Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Zdravko Klanac

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Zdravko28.10.2015. Prezime Klanac 28.10.2015. Klanac28.12.2020.
Stručna sprema VSS28.10.2015.
Zvanje Diplomirani pravnik28.10.2015. Stranačka pripadnost Nisam član stranke28.10.2015.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana28.10.2015.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece28.10.2015.

Podatci o prebivalištu

Grad 21000 Split28.10.2015.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji28.10.2015. Postoji28.12.2020. Mjesto 10000 Zagreb28.12.2020.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Zamjenik zapovjednika Hrvatskog vojnog učilišta28.10.2015. Ravnatelj09.11.2015. Zamjenik zapovjednika Hrvatskog vojnog učilišta26.02.2018. Član uprave11.06.2018. Direktor17.05.2021. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Ministarstvo obrane - Glavni stožer Oružanih snaga RH28.10.2015. Ministarstvo Obrane09.11.2015. Ministarstvo obrane - Glavni stožer Oružanih snaga RH26.02.2018. Zrakoplovno-Tehnički Centar d.d.11.06.2018. ZRAKOPLOVNO-TEHNIČKI CENTAR d.d. za održavanje, obnovu i popravak11.06.2018.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb28.10.2015. 10410 Velika Gorica11.06.2018. Ulica Ilica 28.10.2015. Sarajevska cesta 09.11.2015. Ilica26.02.2018. Sisačka 11.06.2018. Kućni broj 256b28.10.2015. 709.11.2015. 256b26.02.2018. 39e11.06.2018.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851378602528.10.2015. +3851483253309.11.2015. +3851378417326.02.2018. +3851622850111.06.2018.
Datum početka mandata 01/09/201528.10.2015. 17/07/201209.11.2015. 01/09/201526.02.2018. 17/04/201811.06.2018. Predviđeni datum kraja mandata 01/09/201728.10.2015. 17/07/201609.11.2015. 01/09/201726.02.2018. 17/04/202211.06.2018.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno28.10.2015. Stvarni datum kraja mandata 10/07/2015 01/01/2018 03/11/2022

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji28.10.2015.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji28.10.2015.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji28.10.2015.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji28.10.2015.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Ravnatelj vojne sigurnosno obavještajne agencije28.10.2015. Zapovjednik Središnjice za upravljanje osobljem09.11.2015. Naziv pravne osobe Ministarstvo obrane28.10.2015. Ministarstvo obrane - Glavni stožer09.11.2015. OIB pravne osobe 6648618271428.10.2015.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb28.10.2015. Ulica Krešimirov trg 28.10.2015. Ilica09.11.2015. Kućni broj 128.10.2015. 256b09.11.2015.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 17/07/201228.10.2015. 01/08/201109.11.2015. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 10/07/201528.10.2015. 17/07/201209.11.2015.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Ravnatelj vojne sigurnosno obavještajne agencije26.02.2018. Zamjenik zapovjednika Hrvatskog vojnog učilišta11.06.2018. Član uprave17.05.2021. Naziv pravne osobe Ministarstvo obrane26.02.2018. Ministarstvo obrane Glavni stožer OSRH11.06.2018. ZRAKOPLOVNO-TEHNIČKI CENTAR d.d. 17.05.2021. OIB pravne osobe 6648618271426.02.2018. 3437822717417.05.2021.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb26.02.2018. 10410 Velika Gorica17.05.2021. Ulica Krešimirov trg26.02.2018. Ilica11.06.2018. Sisačka17.05.2021. Kućni broj 126.02.2018. 256b11.06.2018. 39E17.05.2021.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 17/07/201226.02.2018. 01/09/201511.06.2018. 17/04/201817.05.2021. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 10/07/201526.02.2018. 01/01/201811.06.2018. 05/05/202117.05.2021.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (HRK) 21311,3328.10.2015. 26304,3809.11.2015. 21311,3326.02.2018. 25620,0011.06.2018. 32536,8128.12.2020. 35755,0528.11.2022. Neto iznos (HRK) 14963,5528.10.2015. 20883,8509.11.2015. 14963,5526.02.2018. 18026,9511.06.2018. 19790,7128.12.2020. 22797,4828.11.2022.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji28.10.2015.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji28.10.2015. Postoji28.12.2020.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 4300,0028.12.2020. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak28.12.2020.
Vremenski raspon Mjesečno28.12.2020.
Napomena

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Ne postoji28.10.2015.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Postoji28.10.2015.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (HRK) 6346,4828.10.2015. 6977,3926.02.2018. 7616,6428.12.2020. 5902,7628.11.2022. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak28.10.2015.
Vremenski raspon Mjesečno28.10.2015.
Napomena

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (HRK) 4000,0028.12.2020. Pravna osnova Od druge djelatnosti28.12.2020.
Vremenski raspon Mjesečno28.12.2020.
Druga djelatnost Rad na ugovor o djelu. Radni sat 31.25 kn.28.12.2020.
Napomena

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji28.10.2015.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji28.10.2015.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji28.10.2015.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji28.10.2015.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan28.10.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.10.2015.
Mjesto Split28.10.2015. Poštanski broj 2100028.10.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.10.2015. Površina 78,0028.10.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 800000,0028.10.2015.
Katastarska općina Split28.10.2015. Vrsta vlasništva Knjižno28.10.2015.
Oblik vlasništva Bračni drug28.10.2015. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada28.10.2015.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan28.10.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.10.2015.
Mjesto Zadar28.10.2015. Poštanski broj 2300028.10.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.10.2015. Površina 60,0028.10.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 300000,0028.10.2015.
Katastarska općina Zadar28.10.2015. Vrsta vlasništva Vanknjižno28.10.2015.
Oblik vlasništva Osobno28.10.2015. Način stjecanja Nasljedstvom28.10.2015.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena Preminuo 3. 3. 2006. stoga ostavitelj nema OIB.28.11.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća28.10.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.10.2015.
Mjesto Kruševo28.10.2015. Poštanski broj 2345228.10.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.10.2015. Površina 35,0028.10.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 50,0028.10.2015. 50000,0009.11.2015.
Katastarska općina Obrovac28.10.2015. Vrsta vlasništva Vanknjižno28.10.2015.
Oblik vlasništva Osobno28.10.2015. Način stjecanja Nasljedstvom28.10.2015.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine28.10.2015. Kuća28.12.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.10.2015.
Mjesto Milna28.10.2015. Poštanski broj 2340528.10.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.10.2015. Površina 130,0028.10.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 150,0028.10.2015. 350000,0009.11.2015.
Katastarska općina Brač28.10.2015. Vrsta vlasništva Knjižno28.10.2015.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama28.10.2015. Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama09.11.2015. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada28.10.2015. Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Nasljedstvom28.12.2020.
Postotak 50,0028.10.2015.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada26.02.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska26.02.2018.
Mjesto Milna26.02.2018. Poštanski broj 2140526.02.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni26.02.2018. Površina 1704,0026.02.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 14000,0026.02.2018.
Katastarska općina Milna26.02.2018. Vrsta vlasništva Knjižno26.02.2018.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama26.02.2018. Način stjecanja Nasljedstvom26.02.2018.
Postotak 12,5026.02.2018.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada26.02.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska26.02.2018.
Mjesto Milna26.02.2018. Poštanski broj 2140526.02.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni26.02.2018. Površina 25329,0026.02.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 220000,0026.02.2018.
Katastarska općina Milna26.02.2018. Vrsta vlasništva Knjižno26.02.2018.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama26.02.2018. Način stjecanja Nasljedstvom26.02.2018.
Postotak 12,5026.02.2018.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća26.02.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska26.02.2018.
Mjesto Milna26.02.2018. Poštanski broj 2140526.02.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni26.02.2018. Površina 759,0026.02.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 50000,0026.02.2018.
Katastarska općina Milna26.02.2018. Vrsta vlasništva Knjižno26.02.2018.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama26.02.2018. Način stjecanja Nasljedstvom26.02.2018.
Postotak 3,1226.02.2018.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada26.02.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska26.02.2018.
Mjesto Milna26.02.2018. Poštanski broj 2140526.02.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni26.02.2018. Površina 3334,0026.02.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 29000,0026.02.2018.
Katastarska općina Milna26.02.2018. Vrsta vlasništva Knjižno26.02.2018.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama26.02.2018. Način stjecanja Nasljedstvom26.02.2018.
Postotak 12,5026.02.2018.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada26.02.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska26.02.2018.
Mjesto Milna26.02.2018. Poštanski broj 2140526.02.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni26.02.2018. Površina 1475,0026.02.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 2000,0026.02.2018.
Katastarska općina Milna26.02.2018. Vrsta vlasništva Knjižno26.02.2018.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama26.02.2018. Način stjecanja Nasljedstvom26.02.2018.
Postotak 9,6826.02.2018.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada26.02.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska26.02.2018.
Mjesto Milna26.02.2018. Poštanski broj 2140526.02.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni26.02.2018. Površina 37883,0026.02.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 330000,0026.02.2018.
Katastarska općina Milna26.02.2018. Vrsta vlasništva Knjižno26.02.2018.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama26.02.2018. Način stjecanja Nasljedstvom26.02.2018.
Postotak 12,5026.02.2018.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada26.02.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska26.02.2018.
Mjesto Milna26.02.2018. Poštanski broj 2140526.02.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni26.02.2018. Površina 8344,0026.02.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 12500,0026.02.2018.
Katastarska općina Milna26.02.2018. Vrsta vlasništva Knjižno26.02.2018.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama26.02.2018. Način stjecanja Nasljedstvom26.02.2018.
Postotak 1,5626.02.2018.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada26.02.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska26.02.2018.
Mjesto Milna26.02.2018. Poštanski broj 2140526.02.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni26.02.2018. Površina 6388,0026.02.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 11000,0026.02.2018.
Katastarska općina Milna26.02.2018. Vrsta vlasništva Knjižno26.02.2018.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama26.02.2018. Način stjecanja Nasljedstvom26.02.2018.
Postotak 12,5026.02.2018.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada26.02.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska26.02.2018.
Mjesto Milna26.02.2018. Poštanski broj 2140526.02.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni26.02.2018. Površina 15912,0026.02.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 190000,0026.02.2018.
Katastarska općina Milna26.02.2018. Vrsta vlasništva Knjižno26.02.2018.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama26.02.2018. Način stjecanja Nasljedstvom26.02.2018.
Postotak 50,0026.02.2018.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada26.02.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska26.02.2018.
Mjesto Milna26.02.2018. Poštanski broj 2140526.02.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni26.02.2018. Površina 5827,0026.02.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 10000,0026.02.2018.
Katastarska općina Milna26.02.2018. Vrsta vlasništva Vanknjižno26.02.2018.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama26.02.2018. Način stjecanja Nasljedstvom26.02.2018.
Postotak 12,5026.02.2018.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada26.02.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska26.02.2018.
Mjesto Milna26.02.2018. Poštanski broj 2140526.02.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni26.02.2018. Površina 18486,0026.02.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 32000,0026.02.2018.
Katastarska općina Milna26.02.2018. Vrsta vlasništva Vanknjižno26.02.2018.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama26.02.2018. Način stjecanja Nasljedstvom26.02.2018.
Postotak 12,5026.02.2018.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom26.02.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska26.02.2018.
Mjesto Milna26.02.2018. Poštanski broj 2140526.02.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni26.02.2018. Površina 248,0026.02.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 400000,0026.02.2018.
Katastarska općina Milna26.02.2018. Vrsta vlasništva Knjižno26.02.2018.
Oblik vlasništva Bračni drug26.02.2018. Način stjecanja Nasljedstvom26.02.2018.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Voćnjak26.02.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska26.02.2018.
Mjesto Milna26.02.2018. Poštanski broj 2140526.02.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni26.02.2018. Površina 201,0026.02.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 40000,0026.02.2018.
Katastarska općina Milna26.02.2018. Vrsta vlasništva Knjižno26.02.2018.
Oblik vlasništva Bračni drug26.02.2018. Način stjecanja Nasljedstvom26.02.2018.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada26.02.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska26.02.2018.
Mjesto Milna26.02.2018. Poštanski broj 2140526.02.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni26.02.2018. Površina 31644,0026.02.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 200000,0026.02.2018.
Katastarska općina Milna26.02.2018. Vrsta vlasništva Knjižno26.02.2018.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama26.02.2018. Način stjecanja Nasljedstvom26.02.2018.
Postotak 50,0026.02.2018.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Voćnjak26.02.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska26.02.2018.
Mjesto Milna26.02.2018. Poštanski broj 2140526.02.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni26.02.2018. Površina 8974,0026.02.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 26000,0026.02.2018.
Katastarska općina Milna26.02.2018. Vrsta vlasništva Knjižno26.02.2018.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama26.02.2018. Način stjecanja Nasljedstvom26.02.2018.
Postotak 21,3326.02.2018.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan28.12.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.12.2020.
Mjesto Zagreb28.12.2020. Poštanski broj 1000028.12.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.12.2020. Površina 56,4028.12.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 450000,0028.12.2020.
Katastarska općina Granešina28.12.2020. Vrsta vlasništva Knjižno28.12.2020.
Oblik vlasništva Osobno28.12.2020. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada28.12.2020.
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji28.10.2015.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil28.10.2015. Marka/tip Mazda 28.10.2015.
Godina proizvodnje 201028.10.2015. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 80000,0028.10.2015. 64000,0028.12.2020.
Oblik vlasništva Osobno28.10.2015. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada28.10.2015.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji28.10.2015.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji28.10.2015.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Udio u fondu28.10.2015. Naziv poslovnog subjekta Fond hrvatskih branitelja28.10.2015.
OIB poslovnog subjekta 3914685747528.10.2015. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb28.10.2015.
Vrijednost udjela na dan podnošenja imovinske kartice (HRK) 8262,4528.10.2015.
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug28.10.2015. Način stjecanja Na neki drugi način28.10.2015.
Drugi način stjecanja nekretnine Prava hrvatskih branitelja28.10.2015.
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice26.02.2018. Naziv poslovnog subjekta ACI26.02.2018.
OIB poslovnog subjekta 040002541 26.02.2018. Sjedište poslovnog subjekta Opatija26.02.2018.
Broj dionica 1026.02.2018. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 3600,0026.02.2018.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Udio manji od 0.5%26.02.2018.
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug26.02.2018. Način stjecanja Nasljedstvom26.02.2018.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji28.10.2015. Ne postoji28.12.2020. Postoji28.11.2022.

Podatci o štednji

Iznos 60000,0028.10.2015. Valuta EUR - Euro28.10.2015.
Oblik vlasništva Bračni drug28.10.2015. Način stjecanja Nasljedstvom, Prodajom imovine28.10.2015.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 27600,0028.10.2015. Valuta EUR - Euro28.10.2015.
Oblik vlasništva Osobno28.10.2015. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada28.10.2015. Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada28.10.2015.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 74000,0028.11.2022. Valuta HRK - Hrvatska Kuna28.11.2022.
Oblik vlasništva Osobno28.11.2022. Način stjecanja Na neki drugi način28.11.2022.
Drugi način stjecanja Otpremnina po ugovoru28.11.2022.
Napomena 28.11.2022.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji28.10.2015.
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u starom PDF formatu: