Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Vivijana Fakin

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Vivijana 30.06.2021. Prezime Fakin30.06.2021.
Stručna sprema VSS30.06.2021.
Zvanje DOKTOR DENTALNE MEDICINE30.06.2021. Stranačka pripadnost Istarski Demokratski Sabor30.06.2021.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Razveden/Razvedena30.06.2021.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece30.06.2021.

Podatci o prebivalištu

Grad 52466 Novigrad30.06.2021.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji30.06.2021.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Zamjenik gradonačelnika30.06.2021. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Grad Novigrad30.06.2021.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 52466 Novigrad30.06.2021. Ulica VELIKI TRG30.06.2021. Kućni broj 130.06.2021.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +38591175700130.06.2021.
Datum početka mandata 21/05/202130.06.2021. Predviđeni datum kraja mandata 21/05/202430.06.2021.
Način obnašanja dužnosti Volonterski30.06.2021. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji30.06.2021.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji30.06.2021.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Postoji30.06.2021.

Drugi posao tijekom obnašanja mandata

Radno mjesto DR DENTALNE MEDICINE30.06.2021. Naziv pravne osobe ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE VIVIJANA FAKIN30.06.2021. OIB pravne osobe 5005798566330.06.2021.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 52466 Novigrad30.06.2021. Ulica RIu00c5u00bdANSKIG PLACITA30.06.2021. Kućni broj 230.06.2021.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 01/09/198930.06.2021. Datum prestanka radnog odnosa 30.06.2021.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji30.06.2021.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto DR DENTALNE MEDICINE30.06.2021. Naziv pravne osobe ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE VIVIJANA FAKIN30.06.2021. OIB pravne osobe 5005798566330.06.2021.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 52460 Buje30.06.2021. Ulica RUDINE30.06.2021. Kućni broj 130.06.2021.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/09/198930.06.2021. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 30.06.2021.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto ČLANICA UV30.06.2021. Naziv pravne osobe CZSS BUJE30.06.2021. OIB pravne osobe 87917335508030.06.2021.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 52460 Buje30.06.2021. Ulica RUDINE30.06.2021. Kućni broj 130.06.2021.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/02/202030.06.2021. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 30.06.2021.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto PREDSJEDNICA UV30.06.2021. Naziv pravne osobe DOM ZA STARIJE30.06.2021. OIB pravne osobe 6394897088230.06.2021.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 52466 Novigrad30.06.2021. Ulica DOMOVINSKIH u00c5u00bdRTAVA 30.06.2021. Kućni broj 1430.06.2021.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 03/03/201930.06.2021. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 30.06.2021.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Volonterski (HRK) 2000,0030.06.2021.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji30.06.2021.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji30.06.2021.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 1980,0030.06.2021. Pravna osnova Od drugog dohodka30.06.2021.
Vremenski raspon Jednokratno30.06.2021.
Napomena 30.06.2021.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 264,0030.06.2021. Pravna osnova Od drugog dohodka30.06.2021.
Vremenski raspon Jednokratno30.06.2021.
Napomena 30.06.2021.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji30.06.2021.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji30.06.2021.

Obveza

Vrsta obveze Kredit30.06.2021. Nositelj obveze Osobno30.06.2021.
Vjerovnik (banka i dr. subjekt prema kojem postoji dug) BANKA30.06.2021. Iznos duga (početni iznos glavnice) 700000,0030.06.2021.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna30.06.2021. Godina zaduženja 202130.06.2021.
Rok vraćanja u mjesecima 19230.06.2021. Iznos mjesečnog anuiteta 4200,0030.06.2021. Ugovorena kamatna stopa 2,5030.06.2021.
Napomena 30.06.2021.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji30.06.2021.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji30.06.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Apartman30.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska30.06.2021.
Mjesto Novigrad30.06.2021. Poštanski broj 5246630.06.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni30.06.2021. Površina 60,0030.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 750000,0030.06.2021.
Katastarska općina BUJE30.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno30.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno30.06.2021. Način stjecanja Darovnim ugovorom30.06.2021.
Napomena 30.06.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan30.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska30.06.2021.
Mjesto NOVIGRAD30.06.2021. Poštanski broj 5246630.06.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni30.06.2021. Površina 75,4230.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 900000,0030.06.2021.
Katastarska općina BUJE30.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno30.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno30.06.2021. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)30.06.2021.
Napomena 30.06.2021.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Ne postoji30.06.2021.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Postoji30.06.2021.

Podatci o pokretnini veće vrijednosti

Vrsta pokretnine Druge pokretnine30.06.2021. Marka/tip PEUGEOT30.06.2021.
Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 60000,0030.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno30.06.2021. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)30.06.2021.
Napomena 30.06.2021.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji30.06.2021.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji30.06.2021.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Postoji30.06.2021.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe ZDRAVI NOVIGRAD30.06.2021. Sjedište pravne osobe RIBARNIČKA 630.06.2021.
OIB pravne osobe 5219253670630.06.2021.
Datum učlanjenja 25/11/201330.06.2021. Datum kraja članstva 30.06.2021.
Funkcije PREDSJEDNICA UDRUGE30.06.2021.
Napomena 30.06.2021.
Pojedinačna izvješća o imovinskom stanju dužnosnika u PDF formatu: