Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Željko Raguž

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Željko Prezime Raguž
Stručna sprema VSS
Zvanje diplomirani pravnik Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Oženjen/Udana

Podatci o djeci

Stanje Ima djece

Podatci o prebivalištu

Grad 53270 Stolac

Podatci o boravištu

Boravište postoji Postoji Mjesto 10000 Zagreb

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Zastupnik Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Hrvatski sabor

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb Ulica Trg sv Marka Kućni broj 6

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +38514569537 Fax (službeni) +38514569314
Datum početka mandata 14/10/2016 Predviđeni datum kraja mandata 14/10/2020
Način obnašanja dužnosti Profesionalno Stvarni datum kraja mandata 18/05/2020

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Postoji

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto ravnatelj Naziv pravne osobe Hrvatski dokumentacijski centar Domovinskog rata u BIH Hrvatski dokumentacijski centar Domovinskog rataa u BIH21.08.2020. OIB pravne osobe
Sjedište pravne osobe
Mjesto 88000 Mostar Ulica Kneza Domagoja Kućni broj bb
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 01/09/2013 Datum prestanka radnog odnosa 31/10/2016

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 20500,30 Neto iznos (HRK) 12560,41

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 3300,00 Pravna osnova Od druge djelatnosti
Vremenski raspon Na godišnjoj razini
Druga djelatnost nakladnička djelatnost

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 1500,0027.12.2018. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak27.12.2018.
Vremenski raspon Mjesečno27.12.2018.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji

Plaća bračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru OIB poslodavca 4227478600002
Bruto iznos (HRK) 78588,00 Neto iznos (HRK) 50971,20
Datum stupanja u radni odnos 01/03/2008 Datum prestanka radnog odnosa

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Postoji

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera dužnosnika

Iznos primitka (HRK) 225,00 Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak
Vremenski raspon Mjesečno

Podatci o obvezama

Obveze Postoji

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nosioc obveze Osobno, Bračni drug
Vjerovnik UniCreditBank Iznos duga 20752,80
Valuta duga EUR - Euro Godina zaduženja 2014
Rok vraćanja u mjesecima 60 Iznos mjesečnog anuiteta 345,88 Ugovorena kamatna stopa 5,99

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vikendica Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Mimice Poštanski broj 21318
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 350,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 370000,00
Katastarska općina Rogoznica Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Darovnim ugovorom

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva) Država u kojoj se nalazi nekretnina Bosna i Hercegovina
Mjesto stolac21.11.2016. Poštanski broj 88365
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 3519,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 925000,00
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Darovnim ugovorom

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište Država u kojoj se nalazi nekretnina Bosna i Hercegovina
Mjesto Ravno Poštanski broj 88370
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 320,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 83000,00
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip GOLF
Godina proizvodnje 2007 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 40000,00
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Ne postoji

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Ne postoji