Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Zdenko Lucić

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Zdenko01.04.2017. Prezime Lucić01.04.2017.
Stručna sprema VSS01.04.2017. Sveučilišni Specijalist30.12.2018.
Zvanje dipl oec01.04.2017. MBA univ spec oec30.12.2018. Stranačka pripadnost Nisam član stranke01.04.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Neoženjen/Neudana01.04.2017. Izvanbračna zajednica30.12.2018.

Podatci o djeci

Stanje Nema djece01.04.2017. Ima djece30.12.2018.

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb01.04.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji01.04.2017.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Ravnatelj01.04.2017. Državni tajnik06.02.2019. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Agencija za investicije i konkurentnost01.04.2017. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta06.02.2019. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja19.10.2020. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova19.10.2020.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb01.04.2017. Ulica PRILAZ GJURE DEu00c5u00bdELIĆA01.04.2017. ULICA GRADA VUKOVARA 06.02.2019. Radnička cesta19.10.2020. Trg N.Š. Zrinskog19.10.2020. Kućni broj 701.04.2017. 7806.02.2019. 8019.10.2020. 719.10.2020.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851628680001.04.2017. +3851610644419.10.2020. +3851489639919.10.2020. Fax (službeni) 01.04.2017.
Datum početka mandata 02/03/201701.04.2017. 07/01/201906.02.2019. 24/09/202019.10.2020. Predviđeni datum kraja mandata 02/03/202101.04.2017. 06/01/201930.12.2018. 02/01/201909.01.2019. 06/01/202306.02.2019. 24/09/202019.10.2020. 23/09/202319.10.2020.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno01.04.2017. Stvarni datum kraja mandata 02/01/2019 24/09/2020

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji01.04.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji01.04.2017.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji01.04.2017.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Postoji01.04.2017.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto POMOĆNIK RAVNATELJA01.04.2017. RAVNATELJ06.02.2019. Naziv pravne osobe AGENCIJA ZA INVESTICIJE I KONKURENTNOST01.04.2017. OIB pravne osobe 6987233381901.04.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb01.04.2017. Ulica PRILAZ GJURE DEu00c5u00bdELIĆA01.04.2017. Kućni broj 701.04.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 01/09/201201.04.2017. 02/03/201706.02.2019. Datum prestanka radnog odnosa 01.04.2017. 02/01/201906.02.2019.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto Ravnatelj19.10.2020. Naziv pravne osobe AGENCIJA ZA INVESTICIJE I KONKURENTNOST19.10.2020. OIB pravne osobe 6987233381919.10.2020.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb19.10.2020. Ulica Prilaz Gjure Deželića 19.10.2020. Kućni broj 719.10.2020.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 02/03/201719.10.2020. Datum prestanka radnog odnosa 02/01/201919.10.2020.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto Državni tajnik19.10.2020. Naziv pravne osobe Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja19.10.2020. OIB pravne osobe 1937010088119.10.2020.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb19.10.2020. Ulica Radnička cesta19.10.2020. Kućni broj 8019.10.2020.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 02/01/201919.10.2020. Datum prestanka radnog odnosa 24/09/202019.10.2020.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 23281,0001.04.2017. 27507,1330.12.2018. 27757,2606.02.2019. 27510,60 27510,5919.10.2020. Neto iznos (HRK) 14426,0001.04.2017. 15030,5430.12.2018. 15260,8206.02.2019. 15821,11 15877,7519.10.2020.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji01.04.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji01.04.2017.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji01.04.2017.

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji30.12.2018.

Plaća bračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Hrvatska gospodarska komora30.12.2018. OIB poslodavca 8516703258730.12.2018.
Bruto iznos (HRK) 228341,2830.12.2018. 26461,0723.12.2019. 15987,3919.10.2020. Neto iznos (HRK) 124637,5230.12.2018. 13956,8523.12.2019. 9148,1719.10.2020.
Datum stupanja u radni odnos 01/10/201830.12.2018. Datum prestanka radnog odnosa 30.12.2018.

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Ne postoji30.12.2018. Postoji23.12.2019.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera dužnosnika

Iznos primitka (HRK) 89720,2623.12.2019. 11973,6019.10.2020. Pravna osnova Od osiguranja23.12.2019.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini23.12.2019.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji01.04.2017. Postoji30.12.2018.

Obveza

Vrsta obveze Kredit30.12.2018. Nosioc obveze Osobno30.12.2018.
Vjerovnik HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.30.12.2018. Iznos duga 39103,7230.12.2018. 38952,1006.02.2019. 37240,6123.12.2019. 35613,1719.10.2020.
Valuta duga EUR - Euro30.12.2018. Godina zaduženja 201830.12.2018.
Rok vraćanja u mjesecima 18030.12.2018. Iznos mjesečnog anuiteta 319,4530.12.2018. Ugovorena kamatna stopa 5,1530.12.2018.

Obveza

Vrsta obveze Kredit30.12.2018. Nosioc obveze Izvanbračni drug30.12.2018.
Vjerovnik PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.30.12.2018. Iznos duga 82506,0130.12.2018. 56681,2019.10.2020.
Valuta duga EUR - Euro30.12.2018. Godina zaduženja 200730.12.2018.
Rok vraćanja u mjesecima 36030.12.2018. Iznos mjesečnog anuiteta 578,6230.12.2018. Ugovorena kamatna stopa 4,1530.12.2018.

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nosioc obveze Osobno
Vjerovnik PRIVREDNA BANKA ZAGREB DD Iznos duga 113000,00 101524,6019.10.2020.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna Godina zaduženja 2019
Rok vraćanja u mjesecima 120 Iznos mjesečnog anuiteta 1328,39 Ugovorena kamatna stopa 7,28

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji01.04.2017. Postoji30.12.2018.

Potraživanje

Vrsta potraživanja Pozajmica30.12.2018. Nosioc potraživanja Osobno30.12.2018.
Iznos (HRK) 450000,0030.12.2018. 580000,00 Vremenski raspon Na godišnjoj razini30.12.2018.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Ne postoji01.04.2017. Postoji30.12.2018.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan30.12.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska30.12.2018.
Mjesto ZAGREB30.12.2018. Poštanski broj 1000030.12.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni30.12.2018. Površina 44,1430.12.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 620000,0030.12.2018.
Katastarska općina VRAPČE NOVO30.12.2018. Vrsta vlasništva Knjižno30.12.2018.
Oblik vlasništva Izvanbračni drug30.12.2018. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)30.12.2018.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji01.04.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil01.04.2017. Marka/tip SEAT ALTEA XL01.04.2017.
Godina proizvodnje 201101.04.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 70000,0001.04.2017. 50000,0030.12.2018. 48000,00 45000,0019.10.2020.
Oblik vlasništva Osobno01.04.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada01.04.2017.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji01.04.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Ne postoji01.04.2017.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Postoji01.04.2017.

Podatci o štednji

Iznos 22000,0001.04.2017. 4000,0030.12.2018. Valuta EUR - Euro01.04.2017.
Oblik vlasništva Osobno01.04.2017. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada01.04.2017.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Ne postoji01.04.2017.