Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Željko Kolar

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Željko11.09.2017. Prezime Kolar 11.09.2017.
Stručna sprema SSS11.09.2017.
Zvanje geometar11.09.2017. Stranačka pripadnost Socijaldemokratska partija Hrvatske11.09.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Oženjen/Udana11.09.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece11.09.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 49290 Klanjec11.09.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji11.09.2017.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost u00c5u00bdupan11.09.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Krapinsko-Zagorska u00c5u00bdupanija11.09.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 49000 Krapina11.09.2017. Ulica Magistratska ulica11.09.2017. Kućni broj 111.09.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3854932921211.09.2017. Fax (službeni) +3854932921111.09.2017.
Datum početka mandata 31/05/201711.09.2017. Predviđeni datum kraja mandata 31/05/202111.09.2017.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno11.09.2017. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji11.09.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji11.09.2017.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji11.09.2017.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Ne postoji11.09.2017.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 27527,9511.09.2017. Neto iznos (HRK) 15903,3911.09.2017.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji11.09.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji11.09.2017.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji11.09.2017.

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji11.09.2017.

Plaća bračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Državna geodetska uprava11.09.2017. OIB poslodavca 8489112754011.09.2017.
Bruto iznos (HRK) 58190,9711.09.2017. Neto iznos (HRK) 44489,3211.09.2017.
Datum stupanja u radni odnos 01/01/200611.09.2017. Datum prestanka radnog odnosa 11.09.2017.

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Ne postoji11.09.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji11.09.2017.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji11.09.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji11.09.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd11.09.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska11.09.2017.
Mjesto Klanjec11.09.2017. Poštanski broj 4929011.09.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni11.09.2017. Površina 1854,0011.09.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 43800,0011.09.2017.
Katastarska općina Klanjec11.09.2017. Vrsta vlasništva Knjižno11.09.2017.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug11.09.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada11.09.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma11.09.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska11.09.2017.
Mjesto Klanjec11.09.2017. Poštanski broj 4929011.09.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni11.09.2017. Površina 4237,0011.09.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 10000,0011.09.2017.
Katastarska općina Klanjec11.09.2017. Vrsta vlasništva Knjižno11.09.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama11.09.2017. Način stjecanja Nasljedstvom11.09.2017.
Postotak 16,6011.09.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)11.09.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska11.09.2017.
Mjesto Klanjec11.09.2017. Poštanski broj 4929011.09.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni11.09.2017. Površina 7812,0011.09.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 70000,0011.09.2017.
Katastarska općina Klanjec11.09.2017. Vrsta vlasništva Knjižno11.09.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama11.09.2017. Način stjecanja Nasljedstvom11.09.2017.
Postotak 16,6011.09.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd11.09.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska11.09.2017.
Mjesto Klanjec11.09.2017. Poštanski broj 4929011.09.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni11.09.2017. Površina 860,0011.09.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 10000,0011.09.2017.
Katastarska općina Klanjec11.09.2017. Vrsta vlasništva Knjižno11.09.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama11.09.2017. Način stjecanja Nasljedstvom11.09.2017.
Postotak 16,6611.09.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)11.09.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska11.09.2017.
Mjesto Klanjec11.09.2017. Poštanski broj 4929011.09.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni11.09.2017. Površina 6082,0011.09.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 70000,0011.09.2017.
Katastarska općina Klanjec11.09.2017. Vrsta vlasništva Knjižno11.09.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama11.09.2017. Način stjecanja Nasljedstvom11.09.2017.
Postotak 16,6611.09.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada11.09.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska11.09.2017.
Mjesto Klanjec11.09.2017. Poštanski broj 49291011.09.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni11.09.2017. Površina 6276,0011.09.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 75000,0011.09.2017.
Katastarska općina Klanjec11.09.2017. Vrsta vlasništva Knjižno11.09.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama11.09.2017. Način stjecanja Nasljedstvom11.09.2017.
Postotak 16,6611.09.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma11.09.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska11.09.2017.
Mjesto Klanjec11.09.2017. Poštanski broj 4929011.09.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni11.09.2017. Površina 8528,0011.09.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 20000,0011.09.2017.
Katastarska općina Klanjec11.09.2017. Vrsta vlasništva Knjižno11.09.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama11.09.2017. Način stjecanja Nasljedstvom11.09.2017.
Postotak 4,1611.09.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom11.09.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska11.09.2017.
Mjesto Klanjec11.09.2017. Poštanski broj 4929011.09.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni11.09.2017. Površina 306,0011.09.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 10000,0011.09.2017.
Katastarska općina Klanjec11.09.2017. Vrsta vlasništva Knjižno11.09.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama11.09.2017. Način stjecanja Nasljedstvom11.09.2017.
Postotak 16,6611.09.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada11.09.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska11.09.2017.
Mjesto Klanjec11.09.2017. Poštanski broj 4929011.09.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni11.09.2017. Površina 1734,0011.09.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 5000,0011.09.2017.
Katastarska općina Klanjec11.09.2017. Vrsta vlasništva Knjižno11.09.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama11.09.2017. Način stjecanja Nasljedstvom11.09.2017.
Postotak 16,6611.09.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)11.09.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska11.09.2017.
Mjesto Klanjec11.09.2017. Poštanski broj 4929011.09.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni11.09.2017. Površina 3420,0011.09.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 10000,0011.09.2017.
Katastarska općina Klanjec11.09.2017. Vrsta vlasništva Knjižno11.09.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama11.09.2017. Način stjecanja Nasljedstvom11.09.2017.
Postotak 16,6611.09.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća11.09.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska11.09.2017.
Mjesto Klanjec11.09.2017. Poštanski broj 4929011.09.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni11.09.2017. Površina 101,0011.09.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 740000,0011.09.2017.
Katastarska općina Klanjec11.09.2017. Vrsta vlasništva Knjižno11.09.2017.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug11.09.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Zaduženjem kod banke (Kredit)11.09.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom11.09.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska11.09.2017.
Mjesto Klanjec11.09.2017. Poštanski broj 4929011.09.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni11.09.2017. Površina 241,0011.09.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 120000,0011.09.2017.
Katastarska općina Klanjec11.09.2017. Vrsta vlasništva Knjižno11.09.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama11.09.2017. Način stjecanja Nasljedstvom11.09.2017.
Postotak 16,6611.09.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište11.09.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska11.09.2017.
Mjesto Klanjec11.09.2017. Poštanski broj 4929011.09.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni11.09.2017. Površina 334,0011.09.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 40000,0011.09.2017.
Katastarska općina Klanjec11.09.2017. Vrsta vlasništva Knjižno11.09.2017.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug11.09.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Nasljedstvom11.09.2017.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji11.09.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil11.09.2017. Marka/tip PEUGEOT 30811.09.2017.
Godina proizvodnje 201011.09.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 25000,0011.09.2017.
Oblik vlasništva Osobno11.09.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od osiguranja, Prodajom imovine11.09.2017.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji11.09.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Ne postoji11.09.2017.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Postoji11.09.2017.

Podatci o štednji

Iznos 5000,0011.09.2017. Valuta EUR - Euro11.09.2017.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug11.09.2017. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od drugih izvora dohotka11.09.2017.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Ne postoji11.09.2017.
Pojedinačna izvješća o imovinskom stanju dužnosnika u PDF formatu: