Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Željko Janečić

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Željko02.10.2017. Prezime Janečić02.10.2017.
Stručna sprema SSS02.10.2017.
Zvanje Poljoprivredni tehničar02.10.2017. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica02.10.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana02.10.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece02.10.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 33520 Nova Šarovka02.10.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji02.10.2017.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Zamjenik općinskog načelnika02.10.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Sopje02.10.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 33525 Sopje02.10.2017. Ulica Kralja Tomislava02.10.2017. Kućni broj 902.10.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3853354840802.10.2017.
Datum početka mandata 08/06/201702.10.2017. Predviđeni datum kraja mandata 08/06/202102.10.2017.
Način obnašanja dužnosti Volonterski02.10.2017. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji02.10.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji02.10.2017.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji02.10.2017.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji02.10.2017.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Općina Sopje02.10.2017. Naziv pravne osobe HZZ02.10.2017. OIB pravne osobe 9154729379002.10.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb02.10.2017. Ulica Radnička cesta02.10.2017. Kućni broj 102.10.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 15/05/201702.10.2017. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 31/08/201702.10.2017.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Volonterski (HRK) 1800,0002.10.2017.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji02.10.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji02.10.2017.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Ne postoji02.10.2017.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji02.10.2017.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji02.10.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji02.10.2017.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji02.10.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji02.10.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća02.10.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska02.10.2017.
Mjesto Nova Šarovka02.10.2017. Poštanski broj 3352002.10.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni02.10.2017. Površina 95,0002.10.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 200000,0002.10.2017.
Katastarska općina Medinci02.10.2017. Vrsta vlasništva Knjižno02.10.2017.
Oblik vlasništva Osobno02.10.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada02.10.2017.
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji02.10.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil02.10.2017. Marka/tip Wolkswagen Polo SDI 1.902.10.2017.
Godina proizvodnje 199902.10.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 10000,0002.10.2017.
Oblik vlasništva Osobno02.10.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada02.10.2017.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji02.10.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji02.10.2017.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji02.10.2017.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Postoji02.10.2017.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe NK Standard Nova Šarovka02.10.2017. Sjedište pravne osobe Nova Šarovka02.10.2017.
OIB pravne osobe 2374230228402.10.2017.
Datum učlanjenja 10/02/200002.10.2017. Datum kraja članstva 02.10.2017.
Funkcije Predsjednik02.10.2017.
Napomena
Pojedinačna izvješća o imovinskom stanju dužnosnika u PDF formatu: