Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Vlatko Mratović

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Vlatko26.06.2017. Prezime Mratović 26.06.2017.
Stručna sprema SSS26.06.2017.
Zvanje Prometni tehničar26.06.2017. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica26.06.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana26.06.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece26.06.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 20246 Drače26.06.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji26.06.2017.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Općinski načelnik26.06.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Janjina26.06.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 20246 Janjina26.06.2017. Ulica Janjina26.06.2017. Kućni broj 11126.06.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3852074136926.06.2017.
Datum početka mandata 29/05/201726.06.2017. 18/05/202128.06.2021. Predviđeni datum kraja mandata 23/05/202126.06.2017. 18/05/202528.06.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno26.06.2017. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji26.06.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji26.06.2017.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji26.06.2017.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Ne postoji26.06.2017.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 12964,4026.06.2017. 13191,84 13248,7105.01.2022. 1758,3105.01.2022. Neto iznos (EUR) 9814,3626.06.2017. 10092,78 10129,1705.01.2022. 1344,3505.01.2022.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji26.06.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji26.06.2017.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 26000,0026.06.2017. 3450,7926.06.2017. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava26.06.2017.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini26.06.2017.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 50000,00 40000,0005.01.2022. 6000,0016.01.2023. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava
Vremenski raspon Na godišnjoj razini
Napomena

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Ne postoji26.06.2017.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Postoji26.06.2017.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 45000,0026.06.2017. 154500,0005.01.2022. 11400,0016.01.2023. Pravna osnova Od samostalne djelatnosti26.06.2017.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini26.06.2017.
Napomena

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji26.06.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji26.06.2017.

Obveza

Vrsta obveze Kredit26.06.2017. Nositelj obveze Osobno26.06.2017.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Splitska banka d.d.26.06.2017. Iznos duga (početni iznos glavnice) 7600,0026.06.2017.
Valuta duga EUR - Euro26.06.2017. Godina zaduženja 201326.06.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 6026.06.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 147,5226.06.2017. Ugovorena kamatna stopa 5,9926.06.2017.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit26.06.2017. Nositelj obveze Osobno26.06.2017.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) otp banka d.d.26.06.2017. Iznos duga (početni iznos glavnice) 180000,0026.06.2017. 23890,1126.06.2017.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna26.06.2017. EUR - Euro26.06.2017. Godina zaduženja 201726.06.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 12026.06.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 1997,4726.06.2017. Ugovorena kamatna stopa 5,9926.06.2017.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nositelj obveze Osobno
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Raiffeisenbank Austria d.d. Iznos duga (početni iznos glavnice) 300000,00 39816,84
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna EUR - Euro Godina zaduženja 2019
Rok vraćanja u mjesecima 120 Iznos mjesečnog anuiteta 3330,62 441,2816.01.2023. Ugovorena kamatna stopa 6,00 5,9616.01.2023.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit16.01.2023. Nositelj obveze Osobno16.01.2023.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Raiffeisenbank Austria d.d.16.01.2023. Iznos duga (početni iznos glavnice) 4001,5916.01.2023.
Valuta duga EUR - Euro16.01.2023. Godina zaduženja 202116.01.2023.
Rok vraćanja u mjesecima 5916.01.2023. Iznos mjesečnog anuiteta 81,0216.01.2023. Ugovorena kamatna stopa 7,3516.01.2023.
Napomena Datum ugovaranja zaduženja je 31.12.2022.16.01.2023.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji26.06.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji26.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća26.06.2017. Kuća sa okućnicom04.03.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska26.06.2017.
Mjesto Drače26.06.2017. Poštanski broj 2024626.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni26.06.2017. Površina 140,0026.06.2017. 428,0004.03.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1500000,0026.06.2017. 199084,2126.06.2017.
Katastarska općina Janjina26.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno26.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno26.06.2017. Način stjecanja Darovnim ugovorom26.06.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd26.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska26.06.2017.
Mjesto Janjina26.06.2017. Poštanski broj 2024626.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni26.06.2017. Površina 600,0026.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 15000,0026.06.2017. 1990,8426.06.2017.
Katastarska općina Janjina26.06.2017. Vrsta vlasništva Vanknjižno26.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno26.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom26.06.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji26.06.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil26.06.2017. Marka/tip BMW 52026.06.2017.
Godina proizvodnje 199826.06.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 35000,0026.06.2017. 30000,00 3981,68
Oblik vlasništva Osobno26.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada26.06.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil26.06.2017. Marka/tip Peugeot 20826.06.2017.
Godina proizvodnje 201326.06.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 55000,0026.06.2017. 45000,00 5972,53
Oblik vlasništva Osobno26.06.2017. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)26.06.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Čamac26.06.2017. Marka/tip Pasara26.06.2017.
Godina proizvodnje 198526.06.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 7000,0026.06.2017. 929,0626.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno26.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom26.06.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil04.03.2020. Marka/tip Renault Laguna04.03.2020.
Godina proizvodnje 200504.03.2020. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 18500,0004.03.2020. 2455,3704.03.2020.
Oblik vlasništva Osobno04.03.2020. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada04.03.2020.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil04.03.2020. Marka/tip Peugeot 504 Pick up04.03.2020.
Godina proizvodnje 198104.03.2020. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 15000,0004.03.2020. 1990,8404.03.2020.
Oblik vlasništva Osobno04.03.2020. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada04.03.2020.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji26.06.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji26.06.2017. Postoji25.08.2017.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Poslovni udio25.08.2017. Naziv poslovnog subjekta Frizerski salon NATA25.08.2017.
OIB poslovnog subjekta 4603838841625.08.2017. Sjedište poslovnog subjekta Augusta Šenoe 6 Orebić25.08.2017.
Udio vlasništva izražen u postocima 0,0025.08.2017. 100,0030.04.2019.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Udio manji od 0.5%25.08.2017. Nije izvršen prijenos30.04.2019.
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug25.08.2017. Način stjecanja Darovnim ugovorom, Nasljedstvom25.08.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji26.06.2017.

Podatci o štednji

Iznos 15000,0026.06.2017. 10000,0016.01.2023. Valuta EUR - Euro26.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno26.06.2017. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Nasljedstvom26.06.2017. Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada16.01.2023.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji26.06.2017.