Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Željko Perica

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Željko08.07.2021. Prezime Perica08.07.2021.
Stručna sprema SSS08.07.2021.
Zvanje Elektrotehničar08.07.2021. Stranačka pripadnost Nisam član stranke08.07.2021.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana08.07.2021.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece08.07.2021.

Podatci o prebivalištu

Grad 23422 Stankovci08.07.2021.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji08.07.2021.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Općinski načelnik08.07.2021. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Stankovci08.07.2021.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 23422 Stankovci08.07.2021. Ulica Stankovci08.07.2021. Kućni broj 23008.07.2021.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3852338044208.07.2021.
Datum početka mandata 09/06/202108.07.2021. Predviđeni datum kraja mandata 22/05/202508.07.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno08.07.2021. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji08.07.2021.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji08.07.2021.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji08.07.2021.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji08.07.2021.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Viši tehničar u servisu08.07.2021. Naziv pravne osobe Hattrick - PSK d.o.o.08.07.2021. OIB pravne osobe 9226524421308.07.2021.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 21204 Dugopolje08.07.2021. Ulica Sv. Leoploda Mandića 08.07.2021. Kućni broj 1408.07.2021.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/02/201608.07.2021. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 08/06/202108.07.2021.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 17731,4008.07.2021. Neto iznos (HRK) 12148,1008.07.2021.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji08.07.2021.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji08.07.2021.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji08.07.2021.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca VINOPLOD-VINARIJA d.d.08.07.2021. OIB poslodavca 4707414614708.07.2021.
Bruto iznos (HRK) 7800,0008.07.2021. Neto iznos (HRK) 5800,0008.07.2021.
Datum stupanja u radni odnos 01/06/201508.07.2021. Datum prestanka radnog odnosa 08.07.2021.
Napomena 08.07.2021.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji08.07.2021.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji08.07.2021.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji08.07.2021.

Obveza

Vrsta obveze Kredit08.07.2021. Nositelj obveze Osobno08.07.2021.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Privredna banka Zagreb08.07.2021. Iznos duga (početni iznos glavnice) 35000,0008.07.2021.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna08.07.2021. Godina zaduženja 201908.07.2021.
Rok vraćanja u mjesecima 2408.07.2021. Iznos mjesečnog anuiteta 1574,6708.07.2021. Ugovorena kamatna stopa 7,4808.07.2021.
Napomena 08.07.2021.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji08.07.2021.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Ne postoji08.07.2021.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji08.07.2021.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil08.07.2021. Marka/tip Peugeot 308SW08.07.2021.
Godina proizvodnje 201208.07.2021. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 40000,0008.07.2021.
Oblik vlasništva Osobno08.07.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada08.07.2021.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji08.07.2021.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji08.07.2021.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji08.07.2021.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Postoji08.07.2021.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Biciklistički klub Aks08.07.2021. Sjedište pravne osobe Stankovci08.07.2021.
OIB pravne osobe 3409618086108.07.2021.
Datum učlanjenja 18/10/201308.07.2021. Datum kraja članstva 08.07.2021.
Funkcije Član08.07.2021.
Napomena 08.07.2021.
Pojedinačna izvješća o imovinskom stanju dužnosnika u PDF formatu: