Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Žaklina Marević

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Žaklina08.07.2017. Prezime Marević08.07.2017.
Stručna sprema VSS08.07.2017.
Zvanje Diplomirana učiteljica razredne nastave08.07.2017. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica08.07.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana08.07.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece08.07.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 20350 Metković08.07.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji08.07.2017.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Zamjenik župana08.07.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Dubrovačko - neretvanska županija08.07.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 20000 Dubrovnik08.07.2017. Ulica Pred Dvorom 08.07.2017. Kućni broj 108.07.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3852035140108.07.2017.
Datum početka mandata 09/06/201708.07.2017. Predviđeni datum kraja mandata 20/05/202108.07.2017.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno08.07.2017. Stvarni datum kraja mandata 07/06/2021

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji08.07.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji08.07.2017.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji08.07.2017.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji08.07.2017.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Učiteljica razredne nastave08.07.2017. Naziv pravne osobe OŠ Stjepana Radića08.07.2017. OIB pravne osobe 2982537284308.07.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 20350 Metković08.07.2017. Ulica Kralja Zvonimira 08.07.2017. Kućni broj 808.07.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 24/06/200408.07.2017. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 08/06/201708.07.2017.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Voditeljica Mjere nadzora nad malodobnom djecom08.07.2017. Naziv pravne osobe Centar za socijalnu skrb08.07.2017. OIB pravne osobe 6580055328308.07.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 20350 Metković08.07.2017. Ulica Ante Starčevića08.07.2017. Kućni broj 2508.07.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 13/06/201608.07.2017. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 13/06/201708.07.2017.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 23426,5508.07.2017. Neto iznos (HRK) 15918,7508.07.2017.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji08.07.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji08.07.2017.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Ne postoji08.07.2017.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Postoji08.07.2017.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera dužnosnika

Iznos primitka (HRK) 1972,5008.07.2017. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak08.07.2017.
Vremenski raspon Mjesečno08.07.2017.
Napomena

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji08.07.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji08.07.2017.

Obveza

Vrsta obveze Kredit08.07.2017. Nositelj obveze Osobno08.07.2017.
Vjerovnik (banka i dr. subjekt prema kojem postoji dug) Addiko bank d.d.08.07.2017. OTP banka d.d.14.07.2021. Iznos duga (početni iznos glavnice) 216000,0008.07.2017. 250000,0014.07.2021.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna08.07.2017. Godina zaduženja 201708.07.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 114408.07.2017. 14402.08.2017. 6014.07.2021. Iznos mjesečnog anuiteta 2232,8408.07.2017. 4804,1914.07.2021. Ugovorena kamatna stopa 7,1008.07.2017. 5,7514.07.2021.
Napomena Reprogramiran kredit sa Adikko banke - 9.03.2020. na OTP banka d.d.14.07.2021.

Obveza

Vrsta obveze Kredit08.07.2017. Nositelj obveze Osobno08.07.2017.
Vjerovnik (banka i dr. subjekt prema kojem postoji dug) Addiko bank d.d.08.07.2017. Iznos duga (početni iznos glavnice) 35000,0008.07.2017.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna08.07.2017. Godina zaduženja 201708.07.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 6008.07.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 730,8008.07.2017. Ugovorena kamatna stopa 9,2508.07.2017.
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji08.07.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji08.07.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan08.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska08.07.2017.
Mjesto Metković08.07.2017. Poštanski broj 2035008.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni08.07.2017. Površina 61,0008.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 350000,0008.07.2017.
Katastarska općina Metković08.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno08.07.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug08.07.2017. Način stjecanja Prodajom imovine08.07.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vikendica08.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska08.07.2017.
Mjesto Klek08.07.2017. Poštanski broj 2035008.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni08.07.2017. Površina 157,0008.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 13083,3308.07.2017. 650000,0007.02.2020.
Katastarska općina Slivno08.07.2017. Vrsta vlasništva Vanknjižno08.07.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug08.07.2017. Način stjecanja Nasljedstvom08.07.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)08.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska08.07.2017.
Mjesto Metković08.07.2017. Poštanski broj 2035008.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni08.07.2017. Površina 1410,0008.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 35250,0008.07.2017.
Katastarska općina Metković08.07.2017. Vrsta vlasništva Vanknjižno08.07.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug08.07.2017. Način stjecanja Nasljedstvom08.07.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)08.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska08.07.2017.
Mjesto Metković08.07.2017. Poštanski broj 2035008.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni08.07.2017. Površina 364,0008.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1706,2508.07.2017.
Katastarska općina Metković08.07.2017. Vrsta vlasništva Vanknjižno08.07.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug08.07.2017. Način stjecanja Nasljedstvom08.07.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)08.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska08.07.2017.
Mjesto Metković08.07.2017. Poštanski broj 2035008.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni08.07.2017. Površina 644,0008.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 3018,7508.07.2017.
Katastarska općina metković08.07.2017. Metković07.02.2020. Vrsta vlasništva Vanknjižno08.07.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug08.07.2017. Način stjecanja Nasljedstvom08.07.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)08.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska08.07.2017.
Mjesto Metković08.07.2017. Poštanski broj 2035008.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni08.07.2017. Površina 1238,0008.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 30950,0008.07.2017.
Katastarska općina Metković08.07.2017. Vrsta vlasništva Vanknjižno08.07.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug08.07.2017. Način stjecanja Nasljedstvom08.07.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)08.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska08.07.2017.
Mjesto Metković08.07.2017. Poštanski broj 2035008.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni08.07.2017. Površina 17,0008.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1700,0008.07.2017.
Katastarska općina Metković08.07.2017. Vrsta vlasništva Vanknjižno08.07.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug08.07.2017. Način stjecanja Nasljedstvom08.07.2017.
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji08.07.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil08.07.2017. Marka/tip Škoda08.07.2017.
Godina proizvodnje 200208.07.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 14480,0008.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno08.07.2017. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)08.07.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Motocikl08.07.2017. Marka/tip piaggo08.07.2017.
Godina proizvodnje 200008.07.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1490,0008.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno08.07.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada08.07.2017.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji08.07.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji08.07.2017.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji08.07.2017.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji08.07.2017.