Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Zdravko Vukić

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Zdravko30.03.2016. Prezime Vukić30.03.2016.
Stručna sprema Stručni Specijalist30.03.2016. Magistar15.06.2020. Sveučilišni Magistar30.01.2023.
Zvanje Stručni specijalist javne uprave30.03.2016. Magistar ekonomije15.06.2020. Stranačka pripadnost Hrvatska Stranka Prava Dr. Ante Starčević30.03.2016. Nisam član stranke12.10.2016. Hrvatska demokratska zajednica26.01.2017. Nisam član stranke23.12.2019.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Neoženjen/Neudana30.03.2016.

Podatci o djeci

Stanje Nema djece30.03.2016.

Podatci o prebivalištu

Grad 31500 Našice30.03.2016.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji30.03.2016. Postoji26.01.2017. Mjesto 10000 Zagreb26.01.2017.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Pomoćnik ministra30.03.2016. Ravnatelj15.06.2020. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Ministarstvo Graditeljstva I Prostornog Uređenja30.03.2016. Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja30.03.2016. Agencija za zaštitu osobnih podataka15.06.2020.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb30.03.2016. Ulica Vinogradska cesta 30.03.2016. Selska cesta15.06.2020. Kućni broj 2530.03.2016. 13615.06.2020.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851371271430.03.2016. +3851460900015.06.2020.
Datum početka mandata 08/03/201630.03.2016. 18/05/202015.06.2020. Predviđeni datum kraja mandata 08/03/202030.03.2016. 17/05/202415.06.2020.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno30.03.2016. Stvarni datum kraja mandata 18/05/2020

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji30.03.2016.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji30.03.2016.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji30.03.2016.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji30.03.2016.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Samostalni referent30.03.2016. Pomoćnik ministra15.06.2020. Naziv pravne osobe Cesting d.o.o. Osijek30.03.2016. Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja15.06.2020. OIB pravne osobe 6275966898530.03.2016. 9509321068715.06.2020.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 31000 Osijek30.03.2016. 10000 Zagreb15.06.2020. Ulica Vinkovačka cesta30.03.2016. Republike Austrije15.06.2020. Kućni broj 63a30.03.2016. 2015.06.2020.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/12/200530.03.2016. 08/03/201615.06.2020. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 07/03/201630.03.2016. 17/05/202015.06.2020.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 21525,3230.03.2016. 21935,3226.05.2020. 22892,6515.06.2020. 22999,6321.12.2021. 3052,4921.12.2021. Neto iznos (EUR) 13351,5930.03.2016. 13966,5426.05.2020. 14603,9015.06.2020. 14260,36 14931,3721.12.2021. 1981,6821.12.2021.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji30.03.2016.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji30.03.2016. Postoji12.10.2018. Ne postoji26.05.2020. Postoji Ne postoji26.08.2021. Postoji21.12.2021.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 1273,0012.10.2018. 168,9612.10.2018. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava12.10.2018.
Vremenski raspon Mjesečno12.10.2018.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 1364,00 181,03 Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava
Vremenski raspon Mjesečno
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 1856,1121.12.2021. 246,3321.12.2021. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti21.12.2021.
Vremenski raspon Jednokratno21.12.2021.
Napomena 21.12.2021.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 594,4730.01.2023. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti30.01.2023.
Vremenski raspon Jednokratno30.01.2023.
Napomena 30.01.2023.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji30.03.2016.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji30.03.2016.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji30.03.2016.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji30.03.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan30.03.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska30.03.2016.
Mjesto Osijek30.03.2016. Poštanski broj 3100030.03.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni30.03.2016. Površina 39,3030.03.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 262000,0030.03.2016. 400000,0026.08.2021. 53089,1226.08.2021.
Katastarska općina Osijek 30.03.2016. Vrsta vlasništva Knjižno30.03.2016.
Oblik vlasništva Osobno30.03.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)30.03.2016.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća13.10.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska13.10.2017.
Mjesto Našice13.10.2017. Poštanski broj 3150013.10.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni13.10.2017. Površina 215,0013.10.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 296000,0013.10.2017. 39285,9513.10.2017.
Katastarska općina Našice13.10.2017. Vrsta vlasništva Knjižno13.10.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama13.10.2017. Način stjecanja Nasljedstvom13.10.2017.
Postotak 50,0013.10.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji30.03.2016.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil30.03.2016. Marka/tip Peugeot 40730.03.2016. BMW 316d13.10.2017.
Godina proizvodnje 201030.03.2016. 201213.10.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 60000,0030.03.2016. 105000,0013.10.2017. 95000,0015.06.2020. 12608,6715.06.2020.
Oblik vlasništva Osobno30.03.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada30.03.2016.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji30.03.2016.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji30.03.2016.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji30.03.2016.

Podatci o štednji

Iznos 3500,0030.03.2016. 6000,0026.05.2020. Valuta EUR - Euro30.03.2016.
Oblik vlasništva Osobno30.03.2016. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada30.03.2016. Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada30.03.2016. Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Nasljedstvom26.05.2020.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Postoji30.03.2016. Ne postoji26.05.2020.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Košarkaški klub Našice30.03.2016. Sjedište pravne osobe Našice 30.03.2016.
OIB pravne osobe 1216720615430.03.2016.
Datum učlanjenja 01/08/201530.03.2016. Datum kraja članstva 30.03.2016.
Funkcije Predsjednik 30.03.2016. Dopredsjednik12.10.2016.
Napomena