Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Zdravko Marić

Zbirna imovniska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Zdravko14.02.2016. Prezime Marić14.02.2016.
Stručna sprema Doktor Znanosti14.02.2016.
Zvanje Društvene znanosti polje ekonomije14.02.2016. Stranačka pripadnost Nisam član stranke14.02.2016.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana14.02.2016.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece14.02.2016.

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb14.02.2016.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji14.02.2016.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Ministar14.02.2016. Potpredsjednik02.08.2019. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Ministarstvo Financija14.02.2016. Ministarstvo financija14.02.2016. Vlada Republike Hrvatske02.08.2019.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb14.02.2016. Ulica Katančićeva14.02.2016. Kućni broj 514.02.2016.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851459130014.02.2016.
Datum početka mandata 22/01/201614.02.2016. 19/10/2016 19/07/201902.08.2019. 23/07/202019.08.2020. Predviđeni datum kraja mandata 22/01/201914.02.2016. 19/10/2020 20/12/202002.08.2019. 23/07/202419.08.2020.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno14.02.2016. Stvarni datum kraja mandata 15/07/2022

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji14.02.2016. Postoji02.08.2019.
Dužnost Ministar02.08.2019. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti 14.02.2016. Ministarstvo financija02.08.2019.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 14.02.2016. 10000 Zagreb02.08.2019. Ulica 14.02.2016. Katančićeva02.08.2019. Kućni broj 14.02.2016. 502.08.2019.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon 14.02.2016. +3851459130002.08.2019.
Datum početka mandata 14.02.2016. 19/10/201602.08.2019. 23/07/202019.08.2020. Predviđeni datum kraja mandata 14.02.2016. 20/12/202002.08.2019. 23/07/202419.08.2020.
Način obnašanja dužnosti 14.02.2016. Profesionalno02.08.2019. Stvarni datum kraja mandata 14.02.2016. 15/07/202223.07.2022.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji14.02.2016.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji14.02.2016.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji14.02.2016.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Izvršni direktor za strategiju i tržišta kapitala14.02.2016. Naziv pravne osobe Agrokor d.d.14.02.2016. OIB pravne osobe 0593775918714.02.2016.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb14.02.2016. Ulica Trg Dražena Petrovića14.02.2016. Kućni broj 314.02.2016.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 23/01/201214.02.2016. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 22/01/201614.02.2016.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (HRK) 28719,8714.02.2016. 30135,4402.08.2019. 30274,2119.08.2020. 30552,0620.01.2022. Neto iznos (HRK) 17505,0014.02.2016. 19560,6302.08.2019. 19696,8419.08.2020. 20620,4420.01.2022.

Primanja na mjesečnoj razini od druge dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Bruto iznos (HRK) 0,0002.08.2019. Neto iznos (HRK) 0,0002.08.2019.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji14.02.2016.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji14.02.2016.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 36000,0014.02.2016. 34000,0019.08.2020. 16250,0020.01.2022. 20620,0023.07.2022. Pravna osnova Od kapitala14.02.2016.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini14.02.2016.
Napomena

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji14.02.2016.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Igepa-Plana d.o.o.14.02.2016. OIB poslodavca 3264226017814.02.2016.
Bruto iznos (HRK) 17344,0514.02.2016. 208128,6021.12.2016. 16497,6319.08.2020. 15772,1920.01.2022. Neto iznos (HRK) 10000,0014.02.2016. 120000,0021.12.2016. 10593,2019.08.2020. 10999,9620.01.2022.
Datum stupanja u radni odnos 01/09/200714.02.2016. Datum prestanka radnog odnosa 14.02.2016.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Postoji14.02.2016.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (HRK) 2751,3014.02.2016. 3210,9020.01.2022. 3440,2523.07.2022. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava14.02.2016.
Vremenski raspon Mjesečno14.02.2016.
Napomena

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji14.02.2016.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji14.02.2016.

Obveza

Vrsta obveze Kredit14.02.2016. Nositelj obveze Osobno14.02.2016.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Hrvatska poštanska banka14.02.2016. Iznos duga (početni iznos glavnice) 1250000,0014.02.2016.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna14.02.2016. Godina zaduženja 201014.02.2016.
Rok vraćanja u mjesecima 19814.02.2016. Iznos mjesečnog anuiteta 8703,2014.02.2016. 8114,7019.08.2020. 8069,5920.01.2022. Ugovorena kamatna stopa 4,0014.02.2016.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit14.02.2016. Nositelj obveze Osobno14.02.2016.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Zagrebačka banka14.02.2016. Iznos duga (početni iznos glavnice) 67640,0014.02.2016.
Valuta duga EUR - Euro14.02.2016. Godina zaduženja 201114.02.2016.
Rok vraćanja u mjesecima 21614.02.2016. Iznos mjesečnog anuiteta 444,1514.02.2016. 399,9019.08.2020. 397,2320.01.2022. Ugovorena kamatna stopa 3,9714.02.2016.
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji14.02.2016.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji14.02.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan14.02.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska14.02.2016.
Mjesto Zagreb14.02.2016. Poštanski broj 1000014.02.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni14.02.2016. Površina 104,7514.02.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 1600000,0014.02.2016. 1800000,0019.08.2020. 2000000,0020.01.2022.
Katastarska općina Vrapče novo14.02.2016. Vrsta vlasništva Knjižno14.02.2016.
Oblik vlasništva Osobno14.02.2016. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)14.02.2016.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Garaža14.02.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska14.02.2016.
Mjesto Zagreb14.02.2016. Poštanski broj 1000014.02.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni14.02.2016. Površina 18,0014.02.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 150000,0014.02.2016. 162000,0019.08.2020. 175500,0020.01.2022.
Katastarska općina Vrapče novo14.02.2016. Vrsta vlasništva Knjižno14.02.2016.
Oblik vlasništva Osobno14.02.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada14.02.2016.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan14.02.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska14.02.2016.
Mjesto Zagreb14.02.2016. Poštanski broj 1000014.02.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni14.02.2016. Površina 62,0014.02.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 650000,0014.02.2016. 1000000,0019.08.2020. 1150000,0020.01.2022.
Katastarska općina Vrapče novo14.02.2016. Vrsta vlasništva Knjižno14.02.2016.
Oblik vlasništva Osobno14.02.2016. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)14.02.2016.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine14.02.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska14.02.2016.
Mjesto Zagreb14.02.2016. Poštanski broj 1000014.02.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni14.02.2016. Površina 12,0014.02.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 18000,0014.02.2016. 36000,0020.01.2022.
Katastarska općina Vrapče novo14.02.2016. Vrsta vlasništva Knjižno14.02.2016.
Oblik vlasništva Osobno14.02.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada14.02.2016.
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji14.02.2016. Ne postoji19.08.2020.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil14.02.2016. Marka/tip AUDI A6 2.0 TDI14.02.2016.
Godina proizvodnje 201514.02.2016. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 350000,0014.02.2016.
Oblik vlasništva Osobno14.02.2016. Način stjecanja Na neki drugi način, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada14.02.2016.
Drugi način stjecanja nekretnine Leasing14.02.2016.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Postoji14.02.2016.

Podatci o pokretnini veće vrijednosti

Vrsta pokretnine Druge pokretnine14.02.2016. Marka/tip Sat Rolex GMT Master II14.02.2016.
Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 50000,0014.02.2016.
Oblik vlasništva Osobno14.02.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od kapitala14.02.2016.
Napomena

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji14.02.2016.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice14.02.2016. Naziv poslovnog subjekta HT d.d.14.02.2016.
OIB poslovnog subjekta 8179314656014.02.2016. Sjedište poslovnog subjekta Roberta Frangeša Mihanovića 9, HR - 10110 Zagreb14.02.2016.
Broj dionica 130014.02.2016. 6920.01.2022. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 119,9514.02.2016.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Udio manji od 0.5%14.02.2016.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno, Bračni drug14.02.2016. Bračni drug20.01.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka14.02.2016.
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice14.02.2016. Naziv poslovnog subjekta Atlantic Grupa d.d.14.02.2016.
OIB poslovnog subjekta 7568297192214.02.2016. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb, Miramarska 2314.02.2016.
Broj dionica 814.02.2016. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 40,0014.02.2016.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Udio manji od 0.5%14.02.2016.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno14.02.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka14.02.2016.
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice14.02.2016. Naziv poslovnog subjekta Adris Grupa d.d.14.02.2016.
OIB poslovnog subjekta 8202316797714.02.2016. Sjedište poslovnog subjekta V. Nazora 1, HR-52210 Rovinj14.02.2016.
Broj dionica 130014.02.2016. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 10,0014.02.2016.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Udio manji od 0.5%14.02.2016.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno14.02.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od imovine i imovinskih prava, Kupnjom od kapitala14.02.2016.
Napomena

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji14.02.2016.

Podatci o štednji

Iznos 25000,0014.02.2016. Valuta USD - Američki Dolar14.02.2016.
Oblik vlasništva Osobno14.02.2016. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od drugih izvora dohotka, Od kapitala14.02.2016. Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od drugih izvora dohotka, Od kapitala14.02.2016.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 25000,0014.02.2016. 50000,0019.08.2020. Valuta EUR - Euro14.02.2016.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug, Dijete, Dijete14.02.2016. Način stjecanja Na neki drugi način, Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od drugih izvora dohotka, Od kapitala14.02.2016. Na neki drugi način, Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od drugih izvora dohotka, Od kapitala14.02.2016. Na neki drugi način, Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od drugih izvora dohotka, Od kapitala, Prodajom imovine20.01.2022.
Drugi način stjecanja Pokloni za rođenje i slično14.02.2016.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 250000,0014.02.2016. 50000,0019.08.2020. 300000,0020.01.2022. Valuta HRK - Hrvatska Kuna14.02.2016.
Oblik vlasništva Osobno, Dijete, Dijete14.02.2016. Način stjecanja Na neki drugi način, Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od kapitala14.02.2016. Na neki drugi način, Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od kapitala14.02.2016. Na neki drugi način, Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od kapitala, Prodajom imovine20.01.2022.
Drugi način stjecanja Pokloni za rođenje i slicno14.02.2016.
Napomena

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji14.02.2016.