Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Zdravko Ronko

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Zdravko18.01.2016. Prezime Ronko 18.01.2016.
Stručna sprema VŠS18.01.2016.
Zvanje ekonomist18.01.2016. Stranačka pripadnost Socijaldemokratska Partija Hrvatske18.01.2016. Socijaldemokratska partija Hrvatske18.01.2016. Nisam član stranke04.08.2020.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Razveden/Razvedena18.01.2016.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece18.01.2016.

Podatci o prebivalištu

Grad 34000 Požega18.01.2016.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji18.01.2016.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Zastupnik18.01.2016. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Hrvatski Sabor18.01.2016. Hrvatski sabor18.01.2016.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb18.01.2016. Ulica Trg Sv. Marka 18.01.2016. Kućni broj 618.01.2016.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851456931318.01.2016.
Datum početka mandata 28/12/201518.01.2016. 14/10/201607.11.2016. Predviđeni datum kraja mandata 18/01/201918.01.2016. 14/10/202007.11.2016. 21/07/202004.08.2020.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno18.01.2016. Stvarni datum kraja mandata 21/07/2020

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji18.01.2016.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji18.01.2016.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji18.01.2016.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Ne postoji18.01.2016.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 29968,5618.01.2016. Neto iznos (HRK) 17062,5218.01.2016.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji18.01.2016.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji18.01.2016. Postoji15.12.2018.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 18000,0015.12.2018. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak15.12.2018.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini15.12.2018.
Napomena

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji18.01.2016.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji18.01.2016.

Obveza

Vrsta obveze Kredit18.01.2016. Nositelj obveze Osobno18.01.2016.
Vjerovnik (banka i dr. subjekt prema kojem postoji dug) HypoAlpe-Adria-Bank d.d. Zagreb18.01.2016. Addiko bank d.d. Zagreb07.11.2016. Iznos duga (početni iznos glavnice) 82500,0018.01.2016.
Valuta duga EUR - Euro18.01.2016. Godina zaduženja 200818.01.2016.
Rok vraćanja u mjesecima 12018.01.2016. Iznos mjesečnog anuiteta 841,0018.01.2016. 835,7507.11.2016. Ugovorena kamatna stopa 4,0018.01.2016. 3,3507.11.2016.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Drugo10.12.2017. Nositelj obveze Osobno10.12.2017.
Druga obveza operativni leasing10.12.2017.
Vjerovnik (banka i dr. subjekt prema kojem postoji dug) UniCredit leasing Croatia d.o.o.10.12.2017. Iznos duga (početni iznos glavnice) 17434,6710.12.2017.
Valuta duga EUR - Euro10.12.2017. Godina zaduženja 201710.12.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 4810.12.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 255,0610.12.2017. Ugovorena kamatna stopa 0,0010.12.2017.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit04.08.2020. Nositelj obveze Osobno04.08.2020.
Vjerovnik (banka i dr. subjekt prema kojem postoji dug) Addiko Bank d.o. Zagreb04.08.2020. Iznos duga (početni iznos glavnice) 97000,0004.08.2020.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna04.08.2020. Godina zaduženja 202004.08.2020.
Rok vraćanja u mjesecima 4804.08.2020. Iznos mjesečnog anuiteta 2334,9604.08.2020. Ugovorena kamatna stopa 7,7704.08.2020.
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji18.01.2016.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji18.01.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan18.01.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska18.01.2016.
Mjesto Požega18.01.2016. Poštanski broj 3400018.01.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni18.01.2016. Površina 108,3718.01.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 670000,0018.01.2016.
Katastarska općina Požega18.01.2016. Vrsta vlasništva Knjižno18.01.2016.
Oblik vlasništva Osobno18.01.2016. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)18.01.2016.
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji18.01.2016. Ne postoji10.12.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil18.01.2016. Marka/tip Opel vektra18.01.2016.
Godina proizvodnje 200218.01.2016. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 25000,0018.01.2016. 20000,0007.11.2016.
Oblik vlasništva Osobno18.01.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada18.01.2016.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji18.01.2016.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji18.01.2016.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Postoji18.01.2016.

Podatci o štednji

Iznos 30000,0018.01.2016. Valuta EUR - Euro18.01.2016.
Oblik vlasništva Osobno18.01.2016. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada18.01.2016. Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada18.01.2016.
Napomena

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji18.01.2016.