Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Vladimir Fresl

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Vladimir12.05.2016. Prezime Fresl12.05.2016.
Stručna sprema Magistar Znanosti12.05.2016.
Zvanje Magistar društvenih znanosti polje ekonomija12.05.2016. Stranačka pripadnost Nisam član stranke12.05.2016.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Oženjen/Udana12.05.2016.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece12.05.2016.

Podatci o prebivalištu

Grad 44320 Kutina12.05.2016.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji12.05.2016.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Član uprave12.05.2016. Predsjednik uprave10.11.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Petrokemija d.d.12.05.2016. Lipovica d.o.o.10.11.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 44320 Kutina12.05.2016. 44317 Popovača10.11.2017. Ulica Aleja Vukovar12.05.2016. Lipovečka10.11.2017. Kućni broj 412.05.2016. 2210.11.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3854464720412.05.2016. +3854456910110.11.2017. Fax (službeni) +3854468088212.05.2016. +3854456912010.11.2017.
Datum početka mandata 19/11/201412.05.2016. 16/10/201710.11.2017. Predviđeni datum kraja mandata 18/11/201812.05.2016. 15/10/202110.11.2017.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno12.05.2016. Stvarni datum kraja mandata 06/02/2017

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji12.05.2016.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji12.05.2016.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji12.05.2016.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Postoji12.05.2016.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto Direktor PF Proizvodnja gline i tekućih gnojiva12.05.2016. Direktor PF Nabava10.11.2017. Naziv pravne osobe Petrokemija d.d. Kutina12.05.2016. OIB pravne osobe 2450368500812.05.2016.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 44320 Kutina12.05.2016. Ulica Aleja Vukovar 12.05.2016. Kućni broj 412.05.2016.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 15/07/200412.05.2016. 07/02/201710.11.2017. Datum prestanka radnog odnosa 18/11/201412.05.2016. 15/10/201710.11.2017.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto član Uprave10.11.2017. Naziv pravne osobe Petrokemija d.d.10.11.2017. OIB pravne osobe 2450368500810.11.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 44320 Kutina10.11.2017. Ulica Aleja Vukovar10.11.2017. Kućni broj 410.11.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 19/11/201410.11.2017. Datum prestanka radnog odnosa 06/02/201710.11.2017.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 45404,2512.05.2016. 47029,3002.03.2017. 32741,3710.11.2017. Neto iznos (HRK) 23753,2412.05.2016. 26338,8802.03.2017. 19516,2010.11.2017.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji12.05.2016.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji12.05.2016.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji12.05.2016.

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji12.05.2016.

Plaća bračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Hrvatske vode12.05.2016. OIB poslodavca 2892138300112.05.2016.
Bruto iznos (HRK) 136096,5612.05.2016. 135244,0402.03.2017. Neto iznos (HRK) 100581,0612.05.2016. 100963,5902.03.2017.
Datum stupanja u radni odnos 03/01/200012.05.2016. Datum prestanka radnog odnosa 12.05.2016.

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Ne postoji12.05.2016.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji12.05.2016.

Obveza

Vrsta obveze Kredit12.05.2016. Nosioc obveze Osobno12.05.2016.
Vjerovnik Privredna banka Zagreb12.05.2016. Iznos duga 330000,0012.05.2016. 108000,0010.11.2017.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna12.05.2016. Godina zaduženja 200712.05.2016. 201710.11.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 30012.05.2016. 3610.11.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 1972,9612.05.2016. 3366,4310.11.2017. Ugovorena kamatna stopa 4,7812.05.2016. 4,2510.11.2017.

Obveza

Vrsta obveze Kredit12.05.2016. Nosioc obveze Osobno12.05.2016.
Vjerovnik Privredna banka Zagreb12.05.2016. Iznos duga 12000,0012.05.2016.
Valuta duga EUR - Euro12.05.2016. Godina zaduženja 200812.05.2016.
Rok vraćanja u mjesecima 12012.05.2016. Iznos mjesečnog anuiteta 153,2912.05.2016. Ugovorena kamatna stopa 9,8812.05.2016.

Obveza

Vrsta obveze Kredit12.05.2016. Nosioc obveze Bračni drug12.05.2016.
Vjerovnik Privredna banka Zagreb Stambena štedionica12.05.2016. Iznos duga 2904,2612.05.2016.
Valuta duga EUR - Euro12.05.2016. Godina zaduženja 201212.05.2016.
Rok vraćanja u mjesecima 6012.05.2016. Iznos mjesečnog anuiteta 55,3912.05.2016. Ugovorena kamatna stopa 5,4412.05.2016.

Obveza

Vrsta obveze Dugovanje12.05.2016. Nosioc obveze Osobno, Bračni drug12.05.2016.
Vjerovnik INA Industrija nafte Zagreb12.05.2016. Iznos duga 13844,1612.05.2016.
Valuta duga EUR - Euro12.05.2016. Godina zaduženja 200812.05.2016.
Rok vraćanja u mjesecima 19812.05.2016. Iznos mjesečnog anuiteta 69,9212.05.2016. Ugovorena kamatna stopa 0,0012.05.2016.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji12.05.2016.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji12.05.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom12.05.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska12.05.2016.
Mjesto Kutina12.05.2016. Poštanski broj 4432012.05.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni12.05.2016. Površina 472,0012.05.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 600000,0012.05.2016.
Katastarska općina Kutina12.05.2016. Vrsta vlasništva Knjižno12.05.2016.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug12.05.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)12.05.2016.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji12.05.2016.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil12.05.2016. Marka/tip Opel Astra Sports Tourer12.05.2016.
Godina proizvodnje 201512.05.2016. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 123000,0012.05.2016.
Oblik vlasništva Osobno12.05.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine12.05.2016.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil12.05.2016. Marka/tip Fiat Punto 12.05.2016.
Godina proizvodnje 200412.05.2016. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 25000,0012.05.2016. 20000,0002.03.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug12.05.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)12.05.2016.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil02.03.2017. Marka/tip Citroen C302.03.2017.
Godina proizvodnje 201702.03.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 100000,0002.03.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug02.03.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada02.03.2017.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji12.05.2016.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Postoji12.05.2016.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Dionice12.05.2016. Naziv poslovnog subjekta Hrvatski telekom12.05.2016.
OIB poslovnog subjekta 8179314656012.05.2016. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb12.05.2016.
Broj dionica 6912.05.2016. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 120,0012.05.2016.
Izvršen prijenos prava Udio manji od 0.5%12.05.2016.
Oblik vlasništva Bračni drug12.05.2016. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)12.05.2016.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Dionice12.05.2016. Naziv poslovnog subjekta Vodoprivreda Zagreb12.05.2016.
OIB poslovnog subjekta 5586033563012.05.2016. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb12.05.2016.
Broj dionica 6612.05.2016. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 100,0012.05.2016.
Izvršen prijenos prava Udio manji od 0.5%12.05.2016.
Oblik vlasništva Bračni drug12.05.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada12.05.2016.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Udio u fondu12.05.2016. Naziv poslovnog subjekta PBZ Novčani fond12.05.2016.
OIB poslovnog subjekta 7307396057312.05.2016. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb12.05.2016.
Vrijednost udjela na dan podnošenja izvješća (HRK) 9639,2612.05.2016. 12555,5202.03.2017. 14159,2110.11.2017.
Oblik vlasništva Osobno12.05.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada12.05.2016.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Udio u fondu12.05.2016. Naziv poslovnog subjekta ZB Euroaktiv12.05.2016.
OIB poslovnog subjekta 2388936304512.05.2016. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb12.05.2016.
Vrijednost udjela na dan podnošenja izvješća (HRK) 32179,6312.05.2016. 37223,1602.03.2017. 42318,0010.11.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug12.05.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada12.05.2016.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Udio u fondu10.11.2017. Naziv poslovnog subjekta PBZ Conservative 10 fond10.11.2017.
OIB poslovnog subjekta 7307396057310.11.2017. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb10.11.2017.
Vrijednost udjela na dan podnošenja izvješća (HRK) 374,5710.11.2017.
Oblik vlasništva Osobno10.11.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada10.11.2017.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Dionice10.11.2017. Naziv poslovnog subjekta Belje d.d. Darda10.11.2017.
OIB poslovnog subjekta 9240444515510.11.2017. Sjedište poslovnog subjekta Darda10.11.2017.
Broj dionica 5510.11.2017. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 40,0010.11.2017.
Izvršen prijenos prava Udio manji od 0.5%10.11.2017.
Oblik vlasništva Osobno10.11.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada10.11.2017.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Dionice10.11.2017. Naziv poslovnog subjekta Đuro Đaković Grupa d.d.10.11.2017.
OIB poslovnog subjekta 5882828639710.11.2017. Sjedište poslovnog subjekta Slavonski Brod10.11.2017.
Broj dionica 2010.11.2017. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 20,0010.11.2017.
Izvršen prijenos prava Udio manji od 0.5%10.11.2017.
Oblik vlasništva Osobno10.11.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada10.11.2017.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Postoji12.05.2016.

Podatci o štednji

Iznos 55000,0012.05.2016. 50000,0002.03.2017. 34000,0010.11.2017. Valuta EUR - Euro12.05.2016.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug12.05.2016. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Nasljedstvom, Prodajom imovine12.05.2016. Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Nasljedstvom, Prodajom imovine12.05.2016.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Postoji12.05.2016.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa12.05.2016. Sjedište pravne osobe Zagreb12.05.2016.
OIB pravne osobe 2218985523912.05.2016.
Datum učlanjenja 01/01/199912.05.2016. Datum kraja članstva 12.05.2016.
Funkcije član Upravnog odbora12.05.2016.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Društvo kemičara i tehnologa Kutina12.05.2016. Sjedište pravne osobe Kutina12.05.2016.
OIB pravne osobe 1259291789712.05.2016.
Datum učlanjenja 01/01/199912.05.2016. Datum kraja članstva 12.05.2016.
Funkcije Predsjednik društva12.05.2016.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe HNŠK Moslavina10.11.2017. Sjedište pravne osobe Kutina10.11.2017.
OIB pravne osobe 6659419768010.11.2017.
Datum učlanjenja 19/07/201710.11.2017. Datum kraja članstva 10.11.2017.
Funkcije Član Izvršnog odbora10.11.2017.