Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Vladimir Fresl

Zbirna imovniska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Vladimir12.05.2016. Prezime Fresl12.05.2016.
Stručna sprema Magistar Znanosti12.05.2016.
Zvanje Magistar društvenih znanosti polje ekonomija12.05.2016. Stranačka pripadnost Nisam član stranke12.05.2016.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana12.05.2016.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece12.05.2016.

Podatci o prebivalištu

Grad 44320 Kutina12.05.2016.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji12.05.2016.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Član uprave12.05.2016. Predsjednik uprave10.11.2017. Član uprave24.11.2021. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Petrokemija d.d.12.05.2016. Lipovica d.o.o.10.11.2017. LIPOVICA, proizvodnja i usluge, društvo s ograničenom odgovornošću10.11.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 44320 Kutina12.05.2016. 44317 Popovača10.11.2017. Ulica Aleja Vukovar12.05.2016. Lipovečka10.11.2017. Kućni broj 412.05.2016. 2210.11.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3854464720412.05.2016. +3854456910110.11.2017.
Datum početka mandata 19/11/201412.05.2016. 16/10/201710.11.2017. Predviđeni datum kraja mandata 18/11/201812.05.2016. 15/10/202110.11.2017.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno12.05.2016. Stvarni datum kraja mandata 06/02/2017 29/10/2021

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji12.05.2016.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji12.05.2016.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji12.05.2016.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji12.05.2016.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Direktor PF Proizvodnja gline i tekućih gnojiva12.05.2016. Direktor PF Nabava10.11.2017. Naziv pravne osobe Petrokemija d.d. Kutina12.05.2016. OIB pravne osobe 2450368500812.05.2016.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 44320 Kutina12.05.2016. Ulica Aleja Vukovar 12.05.2016. Kućni broj 412.05.2016.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 15/07/200412.05.2016. 07/02/201710.11.2017. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 18/11/201412.05.2016. 15/10/201710.11.2017.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto član Uprave10.11.2017. Naziv pravne osobe Petrokemija d.d.10.11.2017. OIB pravne osobe 2450368500810.11.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 44320 Kutina10.11.2017. Ulica Aleja Vukovar10.11.2017. Kućni broj 410.11.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 19/11/201410.11.2017. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 06/02/201710.11.2017.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (HRK) 45404,2512.05.2016. 47029,3002.03.2017. 32741,3710.11.2017. 30422,5724.11.2021. Neto iznos (HRK) 23753,2412.05.2016. 26338,8802.03.2017. 19516,2010.11.2017. 19782,3324.11.2021.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji12.05.2016.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji12.05.2016.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji12.05.2016.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Hrvatske vode12.05.2016. OIB poslodavca 2892138300112.05.2016.
Bruto iznos (HRK) 136096,5612.05.2016. 135244,0402.03.2017. 13020,3424.11.2021. Neto iznos (HRK) 100581,0612.05.2016. 100963,5902.03.2017. 9931,0324.11.2021.
Datum stupanja u radni odnos 03/01/200012.05.2016. Datum prestanka radnog odnosa 12.05.2016.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji12.05.2016.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji12.05.2016.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji12.05.2016.

Obveza

Vrsta obveze Kredit12.05.2016. Nositelj obveze Osobno12.05.2016.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Privredna banka Zagreb12.05.2016. Iznos duga (početni iznos glavnice) 330000,0012.05.2016. 108000,0010.11.2017.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna12.05.2016. Godina zaduženja 200712.05.2016. 201710.11.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 30012.05.2016. 3610.11.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 1972,9612.05.2016. 3366,4310.11.2017. Ugovorena kamatna stopa 4,7812.05.2016. 4,2510.11.2017.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit12.05.2016. Nositelj obveze Osobno12.05.2016.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Privredna banka Zagreb12.05.2016. Iznos duga (početni iznos glavnice) 12000,0012.05.2016.
Valuta duga EUR - Euro12.05.2016. Godina zaduženja 200812.05.2016.
Rok vraćanja u mjesecima 12012.05.2016. Iznos mjesečnog anuiteta 153,2912.05.2016. Ugovorena kamatna stopa 9,8812.05.2016.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit12.05.2016. Nositelj obveze Bračni drug12.05.2016.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Privredna banka Zagreb Stambena štedionica12.05.2016. Iznos duga (početni iznos glavnice) 2904,2612.05.2016.
Valuta duga EUR - Euro12.05.2016. Godina zaduženja 201212.05.2016.
Rok vraćanja u mjesecima 6012.05.2016. Iznos mjesečnog anuiteta 55,3912.05.2016. Ugovorena kamatna stopa 5,4412.05.2016.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Dugovanje12.05.2016. Nositelj obveze Osobno, Bračni drug12.05.2016.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) INA Industrija nafte Zagreb12.05.2016. Iznos duga (početni iznos glavnice) 13844,1612.05.2016.
Valuta duga EUR - Euro12.05.2016. Godina zaduženja 200812.05.2016.
Rok vraćanja u mjesecima 19812.05.2016. Iznos mjesečnog anuiteta 69,9212.05.2016. Ugovorena kamatna stopa 0,0012.05.2016.
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji12.05.2016.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji12.05.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom12.05.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska12.05.2016.
Mjesto Kutina12.05.2016. Poštanski broj 4432012.05.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni12.05.2016. Površina 472,0012.05.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 600000,0012.05.2016. 800000,0024.11.2021.
Katastarska općina Kutina12.05.2016. Vrsta vlasništva Knjižno12.05.2016.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug12.05.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)12.05.2016.
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji12.05.2016.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil12.05.2016. Marka/tip Opel Astra Sports Tourer12.05.2016.
Godina proizvodnje 201512.05.2016. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 123000,0012.05.2016. 80000,0024.11.2021.
Oblik vlasništva Osobno12.05.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine12.05.2016.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil12.05.2016. Marka/tip Fiat Punto 12.05.2016.
Godina proizvodnje 200412.05.2016. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 25000,0012.05.2016. 20000,0002.03.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug12.05.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)12.05.2016.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil02.03.2017. Marka/tip Citroen C302.03.2017.
Godina proizvodnje 201702.03.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 100000,0002.03.2017. 70000,0024.11.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug02.03.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada02.03.2017.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji12.05.2016.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji12.05.2016.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice12.05.2016. Naziv poslovnog subjekta Hrvatski telekom12.05.2016.
OIB poslovnog subjekta 8179314656012.05.2016. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb12.05.2016.
Broj dionica 6912.05.2016. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 120,0012.05.2016.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Udio manji od 0.5%12.05.2016.
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug12.05.2016. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)12.05.2016.
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice12.05.2016. Naziv poslovnog subjekta Vodoprivreda Zagreb12.05.2016.
OIB poslovnog subjekta 5586033563012.05.2016. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb12.05.2016.
Broj dionica 6612.05.2016. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 100,0012.05.2016.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Udio manji od 0.5%12.05.2016.
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug12.05.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada12.05.2016.
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Udio u fondu12.05.2016. Naziv poslovnog subjekta PBZ Novčani fond12.05.2016. PBZ Start fond24.11.2021.
OIB poslovnog subjekta 7307396057312.05.2016. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb12.05.2016.
Vrijednost udjela na dan podnošenja imovinske kartice (HRK) 9639,2612.05.2016. 12555,5202.03.2017. 14159,2110.11.2017. 22202,5724.11.2021.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno12.05.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada12.05.2016.
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Udio u fondu12.05.2016. Naziv poslovnog subjekta ZB Euroaktiv12.05.2016.
OIB poslovnog subjekta 2388936304512.05.2016. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb12.05.2016.
Vrijednost udjela na dan podnošenja imovinske kartice (HRK) 32179,6312.05.2016. 37223,1602.03.2017. 42318,0010.11.2017. 63943,7924.11.2021.
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug12.05.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada12.05.2016.
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Udio u fondu10.11.2017. Naziv poslovnog subjekta PBZ Conservative 10 fond10.11.2017.
OIB poslovnog subjekta 7307396057310.11.2017. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb10.11.2017.
Vrijednost udjela na dan podnošenja imovinske kartice (HRK) 374,5710.11.2017. 12071,4224.11.2021.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno10.11.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada10.11.2017.
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice10.11.2017. Naziv poslovnog subjekta Belje d.d. Darda10.11.2017.
OIB poslovnog subjekta 9240444515510.11.2017. Sjedište poslovnog subjekta Darda10.11.2017.
Broj dionica 5510.11.2017. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 40,0010.11.2017.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Udio manji od 0.5%10.11.2017.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno10.11.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada10.11.2017.
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice10.11.2017. Naziv poslovnog subjekta Đuro Đaković Grupa d.d.10.11.2017.
OIB poslovnog subjekta 5882828639710.11.2017. Sjedište poslovnog subjekta Slavonski Brod10.11.2017.
Broj dionica 2010.11.2017. 6024.11.2021. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 20,0010.11.2017.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Udio manji od 0.5%10.11.2017.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno10.11.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada10.11.2017.
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice24.11.2021. Naziv poslovnog subjekta Valamar Riviera d.d.24.11.2021.
OIB poslovnog subjekta 3620121284724.11.2021. Sjedište poslovnog subjekta Poreč24.11.2021.
Broj dionica 2524.11.2021. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 13,2024.11.2021.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Udio manji od 0.5%24.11.2021.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno24.11.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada24.11.2021.
Napomena 24.11.2021.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Udio u fondu24.11.2021. Naziv poslovnog subjekta PBZ BOND FOND24.11.2021.
OIB poslovnog subjekta 0588195116324.11.2021. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb24.11.2021.
Vrijednost udjela na dan podnošenja imovinske kartice (HRK) 5714,4924.11.2021.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno24.11.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada24.11.2021.
Napomena 24.11.2021.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Udio u fondu24.11.2021. Naziv poslovnog subjekta PBZ Conservative 10 fond24.11.2021.
OIB poslovnog subjekta 7307396057324.11.2021. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb24.11.2021.
Vrijednost udjela na dan podnošenja imovinske kartice (HRK) 1690,8424.11.2021.
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug24.11.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada24.11.2021.
Napomena 24.11.2021.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Udio u fondu24.11.2021. Naziv poslovnog subjekta PBZ Short Term Bond fond24.11.2021.
OIB poslovnog subjekta 3107645655124.11.2021. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb24.11.2021.
Vrijednost udjela na dan podnošenja imovinske kartice (HRK) 1211,9524.11.2021.
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug24.11.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada24.11.2021.
Napomena 24.11.2021.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji12.05.2016.

Podatci o štednji

Iznos 55000,0012.05.2016. 50000,0002.03.2017. 34000,0010.11.2017. 57000,0024.11.2021. Valuta EUR - Euro12.05.2016.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug12.05.2016. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Nasljedstvom, Prodajom imovine12.05.2016. Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Nasljedstvom, Prodajom imovine12.05.2016.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Postoji12.05.2016.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa12.05.2016. Sjedište pravne osobe Zagreb12.05.2016.
OIB pravne osobe 2218985523912.05.2016.
Datum učlanjenja 01/01/199912.05.2016. Datum kraja članstva 12.05.2016.
Funkcije član Upravnog odbora12.05.2016.
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Društvo kemičara i tehnologa Kutina12.05.2016. Sjedište pravne osobe Kutina12.05.2016.
OIB pravne osobe 1259291789712.05.2016.
Datum učlanjenja 01/01/199912.05.2016. Datum kraja članstva 12.05.2016.
Funkcije Predsjednik društva12.05.2016.
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe HNŠK Moslavina10.11.2017. Sjedište pravne osobe Kutina10.11.2017.
OIB pravne osobe 6659419768010.11.2017.
Datum učlanjenja 19/07/201710.11.2017. Datum kraja članstva 10.11.2017.
Funkcije Član Izvršnog odbora10.11.2017.
Napomena