Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Željko Grgačić

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Željko21.06.2017. Prezime Grgačić 21.06.2017.
Stručna sprema SSS21.06.2017.
Zvanje MESAR - KOBASIČAR21.06.2017. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica21.06.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Oženjen/Udana21.06.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece21.06.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 33405 Pitomača21.06.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji21.06.2017.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Općinski načelnik21.06.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Pitomača21.06.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 33405 Pitomača21.06.2017. Ulica Ljudevita Gaja 21.06.2017. Kućni broj 26/121.06.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3853378286021.06.2017. Fax (službeni) +3853378284021.06.2017.
Datum početka mandata 26/05/201721.06.2017. Predviđeni datum kraja mandata 21/05/202121.06.2017.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno21.06.2017. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji21.06.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji21.06.2017.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji21.06.2017.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Ne postoji21.06.2017.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 15964,5621.06.2017. Neto iznos (HRK) 10839,7421.06.2017.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji21.06.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji21.06.2017.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 1265,7921.06.2017. Pravna osnova Od samostalne poljoprivredne djelatnosti21.06.2017.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini21.06.2017.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 2200,0021.06.2017. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava21.06.2017.
Vremenski raspon Mjesečno21.06.2017.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 600,0021.06.2017. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava21.06.2017.
Vremenski raspon Mjesečno21.06.2017.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 2500,0021.06.2017. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava21.06.2017.
Vremenski raspon Mjesečno21.06.2017.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji21.06.2017.

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji21.06.2017.

Plaća bračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca CROMING21.06.2017. OIB poslodavca 0446502016021.06.2017.
Bruto iznos (HRK) 43610,2921.06.2017. Neto iznos (HRK) 34445,6521.06.2017.
Datum stupanja u radni odnos 01/02/200921.06.2017. Datum prestanka radnog odnosa 21.06.2017.

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Ne postoji21.06.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji21.06.2017.

Obveza

Vrsta obveze Kredit21.06.2017. Nosioc obveze Osobno21.06.2017.
Vjerovnik Erste i steiermarkische bank d.d. 21.06.2017. Iznos duga 30000,0021.06.2017.
Valuta duga EUR - Euro21.06.2017. Godina zaduženja 200821.06.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 12021.06.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 3000,0021.06.2017. Ugovorena kamatna stopa 9,0021.06.2017.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji21.06.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji21.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd21.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska21.06.2017.
Mjesto Sedlarica21.06.2017. Poštanski broj 3340521.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni21.06.2017. Površina 2037,6021.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 5000,0021.06.2017.
Katastarska općina Sedlarica21.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno21.06.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama21.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom21.06.2017.
Postotak 50,0021.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)21.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska21.06.2017.
Mjesto Pitomača21.06.2017. Poštanski broj 3340521.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni21.06.2017. Površina 5299,2021.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 10000,0021.06.2017.
Katastarska općina Pitomača21.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno21.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno21.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada21.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom21.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska21.06.2017.
Mjesto Pitomača21.06.2017. Poštanski broj 3340521.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni21.06.2017. Površina 1296,0021.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 150000,0021.06.2017.
Katastarska općina Pitomača21.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno21.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno21.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom21.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)21.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska21.06.2017.
Mjesto Pitomača21.06.2017. Poštanski broj 3340521.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni21.06.2017. Površina 7398,0021.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 5000,0021.06.2017.
Katastarska općina Pitomača21.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno21.06.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug21.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom21.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom21.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska21.06.2017.
Mjesto Pitomača21.06.2017. Poštanski broj 3340521.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni21.06.2017. Površina 3110,4021.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 70000,0021.06.2017.
Katastarska općina Pitomača21.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno21.06.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug21.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom21.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd21.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska21.06.2017.
Mjesto Sedlarica21.06.2017. Poštanski broj 3340521.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni21.06.2017. Površina 1764,0021.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 20000,0021.06.2017.
Katastarska općina Sedlarica21.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno21.06.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug21.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom21.06.2017.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji21.06.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Čamac21.06.2017. Marka/tip Elan21.06.2017.
Godina proizvodnje 200221.06.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 10000,0021.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno21.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada21.06.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Motocikl21.06.2017. Marka/tip Honda21.06.2017.
Godina proizvodnje 200221.06.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 3000,0021.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno21.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada21.06.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil21.06.2017. Marka/tip BMW21.06.2017.
Godina proizvodnje 200821.06.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 8000,0021.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno21.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada21.06.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil21.06.2017. Marka/tip Citroen21.06.2017.
Godina proizvodnje 200221.06.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 3000,0021.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno21.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada21.06.2017.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji21.06.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Ne postoji21.06.2017.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji21.06.2017.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Ne postoji21.06.2017.
Pojedinačna izvješća o imovinskom stanju dužnosnika u PDF formatu: