Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Željko Kolaković

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Željko 24.06.2017. Prezime Kolaković24.06.2017.
Stručna sprema Doktor24.06.2017.
Zvanje doktor veterinarske medicine24.06.2017. Stranačka pripadnost Nisam član stranke24.06.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Oženjen/Udana24.06.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece24.06.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 35403 Rešetari24.06.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji24.06.2017.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Zamjenik općinskog načelnika24.06.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Rešetari24.06.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 35403 Rešetari24.06.2017. Ulica Vladimira Nazora 24.06.2017. Kućni broj 3024.06.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3853536726924.06.2017. Fax (službeni) +3853533311124.06.2017.
Datum početka mandata 29/05/201724.06.2017. Predviđeni datum kraja mandata 23/05/202124.06.2017.
Način obnašanja dužnosti Volonterski24.06.2017. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji24.06.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji24.06.2017.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Postoji24.06.2017.

Drugi posao tijekom obnašanja mandata

Radno mjesto terenski veterinar24.06.2017. Naziv pravne osobe V.S. Veterina d.o.o24.06.2017. OIB pravne osobe 4398155788024.06.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 35400 Nova Gradiška24.06.2017. Ulica A. Starčevića24.06.2017. Kućni broj 2924.06.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 02/02/199824.06.2017. Datum prestanka radnog odnosa 24.06.2017.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Ne postoji24.06.2017.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Volonterski (HRK) 1500,0024.06.2017.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Postoji24.06.2017.

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca

Isplatitelj V.S.Veterina d.o.o. Nova Gradiška24.06.2017. OIB isplatitelja 4398155788024.06.2017.
Neto iznos mjesečno (HRK) 8100,0024.06.2017. Pravna osnova Od nesamostalnog rada24.06.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji24.06.2017.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Postoji24.06.2017.

Subvencija/donacija/poticaj

Isplatitelj apprrr24.06.2017. OIB isplatitelja 9912223570924.06.2017.
Neto iznos (HRK) 17500,0024.06.2017. Vremenski raspon Na godišnjoj razini24.06.2017.
Vrsta Poticaj24.06.2017.

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji24.06.2017.

Plaća bračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca cestogradnja d.o.o.24.06.2017. OIB poslodavca 7682973229024.06.2017.
Bruto iznos (HRK) 46200,0024.06.2017. Neto iznos (HRK) 36960,0024.06.2017.
Datum stupanja u radni odnos 16/01/201724.06.2017. Datum prestanka radnog odnosa 24.06.2017.

Plaća bračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca FELIX REGULACIJA D.O.O.30.12.2018. OIB poslodavca 1124730109630.12.2018.
Bruto iznos (HRK) 22800,0030.12.2018. Neto iznos (HRK) 1400,0030.12.2018. 16800,0020.02.2019.
Datum stupanja u radni odnos 01/09/201830.12.2018. Datum prestanka radnog odnosa 30.12.2018.

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Ne postoji24.06.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji24.06.2017.

Obveza

Vrsta obveze Kredit24.06.2017. Pozajmica30.12.2018. Nosioc obveze Osobno24.06.2017.
Vjerovnik pbz24.06.2017. Iznos duga 1600,0024.06.2017. 50000,0030.12.2018.
Valuta duga EUR - Euro24.06.2017. HRK - Hrvatska Kuna30.12.2018. Godina zaduženja 201324.06.2017. 201830.12.2018.
Rok vraćanja u mjesecima 6024.06.2017. 3630.12.2018. Iznos mjesečnog anuiteta 34,7724.06.2017. 1750,0030.12.2018. Ugovorena kamatna stopa 10,9824.06.2017. 8,9830.12.2018.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji24.06.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji24.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)24.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska24.06.2017.
Mjesto Rešetari24.06.2017. Poštanski broj 3540324.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni24.06.2017. Površina 2200,0024.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 3000,0024.06.2017.
Katastarska općina Rešetari24.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno24.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno24.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada24.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan30.12.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska30.12.2018.
Mjesto POu00c5u00bdEGA30.12.2018. Poštanski broj 3400030.12.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni30.12.2018. Površina 42,3230.12.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 178000,0030.12.2018.
Katastarska općina POu00c5u00bdEGA30.12.2018. Vrsta vlasništva Knjižno30.12.2018.
Oblik vlasništva Bračni drug30.12.2018. Način stjecanja Darovnim ugovorom30.12.2018.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji24.06.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil24.06.2017. Marka/tip Opel corsa24.06.2017.
Godina proizvodnje 200424.06.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 15000,0024.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno24.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada24.06.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil24.06.2017. Marka/tip audi 8024.06.2017.
Godina proizvodnje 199124.06.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 3500,0024.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno24.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada24.06.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil24.06.2017. Marka/tip audi A424.06.2017.
Godina proizvodnje 200924.06.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 45000,0024.06.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug24.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada24.06.2017.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji24.06.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Postoji24.06.2017. Ne postoji30.12.2018.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Poslovni udio24.06.2017. Naziv poslovnog subjekta Cestogradnja d.o.o.24.06.2017.
OIB poslovnog subjekta 7682973229024.06.2017. Sjedište poslovnog subjekta SLAVONSKI BROD24.06.2017.
Udio vlasništva izražen u postocima 100,0024.06.2017.
Izvršen prijenos prava Nije izvršen prijenos24.06.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug24.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada24.06.2017.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji24.06.2017.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Ne postoji24.06.2017.