Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Željko Reiner

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Željko Prezime Reiner Reiner01.02.2022.
Stručna sprema Doktor Znanosti
Zvanje Liječnik Stranačka pripadnost Hrvatska Demokratska Zajednica Hrvatska demokratska zajednica

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana

Podatci o djeci

Stanje Ima djece

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb

Podatci o boravištu

Boravište postoji Postoji Mjesto 10000 Zagreb

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Predsjednik Potpredsjednik11.11.2016. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Hrvatski Sabor Hrvatski sabor

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb Ulica Trg Sv. Marka Kućni broj 7

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +38514659222
Datum početka mandata 28/12/2015 14/10/201611.11.2016. 22/07/202012.08.2020. Predviđeni datum kraja mandata 25/12/2019 14/12/201911.11.2016. 15/12/202024.01.2019. 21/07/202412.08.2020.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno Volonterski11.11.2016. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji03.04.2016.

Druga javna dužnost

Dužnost Svučilišni profesor Naziv pravne osobe Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
OIB pravne osobe 45001686598 Način obnašanja dužnosti Profesionalno
Datum početka dužnosti 25/01/2006 Datum kraja dužnosti
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 10000 Zagreb Ulica Šalata Kućni broj 3
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +38512388772

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Postoji

Drugi posao tijekom obnašanja mandata

Radno mjesto Redoviti sveučilišni profesor03.04.2016. Redoviti sveučilišni profesor u trajnom zvanju21.11.2016. Naziv pravne osobe Medicinski fakultet Sveučilišta Zagrebu Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu21.11.2016. OIB pravne osobe 45001686598
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb Ulica Šalata Kućni broj 2
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 15/10/1986 Datum prestanka radnog odnosa

Drugi posao tijekom obnašanja mandata

Radno mjesto Redoviti profesor u trajnom zvanju11.11.2016. Liječnik specijalist za unutarnje bolesti21.11.2016. Liječnik specijalist za unutarnje bolesti vd pročelnik Zavoda za bolesti metabolizma12.08.2020. Naziv pravne osobe Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu11.11.2016. Klinički bolnički centar Zagreb21.11.2016. OIB pravne osobe 4500168659811.11.2016. 4637725734221.11.2016.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb11.11.2016. Ulica Šalata 11.11.2016. Kišpatićeva21.11.2016. Kućni broj 211.11.2016. 1221.11.2016.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 16/10/201611.11.2016. 15/10/198621.11.2016. Datum prestanka radnog odnosa 11.11.2016.

Drugi posao tijekom obnašanja mandata

Radno mjesto Redoviti sveučilišni profesor u trajnom zvanju26.01.2023. Naziv pravne osobe Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu26.01.2023. OIB pravne osobe 4500168659826.01.2023.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb26.01.2023. Ulica Šalata26.01.2023. Kućni broj 226.01.2023.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 15/10/198626.01.2023. Datum prestanka radnog odnosa 30/09/202226.01.2023.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Predstojnik Klinike za unutarnje bolestibolesti Predstojnik Klinike za unutarnje bolesti11.11.2016. Liječnik specijalist za unutarnje bolesti vd pročelnik Zavoda za bolesti metabolizma12.08.2020. Naziv pravne osobe Klinički bolnički centar Zagreb OIB pravne osobe 46377257342
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb Ulica Kišpatićeva Kućni broj 12
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 16/10/1986 15/10/198621.11.2016. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Predsjednik11.11.2016. Naziv pravne osobe Hrvatski sabor11.11.2016. OIB pravne osobe 3859750623411.11.2016.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb11.11.2016. Ulica Trg Sv. Marka 11.11.2016. Kućni broj 711.11.2016.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 28/12/201611.11.2016. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 14/10/201611.11.2016. 29/12/201621.11.2016.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Redoviti sveučilišni profesor u trajnom zvanju12.08.2020. Naziv pravne osobe Medicinski fakultet Sveučilišta u zagrebu12.08.2020. OIB pravne osobe 4500168659812.08.2020.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb12.08.2020. Ulica Šalata 12.08.2020. Kućni broj 212.08.2020.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 15/10/198612.08.2020. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 12.08.2020.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 43963,7303.04.2016. Neto iznos (EUR) 21319,0203.04.2016.
Volonterski (EUR) 1500,0011.11.2016. 00,0024.01.2019. 50,0026.01.2023.
Napomena Od 1. listopada 2022. godine plaću primam u KBC Zagreb, a eventualnu razliku do visine plaće potpredsjednika Hrvatskog sabora primam u Hrvatskom saboru, što je prema dosadašnjim isplatama prosječno oko 50 eura mjesečno26.01.2023.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Postoji

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca

Isplatitelj Medicinski fakultet Sveučilišta Zagrebu OIB isplatitelja 45001686598
Neto iznos mjesečno (EUR) 1390,9603.04.2016. 11932,7211.11.2016. 12828,8621.02.2020. 12332,4212.08.2020. 14031,0001.02.2022. 1862,2301.02.2022. Pravna osnova Od nesamostalnog rada
Napomena Do 1. listopada 2022. godine26.01.2023.

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca

Isplatitelj Klinički bolnički centar Zagreb OIB isplatitelja 46377257342
Neto iznos mjesečno (EUR) 1143,4203.04.2016. 10567,6911.11.2016. 12835,6421.02.2020. 13018,1912.08.2020. 14493,0001.02.2022. 2800,0026.01.2023. Pravna osnova Od nesamostalnog rada
Napomena Do 1. listopada 2022. sam primao u prosjeku oko 2.600,00 eura, a od 1. listopada prestankom rada na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu primam u KBC Zagreb prosječno 2 800,00 mjesečno26.01.2023.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 5300,00 6222,0021.02.2020. 6400,0012.08.2020. 7113,0001.02.2022. 1000,0026.01.2023. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti
Vremenski raspon Mjesečno
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 9750,0024.01.2019. 1294,0524.01.2019. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti24.01.2019.
Vremenski raspon Jednokratno24.01.2019.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 1500,0024.01.2019. 199,0824.01.2019. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak24.01.2019.
Vremenski raspon Mjesečno24.01.2019.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 1200,0012.08.2020. 159,2712.08.2020. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava12.08.2020.
Vremenski raspon Mjesečno12.08.2020.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 750,0001.02.2022. 40,0026.01.2023. Pravna osnova Od druge djelatnosti01.02.2022.
Vremenski raspon Jednokratno01.02.2022. Na godišnjoj razini26.01.2023.
Druga djelatnost Nacionalno znanstveno vijeće01.02.2022.
Napomena 01.02.2022.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca KBC Sestre Milosrdnice OIB poslodavca 84924656517
Bruto iznos (EUR) 320000,00 20462,0521.02.2020. 24241,8412.08.2020. 29300,0001.02.2022. 3888,7801.02.2022. Neto iznos (EUR) 153000,00 14070,1621.02.2020. 15034,0412.08.2020. 18866,0001.02.2022. 2503,9501.02.2022.
Datum stupanja u radni odnos 01/07/1987 Datum prestanka radnog odnosa
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Postoji

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 2210,6903.04.2016. 1995,5221.02.2020. 2044,1712.08.2020. 2276,0001.02.2022. 302,0801.02.2022. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti
Vremenski raspon Mjesečno
Napomena

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 150,0001.02.2022. 19,9101.02.2022. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti01.02.2022.
Vremenski raspon Jednokratno01.02.2022.
Napomena 01.02.2022.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Zagreb Poštanski broj 10000
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 131,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1300000,00 1900000,0012.08.2020. 252173,3412.08.2020.
Katastarska općina Črnomerec Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Zagreb Poštanski broj 10000
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 109,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1000000,00 1500000,0012.08.2020. 2000000,0003.09.2021. 265445,6203.09.2021.
Katastarska općina Črnomerec Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Nasljedstvom
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva) Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Požega Poštanski broj 34000
Mjerna jedinica površine Ha - hektar Površina 3,50
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 5000,00 160000,0012.08.2020. 21235,6512.08.2020.
Katastarska općina Požega Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Nasljedstvom
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vikendica21.11.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska21.11.2016.
Mjesto Korčula21.11.2016. Poštanski broj 2026021.11.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni21.11.2016. Površina 150,0021.11.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1000000,0021.11.2016. 1500000,0012.08.2020. 199084,2112.08.2020.
Katastarska općina Korčula21.11.2016. Vrsta vlasništva Knjižno21.11.2016.
Oblik vlasništva Bračni drug21.11.2016. Način stjecanja Nasljedstvom21.11.2016.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan03.09.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska03.09.2021.
Mjesto Zagreb03.09.2021. Poštanski broj 1000003.09.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni03.09.2021. Površina 101,3803.09.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 2000000,0003.09.2021. 265445,6203.09.2021.
Katastarska općina Centar03.09.2021. Vrsta vlasništva Knjižno03.09.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug03.09.2021. Način stjecanja Darovnim ugovorom03.09.2021.
Napomena 03.09.2021.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip Chrysler 300 C
Godina proizvodnje 2006 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 70000,00 50000,0012.08.2020. 6600,0026.01.2023.
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil21.11.2016. Marka/tip KIA Sportage 21.11.2016.
Godina proizvodnje 201221.11.2016. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 120000,0021.11.2016. 90000,0012.08.2020. 80000,0001.02.2022. 10000,0026.01.2023.
Oblik vlasništva Bračni drug21.11.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada21.11.2016.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil21.11.2016. Marka/tip Nissan Qashqai Plus 221.11.2016.
Godina proizvodnje 201121.11.2016. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 100000,0021.11.2016. 13272,2821.11.2016.
Oblik vlasništva Bračni drug21.11.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada21.11.2016.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Postoji

Podatci o pokretnini veće vrijednosti

Vrsta pokretnine Umjetnine Marka/tip slike i kipovi
Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 100000,00 13272,28
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Nasljedstvom
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Udio u fondu Naziv poslovnog subjekta PBZ invest Novčani fond Euro novčani fond Bond fond PBZ Invest portfelj Short term bond fond Conservative 10 fond11.11.2016. PBZ Bond fond PBZ Conservative 10 fond Portfelj umjerena strategija12.08.2020.
OIB poslovnog subjekta 02535697732 Sjedište poslovnog subjekta Zagreb
Vrijednost udjela na dan podnošenja imovinske kartice (EUR) 1000000,00 998100,0012.08.2020. 125828,0026.01.2023.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno Način stjecanja Na neki drugi način
Drugi način stjecanja nekretnine Povrat nacionalizirane i konfiscirane imovine
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Poslovni udio Naziv poslovnog subjekta Ateroskleroza d.o.o.
OIB poslovnog subjekta 09793728489 Sjedište poslovnog subjekta 10000 Zagreb, Krčelićeva 21
Udio vlasništva izražen u postocima 100,00
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Prijenos na fizičku osobu
Ime i prezime osobe povjerenika/Naziv pravne osobe povjerenika OIB
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Udio u fondu12.08.2020. Naziv poslovnog subjekta ZB Bond ZB Global12.08.2020. ZB Bond i ZB Golbal14.02.2022.
OIB poslovnog subjekta 9296322347312.08.2020. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb12.08.2020.
Vrijednost udjela na dan podnošenja imovinske kartice (EUR) 241829,2512.08.2020. 313170,0014.02.2022. 38000,0026.01.2023.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno12.08.2020. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka12.08.2020.
Napomena

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji

Podatci o štednji

Iznos 487000,00 578000,0011.11.2016. 555771,0012.08.2020. 354125,0014.02.2022. 345125,0026.01.2023. Valuta EUR - Euro
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od drugih izvora dohotka Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od drugih izvora dohotka Na neki drugi način, Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od drugih izvora dohotka12.08.2020.
Drugi način stjecanja Povrat nacionalizirane i konfiscirane imovine12.08.2020.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 1450000,00 1675000,0011.11.2016. 1225000,0021.11.2016. 871794,2912.08.2020. 696000,0001.02.2022. 82734,9026.01.2023. Valuta HRK - Hrvatska Kuna EUR - Euro
Oblik vlasništva Osobno Osobno, Bračni drug21.11.2016. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od drugih izvora dohotka, Nasljedstvom Na neki drugi način, Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od drugih izvora dohotka, Nasljedstvom11.11.2016. Na neki drugi način, Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada12.08.2020.
Drugi način stjecanja Povrat nacionalizirane i konfiscirane imovine11.11.2016.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji Postoji21.02.2020.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti21.02.2020. Sjedište pravne osobe Zagreb21.02.2020.
OIB pravne osobe 6198918524221.02.2020.
Datum učlanjenja 08/05/200621.02.2020. Datum kraja članstva 21.02.2020.
Funkcije redoviti član - akademik21.02.2020.
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Akademija medicinskih znanosti Hrvatske21.02.2020. Sjedište pravne osobe Zagreb21.02.2020.
OIB pravne osobe 2271008438521.02.2020.
Datum učlanjenja 23/05/199021.02.2020. Datum kraja članstva 21.02.2020.
Funkcije redoviti član, od 2012. član Senata21.02.2020.
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Hrvatski liječnički zbor21.02.2020. Sjedište pravne osobe Zagreb21.02.2020.
OIB pravne osobe 6019295161121.02.2020.
Datum učlanjenja 15/09/197621.02.2020. Datum kraja članstva 21.02.2020.
Funkcije član, predsjednik Hrvatskog društva za aterosklerozu21.02.2020.
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Hrvatsko katoličko liječničko društvo21.02.2020. Sjedište pravne osobe Zagreb21.02.2020.
OIB pravne osobe 3532088401121.02.2020.
Datum učlanjenja 07/03/199121.02.2020. Datum kraja članstva 21.02.2020.
Funkcije član21.02.2020.
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Udruga liječnika dragovoljaca 1990.-1991.21.02.2020. Sjedište pravne osobe Zagreb21.02.2020.
OIB pravne osobe 9389092532621.02.2020.
Datum učlanjenja 19/12/199921.02.2020. Datum kraja članstva 21.02.2020.
Funkcije član Vijeća udruge21.02.2020.
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Udruga Macelj 1945.21.02.2020. Sjedište pravne osobe Zagreb21.02.2020.
OIB pravne osobe 0652756258721.02.2020.
Datum učlanjenja 11/06/201221.02.2020. Datum kraja članstva 21.02.2020.
Funkcije član21.02.2020.
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Društvo hrvatskih književnika21.02.2020. Sjedište pravne osobe Zagreb21.02.2020.
OIB pravne osobe 1492807443621.02.2020.
Datum učlanjenja 16/07/201521.02.2020. Datum kraja članstva 21.02.2020.
Funkcije član21.02.2020.
Napomena