Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Žarko Katić

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Žarko17.06.2016. Prezime Katić17.06.2016.
Stručna sprema VSS17.06.2016.
Zvanje diplomirani pravnik17.06.2016. Stranačka pripadnost Hrvatska Socijalno - Liberalna Stranka17.06.2016. Hrvatska socijalno - liberalna stranka17.06.2016.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Razveden/Razvedena17.06.2016.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece17.06.2016.

Podatci o prebivalištu

Grad 40000 Šenkovec17.06.2016. 43240 Čazma31.12.2019.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Postoji17.06.2016. Mjesto 10410 Velika Gorica17.06.2016. 10000 Zagreb13.07.2017.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Zamjenik ministra17.06.2016. Državni tajnik13.07.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Ministarstvo Uprave17.06.2016. Ministarstvo uprave17.06.2016. Ministarstvo unutarnjih poslova13.07.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb17.06.2016. Ulica Maksimirska17.06.2016. Ilica 13.07.2017. Kućni broj 6317.06.2016. 33513.07.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851235750117.06.2016. +3851378864613.07.2017.
Datum početka mandata 18/05/201617.06.2016. 14/06/201713.07.2017. 24/09/202023.10.2020. Predviđeni datum kraja mandata 10/12/201917.06.2016. 15/10/202013.07.2017. 24/09/202423.10.2020.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno17.06.2016. Stvarni datum kraja mandata 17/11/2016

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji17.06.2016.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji17.06.2016.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji17.06.2016.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji17.06.2016. Ne postoji23.10.2020.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto voditelj projekata17.06.2016. zamjenik ministra13.07.2017. Naziv pravne osobe Bioplin Rovišće doo17.06.2016. Ministarstvo uprave13.07.2017. OIB pravne osobe 3284463473717.06.2016. 8170055083213.07.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb17.06.2016. Ulica Kneza Borne17.06.2016. Maksimirska13.07.2017. Kućni broj 1417.06.2016. 6313.07.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/09/201417.06.2016. 18/05/201613.07.2017. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 31/01/201617.06.2016. 13/06/201713.07.2017.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 25156,3517.06.2016. 25187,0013.07.2017. 25398,0031.12.2019. 25609,8223.10.2020. Neto iznos (HRK) 18175,0017.06.2016. 18213,0013.07.2017. 16913,0031.12.2019. 17157,0623.10.2020.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji17.06.2016.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji17.06.2016.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji17.06.2016.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji17.06.2016.

Obveza

Vrsta obveze Kredit17.06.2016. Nositelj obveze Osobno17.06.2016.
Vjerovnik (banka i dr. subjekt prema kojem postoji dug) Privredna banka Zagreb17.06.2016. Iznos duga (početni iznos glavnice) 35750,0017.06.2016. 32100,0016.12.2016. 28786,0013.07.2017. 11264,4031.12.2019.
Valuta duga EUR - Euro17.06.2016. Godina zaduženja 200617.06.2016.
Rok vraćanja u mjesecima 6017.06.2016. 5416.12.2016. 4613.07.2017. 1831.12.2019. Iznos mjesečnog anuiteta 642,0017.06.2016. 625,8016.12.2016. Ugovorena kamatna stopa 6,0117.06.2016.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit23.10.2020. Nositelj obveze Osobno23.10.2020.
Vjerovnik (banka i dr. subjekt prema kojem postoji dug) Privredna banka Zagreb23.10.2020. Iznos duga (početni iznos glavnice) 5006,4023.10.2020.
Valuta duga EUR - Euro23.10.2020. Godina zaduženja 200623.10.2020.
Rok vraćanja u mjesecima 823.10.2020. Iznos mjesečnog anuiteta 625,8023.10.2020. Ugovorena kamatna stopa 6,0123.10.2020.
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji17.06.2016.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji17.06.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom17.06.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska17.06.2016.
Mjesto Šenkovec17.06.2016. Poštanski broj 4000017.06.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni17.06.2016. Površina 210,0017.06.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1150000,0017.06.2016.
Katastarska općina Šenkovec17.06.2016. Vrsta vlasništva Knjižno17.06.2016.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama17.06.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)17.06.2016.
Postotak 50,0017.06.2016.
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji17.06.2016.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil17.06.2016. Marka/tip Ford Focus C-max17.06.2016. Škoda Rapid31.12.2019.
Godina proizvodnje 200417.06.2016. 201431.12.2019. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 21200,0017.06.2016. 20500,0013.07.2017. 39000,0031.12.2019. 35000,0023.10.2020.
Oblik vlasništva Osobno17.06.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada17.06.2016.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil17.06.2016. Marka/tip Hyundai Lantra17.06.2016.
Godina proizvodnje 199817.06.2016. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 6000,0017.06.2016.
Oblik vlasništva Osobno17.06.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada17.06.2016.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji17.06.2016.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji17.06.2016.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji17.06.2016. Postoji23.10.2020.

Podatci o štednji

Iznos 55000,0023.10.2020. Valuta HRK - Hrvatska Kuna23.10.2020.
Oblik vlasništva Osobno23.10.2020. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada23.10.2020.
Napomena

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji17.06.2016.