Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Vladimir Lončarević

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Vladimir21.08.2015. Prezime Lončarević 21.08.2015. Lončarević13.03.2020.
Stručna sprema Doktor Znanosti21.08.2015.
Zvanje profesor hrvatskoga jezika i književnosti21.08.2015. Stranačka pripadnost Nisam član stranke21.08.2015.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Oženjen/Udana21.08.2015.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece21.08.2015.

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb21.08.2015.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji21.08.2015.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Pomoćnik savjetnika Predsjednika za unutarnju politiku21.08.2015. Savjetnik Predsjednika Republike Hrvatske Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Ured Predsjednika Republike Hrvatske21.08.2015.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb21.08.2015. Ulica Pantovčak21.08.2015. Kućni broj 24121.08.2015.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851456521321.08.2015. Fax (službeni) +3851456524021.08.2015.
Datum početka mandata 17/03/201021.08.2015. 1/03/2019 Predviđeni datum kraja mandata 15/07/201521.08.2015. 18/01/2020
Način obnašanja dužnosti Profesionalno21.08.2015. Stvarni datum kraja mandata 15/07/2015 14/02/2020

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji21.08.2015.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji21.08.2015.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji21.08.2015.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Ne postoji21.08.2015. Postoji01.04.2019.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto tajnik Kabineta za unutarnju politiku01.04.2019. Naziv pravne osobe Ured Predsjednice Republike Hrvatske01.04.2019. OIB pravne osobe 1016205527501.04.2019.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb01.04.2019. Ulica Pantovčak 01.04.2019. Kućni broj 24101.04.2019.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 01/02/199901.04.2019. Datum prestanka radnog odnosa 28/02/201901.04.2019. 13.03.2020.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 18067,0921.08.2015. 28096,30 28969,2113.03.2020. Neto iznos (HRK) 11294,3121.08.2015. 11099,80 17745,1313.03.2020.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji21.08.2015.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji21.08.2015.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 30000,0021.08.2015. 6000,0001.04.2019. 8000,0013.03.2020. Pravna osnova Od kulturne djelatnosti21.08.2015. Od nastavne djelatnosti01.04.2019.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini21.08.2015.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 5000,0001.04.2019. 8000,0013.03.2020. Pravna osnova Od nastavne djelatnosti01.04.2019.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini01.04.2019.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 38000,0001.04.2019. Pravna osnova Od kulturne djelatnosti01.04.2019.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini01.04.2019.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 11000,0001.04.2019. Pravna osnova Od kulturne djelatnosti01.04.2019.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini01.04.2019.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 4300,0001.04.2019. Pravna osnova Od kulturne djelatnosti01.04.2019.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini01.04.2019.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji21.08.2015.

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji21.08.2015.

Plaća bračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA21.08.2015. OIB poslodavca 4354112222421.08.2015.
Bruto iznos (HRK) 14386,2421.08.2015. 205437,5007.09.2016. 230000,00 29000,0013.03.2020. Neto iznos (HRK) 11312,3121.08.2015. 164380,0007.09.2016. 140000,00 21000,0013.03.2020.
Datum stupanja u radni odnos 15/09/200321.08.2015. Datum prestanka radnog odnosa 21.08.2015.

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Ne postoji21.08.2015.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji21.08.2015.

Obveza

Vrsta obveze Kredit21.08.2015. Nosioc obveze Osobno21.08.2015.
Vjerovnik Splitska banka21.08.2015. Zagrebačka banka Iznos duga 79000,0021.08.2015. 450000,00 257000,00 221019,0013.03.2020.
Valuta duga EUR - Euro21.08.2015. HRK - Hrvatska Kuna Godina zaduženja 200521.08.2015. 2016
Rok vraćanja u mjesecima 24021.08.2015. 108 Iznos mjesečnog anuiteta 3500,0021.08.2015. 3900,00 Ugovorena kamatna stopa 6,0021.08.2015. 4,40

Obveza

Vrsta obveze Kredit21.08.2015. Nosioc obveze Osobno21.08.2015.
Vjerovnik ZAGREBAČKA BANKA21.08.2015. Iznos duga 140000,0021.08.2015. 12699,00 7820,0013.03.2020.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna21.08.2015. EUR - Euro Godina zaduženja 201421.08.2015. 2018
Rok vraćanja u mjesecima 8421.08.2015. 42 Iznos mjesečnog anuiteta 2500,0021.08.2015. 452,93 Ugovorena kamatna stopa 8,0021.08.2015. 5,30

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji21.08.2015.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji21.08.2015.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan21.08.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska21.08.2015.
Mjesto Zagreb21.08.2015. Poštanski broj 1000021.08.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni21.08.2015. Površina 90,0021.08.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 900000,0021.08.2015.
Katastarska općina Zagreb21.08.2015. VRAPČE NOVO07.09.2016. Vrsta vlasništva Knjižno21.08.2015.
Oblik vlasništva Osobno21.08.2015. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)21.08.2015.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom21.08.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska21.08.2015.
Mjesto ZAGREB21.08.2015. Poštanski broj 1000021.08.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni21.08.2015. Površina 47,0021.08.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 200000,0021.08.2015.
Katastarska općina ZAGREB21.08.2015. GRANEŠINA07.09.2016. Vrsta vlasništva Knjižno21.08.2015.
Oblik vlasništva Osobno21.08.2015. Način stjecanja Darovnim ugovorom21.08.2015.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)21.08.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska21.08.2015.
Mjesto BREZINE21.08.2015. Poštanski broj 3455021.08.2015.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar21.08.2015. Površina 1,0021.08.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 10000,0021.08.2015.
Katastarska općina PAKRAC21.08.2015. BREZINE07.09.2016. Vrsta vlasništva Knjižno21.08.2015.
Oblik vlasništva Osobno21.08.2015. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada21.08.2015.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća21.08.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska21.08.2015.
Mjesto BREZINE21.08.2015. Poštanski broj 3455021.08.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni21.08.2015. Površina 12,0021.08.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 10000,0021.08.2015.
Katastarska općina PAKRAC21.08.2015. BREZINE07.09.2016. Vrsta vlasništva Knjižno21.08.2015.
Oblik vlasništva Osobno21.08.2015. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada21.08.2015.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Ne postoji21.08.2015.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji21.08.2015.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Ne postoji21.08.2015.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji21.08.2015.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Ne postoji21.08.2015.