Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Željko Jakopović

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Željko Prezime Jakopović
Stručna sprema VSS
Zvanje dipomirani inžinjer poljoprivrede Stranačka pripadnost Hrvatska Seljačka Stranka Hrvatska seljačka stranka

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Oženjen/Udana

Podatci o djeci

Stanje Ima djece

Podatci o prebivalištu

Grad 34350 Čaglin

Podatci o boravištu

Boravište postoji Postoji Ne postoji30.01.2018. Mjesto 34350 Čaglin

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Zamjenik župana Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Požeško-Slavonska u00c5u00bdupanija

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 34000 Požega Ulica u00c5u00bdupanijska Kućni broj 7

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +38534290203 Fax (službeni) +38534290204
Datum početka mandata 07/06/2013 31/05/201728.06.2017. Predviđeni datum kraja mandata 07/06/2017 31/05/202128.06.2017.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno Stvarni datum kraja mandata 07/06/2017 31/05/2017

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Postoji

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto voditelj stočarske proizvodnje Naziv pravne osobe Kutjevo d.d. OIB pravne osobe 21918659912
Sjedište pravne osobe
Mjesto 34340 Kutjevo Ulica Kralja Tomislava Kućni broj 1
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 05/03/1990 Datum prestanka radnog odnosa 03/06/200930.01.2018.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 20215,55 22849,7419.02.2019. 28316,2014.02.2020. Neto iznos (HRK) 13317,10 14619,7219.02.2019. 15552,5614.02.2020.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji Postoji14.02.2020.

Subvencija/donacija/poticaj

Isplatitelj Agencija za plaćanja u poljoprivredi ribarstvu i ruralnom razvoju14.02.2020. OIB isplatitelja 9912223570914.02.2020.
Neto iznos (HRK) 124667,5614.02.2020. Vremenski raspon Na godišnjoj razini14.02.2020.
Vrsta Poticaj14.02.2020.

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji

Plaća bračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Zvečevo d.d. OIB poslodavca 40479860551
Bruto iznos (HRK) 40500,00 4068,6014.02.2020. Neto iznos (HRK) 30300,00 3251,0014.02.2020.
Datum stupanja u radni odnos 28/11/1986 Datum prestanka radnog odnosa

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Ne postoji Postoji28.06.2017.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera dužnosnika

Iznos primitka (HRK) 40000,0028.06.2017. 37250,0014.02.2020. Pravna osnova Od druge djelatnosti28.06.2017.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini28.06.2017.
Druga djelatnost DOPUNSKA POLJOPRIVREDNA DJELATNOST28.06.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nosioc obveze Osobno
Vjerovnik Zagrebačka banka08.04.2015. Iznos duga 30000,00
Valuta duga EUR - Euro Godina zaduženja 2013
Rok vraćanja u mjesecima 60 Iznos mjesečnog anuiteta 500,00 Ugovorena kamatna stopa 4,90

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nosioc obveze Osobno
Vjerovnik Zagrebačka banka08.04.2015. Iznos duga 70000,00
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna Godina zaduženja 2014
Rok vraćanja u mjesecima 36 Iznos mjesečnog anuiteta 2000,00 Ugovorena kamatna stopa 8,10

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nosioc obveze Bračni drug
Vjerovnik Erste Steiermarkische bank08.04.2015. Iznos duga 85000,00 50000,0014.02.2020.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna Godina zaduženja 2014 201914.02.2020.
Rok vraćanja u mjesecima 12 Iznos mjesečnog anuiteta 0000,00 Ugovorena kamatna stopa 5,50 2,0514.02.2020.

Obveza

Vrsta obveze Drugo14.02.2020. Nosioc obveze Osobno14.02.2020.
Druga obveza financijski leasing14.02.2020.
Vjerovnik Porsche leasing14.02.2020. Iznos duga 13738,6514.02.2020.
Valuta duga EUR - Euro14.02.2020. Godina zaduženja 202014.02.2020.
Rok vraćanja u mjesecima 2414.02.2020. Iznos mjesečnog anuiteta 0,0014.02.2020. Ugovorena kamatna stopa 0,0014.02.2020.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Čaglin Poštanski broj 34350
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 230,00 6306,0014.02.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 400000,00
Katastarska općina Čaglin Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Nasljedstvom, Zaduženjem kod banke (Kredit)08.04.2015.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Čaglin Poštanski broj 34350
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 40,00 44,0014.02.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 90000,00
Katastarska općina Čaglin Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Na neki drugi način, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Drugi način stjecanja nekretnine kupnja temljem stanarskog prava 1993 godine

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Osijek Poštanski broj 31000
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 63,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 400000,00
Katastarska općina Osijek Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Nasljedstvom, Zaduženjem kod banke (Kredit)

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva) Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Čaglin Poštanski broj 34350
Mjerna jedinica površine Ha - hektar Površina 9,42
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 80000,00
Katastarska općina čaglin Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug Način stjecanja Nasljedstvom

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Čaglin Dobra voda14.02.2020. Poštanski broj 34350
Mjerna jedinica površine Ha - hektar Površina 0,57
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 10000,00
Katastarska općina Sibokovac Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Nasljedstvom

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom19.02.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska19.02.2019.
Mjesto Čaglin19.02.2019. Poštanski broj 3435019.02.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni19.02.2019. Površina 3159,0019.02.2019. 6144,0014.02.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 112000,0019.02.2019.
Katastarska općina Čaglin19.02.2019. Vrsta vlasništva Knjižno19.02.2019.
Oblik vlasništva Bračni drug19.02.2019. Način stjecanja Na neki drugi način, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada19.02.2019.
Drugi način stjecanja nekretnine iz dopunske djelatnosti poljoprivrede19.02.2019.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom14.02.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska14.02.2020.
Mjesto Dobra Voda14.02.2020. Poštanski broj 3435014.02.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni14.02.2020. Površina 1250,0014.02.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 10000,0014.02.2020.
Katastarska općina Sibokovac14.02.2020. Vrsta vlasništva Knjižno14.02.2020.
Oblik vlasništva Osobno14.02.2020. Način stjecanja Nasljedstvom14.02.2020.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)14.02.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska14.02.2020.
Mjesto Dobra Voda14.02.2020. Poštanski broj 3435014.02.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni14.02.2020. Površina 5485,0014.02.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 5000,0014.02.2020.
Katastarska općina Sibokovac14.02.2020. Vrsta vlasništva Knjižno14.02.2020.
Oblik vlasništva Osobno14.02.2020. Način stjecanja Nasljedstvom14.02.2020.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)14.02.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska14.02.2020.
Mjesto Dobra Voda14.02.2020. Poštanski broj 3435014.02.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni14.02.2020. Površina 11509,0014.02.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 10000,0014.02.2020.
Katastarska općina Sibokovac14.02.2020. Vrsta vlasništva Knjižno14.02.2020.
Oblik vlasništva Osobno14.02.2020. Način stjecanja Nasljedstvom14.02.2020.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)14.02.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska14.02.2020.
Mjesto Dobra Voda14.02.2020. Poštanski broj 3435014.02.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni14.02.2020. Površina 10970,0014.02.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 10000,0014.02.2020.
Katastarska općina Sibokovac14.02.2020. Vrsta vlasništva Knjižno14.02.2020.
Oblik vlasništva Osobno14.02.2020. Način stjecanja Nasljedstvom14.02.2020.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)14.02.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska14.02.2020.
Mjesto Dobra Voda14.02.2020. Poštanski broj 3435014.02.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni14.02.2020. Površina 28809,0014.02.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 15000,0014.02.2020.
Katastarska općina Sibokovac14.02.2020. Vrsta vlasništva Knjižno14.02.2020.
Oblik vlasništva Osobno14.02.2020. Način stjecanja Nasljedstvom14.02.2020.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)14.02.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska14.02.2020.
Mjesto Dobra Voda14.02.2020. Poštanski broj 3435014.02.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni14.02.2020. Površina 12947,0014.02.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 10000,0014.02.2020.
Katastarska općina Sibokovac14.02.2020. Vrsta vlasništva Knjižno14.02.2020.
Oblik vlasništva Osobno14.02.2020. Način stjecanja Nasljedstvom14.02.2020.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)14.02.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska14.02.2020.
Mjesto Čaglin14.02.2020. Poštanski broj 3435014.02.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni14.02.2020. Površina 27022,0014.02.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 50000,0014.02.2020.
Katastarska općina Čaglin14.02.2020. Vrsta vlasništva Knjižno14.02.2020.
Oblik vlasništva Osobno14.02.2020. Način stjecanja Na neki drugi način, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada14.02.2020.
Drugi način stjecanja nekretnine Poslovanjem OPG-a14.02.2020.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)14.02.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska14.02.2020.
Mjesto Čaglin14.02.2020. Poštanski broj 3435014.02.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni14.02.2020. Površina 10789,0014.02.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 20000,0014.02.2020.
Katastarska općina Čaglin14.02.2020. Vrsta vlasništva Knjižno14.02.2020.
Oblik vlasništva Bračni drug14.02.2020. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada14.02.2020.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)14.02.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska14.02.2020.
Mjesto čaglin14.02.2020. Poštanski broj 3435014.02.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni14.02.2020. Površina 6502,0014.02.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 12000,0014.02.2020.
Katastarska općina Duboka14.02.2020. Vrsta vlasništva Knjižno14.02.2020.
Oblik vlasništva Bračni drug14.02.2020. Način stjecanja Na neki drugi način, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada14.02.2020.
Drugi način stjecanja nekretnine Poslovanje OPG-a14.02.2020.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip Mercedes benz
Godina proizvodnje 1985 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 3000,00
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Darovnim ugovorom

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip volkswagen Polo classic
Godina proizvodnje 2001 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 10000,00 5000,0014.02.2020.
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip golf volkswagen volkswagen golf 14.02.2020.
Godina proizvodnje 2014 202014.02.2020. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 120000,00 154000,0014.02.2020.
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Zaduženjem kod banke (Kredit)08.04.2015. Na neki drugi način14.02.2020.
Drugi način stjecanja nekretnine Porsche leasing d.o.o. - kupnja putem financijskog leasinga14.02.2020.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Traktor Marka/tip Johndeer John Deere14.02.2020.
Godina proizvodnje 2007 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 190000,00
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug Način stjecanja Na neki drugi način, Zaduženjem kod banke (Kredit)
Drugi način stjecanja nekretnine dopunska djelatnost poljoprivreda potpore 2008

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Traktor Marka/tip fiat štore
Godina proizvodnje 1983 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 15000,00
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug Način stjecanja Nasljedstvom

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil28.06.2017. Marka/tip caddy28.06.2017. Caddy14.02.2020.
Godina proizvodnje 201628.06.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 100000,0028.06.2017. 80000,0014.02.2020.
Oblik vlasništva Bračni drug28.06.2017. Način stjecanja Na neki drugi način28.06.2017.
Drugi način stjecanja nekretnine Automobil je kupljen iz redovnog poslovanja OPGa28.06.2017.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Postoji

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Dionice Naziv poslovnog subjekta Hrvatski telekom
OIB poslovnog subjekta 81793146560 Sjedište poslovnog subjekta Zagreb
Broj dionica 270 Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 150,00
Izvršen prijenos upravljačkih prava Udio manji od 0.5%
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Nasljedstvom, Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Dionice Naziv poslovnog subjekta Zvečevo d.d.
OIB poslovnog subjekta 40479860551 Sjedište poslovnog subjekta Požega
Broj dionica 210 Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 50,00
Izvršen prijenos upravljačkih prava Udio manji od 0.5%
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Dionice Naziv poslovnog subjekta Braniteljski fond
OIB poslovnog subjekta 39146857475 Sjedište poslovnog subjekta Zagreb
Broj dionica 12 Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 200,00
Izvršen prijenos upravljačkih prava Udio manji od 0.5%
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Na neki drugi način
Drugi način stjecanja nekretnine prava iz Domovinskog rata

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Postoji

Podatci o štednji

Iznos 12000,00 43000,0014.02.2020. Valuta EUR - Euro
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug Način stjecanja Na neki drugi način Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od drugih izvora dohotka, Od osiguranja14.02.2020.
Drugi način stjecanja isplata životnog osiguranja nakon 10 godina

Podatci o štednji

Iznos 12500,0028.06.2017. Valuta EUR - Euro28.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug28.06.2017. Način stjecanja Na neki drugi način28.06.2017.
Drugi način stjecanja štednja ostvaren od izravnih potpora na OPGu28.06.2017.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Ne postoji