Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Vlaho Orepić

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Vlaho17.02.2016. Prezime Orepić17.02.2016.
Stručna sprema VSS17.02.2016.
Zvanje diplomirani inženjer pomorskog prometa17.02.2016. Stranačka pripadnost Nisam član stranke17.02.2016.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Razveden/Razvedena17.02.2016.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece17.02.2016.

Podatci o prebivalištu

Grad 20340 Ploče17.02.2016.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Postoji17.02.2016. Mjesto 10000 Zagreb17.02.2016.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Ministar17.02.2016. Zastupnik11.07.2018. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Ministarstvo Unutarnjih Poslova17.02.2016. Ministarstvo unutarnjih poslova17.02.2016. Hrvatski sabor11.07.2018.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb17.02.2016. Ulica Savska cesta17.02.2016. Trg sv. Marka 11.07.2018. Kućni broj 3917.02.2016. 611.07.2018.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851612240517.02.2016. +3851456922211.07.2018. Fax (službeni) +3851612245217.02.2016. 11.07.2018.
Datum početka mandata 22/01/201617.02.2016. 19/10/201604.11.2016. 10/05/201711.07.2018. Predviđeni datum kraja mandata 22/01/201917.02.2016. 19/10/202004.11.2016. 27/04/2017 20/05/202011.07.2018.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno17.02.2016. Stvarni datum kraja mandata 27/04/2017

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji17.02.2016.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji17.02.2016.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji17.02.2016.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Ne postoji17.02.2016. Postoji

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto saborski zastupnik Naziv pravne osobe Hrvatski sabor OIB pravne osobe 38597506234
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb Ulica Trg sv. Marka Kućni broj 6
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 10/05/2017 Datum prestanka radnog odnosa

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 27471,1817.02.2016. 27221,4404.11.2016. Neto iznos (HRK) 15504,9117.02.2016. 15399,4304.11.2016.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji17.02.2016. Postoji

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca

Isplatitelj Hrvatski sabor OIB isplatitelja 38597506234
Neto iznos mjesečno (HRK) 15154,80 Pravna osnova Od nesamostalnog rada

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji17.02.2016.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji17.02.2016.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji17.02.2016.

Obveza

Vrsta obveze Kredit17.02.2016. Nosioc obveze Osobno17.02.2016.
Vjerovnik PBZ17.02.2016. Iznos duga 150000,0017.02.2016.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna17.02.2016. Godina zaduženja 200717.02.2016.
Rok vraćanja u mjesecima 12017.02.2016. Iznos mjesečnog anuiteta 1897,1317.02.2016. Ugovorena kamatna stopa 8,3817.02.2016.

Obveza

Vrsta obveze Pozajmica17.02.2016. Nosioc obveze Osobno17.02.2016.
Vjerovnik Pavulina Klepo17.02.2016. Iznos duga 170000,0017.02.2016.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna17.02.2016. Godina zaduženja 201517.02.2016.
Rok vraćanja u mjesecima 6017.02.2016. Iznos mjesečnog anuiteta 2833,3317.02.2016. Ugovorena kamatna stopa 0,0017.02.2016.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji17.02.2016.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji17.02.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan17.02.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska17.02.2016.
Mjesto Ploče17.02.2016. Poštanski broj 2034017.02.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni17.02.2016. Površina 62,0817.02.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 196743,1917.02.2016.
Katastarska općina Baćina17.02.2016. Vrsta vlasništva Vanknjižno17.02.2016.
Oblik vlasništva Osobno17.02.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Novčanom pozajmicom17.02.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine17.02.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska17.02.2016.
Mjesto Stravča17.02.2016. Poštanski broj 2021017.02.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni17.02.2016. Površina 425,0017.02.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 6375,0017.02.2016.
Katastarska općina Stravča17.02.2016. Vrsta vlasništva Knjižno17.02.2016.
Oblik vlasništva Osobno17.02.2016. Način stjecanja Nasljedstvom17.02.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)17.02.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska17.02.2016.
Mjesto Stravča17.02.2016. Poštanski broj 2021017.02.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni17.02.2016. Površina 2920,0017.02.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 14600,0017.02.2016.
Katastarska općina Stravča17.02.2016. Vrsta vlasništva Knjižno17.02.2016.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama17.02.2016. Način stjecanja Nasljedstvom17.02.2016.
Postotak 10,0017.02.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)17.02.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska17.02.2016.
Mjesto Stravča17.02.2016. Poštanski broj 2021017.02.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni17.02.2016. Površina 25,0017.02.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 125,0017.02.2016.
Katastarska općina Stravča17.02.2016. Vrsta vlasništva Knjižno17.02.2016.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama17.02.2016. Način stjecanja Nasljedstvom17.02.2016.
Postotak 12,5017.02.2016.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Ne postoji17.02.2016. Postoji

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip Renault
Godina proizvodnje 2015 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 180000,00
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji17.02.2016.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Postoji17.02.2016.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Udio u fondu17.02.2016. Naziv poslovnog subjekta Fond Hrvatskih branitelja17.02.2016.
OIB poslovnog subjekta 9349764685917.02.2016. Sjedište poslovnog subjekta Slavonska avenija 617.02.2016.
Vrijednost udjela na dan podnošenja izvješća (HRK) 8000,0017.02.2016.
Oblik vlasništva Osobno17.02.2016. Način stjecanja Na neki drugi način17.02.2016.
Drugi način stjecanja nekretnine Dobiveno od Republike Hrvatske17.02.2016.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji17.02.2016.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Postoji17.02.2016.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Zajednica športskih udruga grada Ploča17.02.2016. Sjedište pravne osobe Tina Ujevića 1, Ploče17.02.2016.
OIB pravne osobe 4747726326117.02.2016.
Datum učlanjenja 01/01/199817.02.2016. Datum kraja članstva 16/02/201617.02.2016.
Funkcije predsjednik17.02.2016.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Zajednica športa Dubrovačko-neretvanske županije17.02.2016. Sjedište pravne osobe Dubrovnik, Liechtensteinov put 1017.02.2016.
OIB pravne osobe 5257922344817.02.2016.
Datum učlanjenja 01/01/199717.02.2016. Datum kraja članstva 17.02.2016.
Funkcije dopredsjednik17.02.2016.