Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Vladimir Bergman

Zbirna imovniska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Vladimir11.03.2021. Prezime Bergman11.03.2021.
Stručna sprema Magistar Znanosti11.03.2021.
Zvanje diplomirani pravnik i mr političkih znanosti11.03.2021. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica11.03.2021.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Udovac/Udovica11.03.2021.

Podatci o djeci

Stanje Nema djece11.03.2021.

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb11.03.2021.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji11.03.2021.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost ravnatelj uprave11.03.2021. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Ministarstvo hrvatskih branitelja11.03.2021.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb11.03.2021. Ulica Trg Nevenke Topalušić 11.03.2021. Kućni broj 111.03.2021.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851230863111.03.2021.
Datum početka mandata 11/02/202111.03.2021. Predviđeni datum kraja mandata 11/02/202411.03.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno11.03.2021. Stvarni datum kraja mandata 28/02/2022

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji11.03.2021.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji11.03.2021.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji11.03.2021.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji11.03.2021.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto načelnik Sektora za upravne i pravne poslove 11.03.2021. Naziv pravne osobe Ministarstvo hrvatskih branitelja11.03.2021. OIB pravne osobe 9513152452811.03.2021.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb11.03.2021. Ulica Trg Nevenke Topalušić11.03.2021. Kućni broj 111.03.2021.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 14/05/201811.03.2021. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 11.03.2021. 10/02/202123.03.2021.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (HRK) 27293,8711.03.2021. Neto iznos (HRK) 17626,0111.03.2021.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji11.03.2021.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji11.03.2021.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 4155,4811.03.2021. Pravna osnova Od druge djelatnosti11.03.2021.
Vremenski raspon Mjesečno11.03.2021.
Druga djelatnost Dvije trećine mirovine ostvarene prema čl. 6a Zakona o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba11.03.2021.
Napomena

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji11.03.2021.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji11.03.2021.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji11.03.2021.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji11.03.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan11.03.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska11.03.2021.
Mjesto Zagreb11.03.2021. Poštanski broj 1000011.03.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni11.03.2021. Površina 93,1311.03.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 1350000,0011.03.2021.
Katastarska općina Grad Zagreb 11.03.2021. Vrsta vlasništva Knjižno11.03.2021.
Oblik vlasništva Osobno11.03.2021. Način stjecanja Na neki drugi način, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada11.03.2021.
Drugi način stjecanja nekretnine Kao bivši nositelj stanarskog prava obročno na 32 godine11.03.2021.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Apartman11.03.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska11.03.2021.
Mjesto Pakoštane11.03.2021. Poštanski broj 2321111.03.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni11.03.2021. Površina 30,4811.03.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 500,0011.03.2021. 500000,0023.03.2021.
Katastarska općina Pakoštane11.03.2021. Vrsta vlasništva Knjižno11.03.2021.
Oblik vlasništva Osobno11.03.2021. Način stjecanja Prodajom imovine11.03.2021.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vikendica s pripadajućim zemljištem11.03.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska11.03.2021.
Mjesto Bosiljevo11.03.2021. Poštanski broj 4725111.03.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni11.03.2021. Površina 48,0011.03.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 200000,0011.03.2021.
Katastarska općina Bosiljevo11.03.2021. Vrsta vlasništva Vanknjižno11.03.2021.
Oblik vlasništva Osobno11.03.2021. Način stjecanja Nasljedstvom11.03.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma11.03.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska11.03.2021.
Mjesto Bosiljevo11.03.2021. Poštanski broj 4725111.03.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni11.03.2021. Površina 4316,0011.03.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 5000,0011.03.2021.
Katastarska općina Bosiljevo11.03.2021. Vrsta vlasništva Knjižno11.03.2021.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama11.03.2021. Način stjecanja Nasljedstvom11.03.2021.
Postotak 80,0011.03.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Voćnjak11.03.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska11.03.2021.
Mjesto Bosiljevo11.03.2021. Poštanski broj 4725111.03.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni11.03.2021. Površina 1611,0011.03.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 10000,0011.03.2021.
Katastarska općina Bosiljevo11.03.2021. Vrsta vlasništva Knjižno11.03.2021.
Oblik vlasništva Osobno11.03.2021. Način stjecanja Nasljedstvom11.03.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji11.03.2021.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil11.03.2021. Marka/tip BMW 318d11.03.2021.
Godina proizvodnje 201511.03.2021. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 100000,0011.03.2021.
Oblik vlasništva Osobno11.03.2021. Način stjecanja Prodajom imovine11.03.2021.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji11.03.2021.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji11.03.2021.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji11.03.2021.

Podatci o štednji

Iznos 294693,5511.03.2021. Valuta HRK - Hrvatska Kuna11.03.2021.
Oblik vlasništva Osobno11.03.2021. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine11.03.2021.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 25647,7411.03.2021. Valuta EUR - Euro11.03.2021.
Oblik vlasništva Osobno11.03.2021. Način stjecanja Prodajom imovine11.03.2021.
Napomena

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji11.03.2021.