Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Vitomir Žakić

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Vitomir14.06.2017. Prezime Žakić 14.06.2017.
Stručna sprema VSS14.06.2017.
Zvanje diplomirani inžinjer agronomije14.06.2017. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica14.06.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana14.06.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece14.06.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 35404 Cernik14.06.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji14.06.2017.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Općinski načelnik14.06.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Cernik14.06.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 35404 Cernik14.06.2017. Ulica Frankopanska 14.06.2017. Kućni broj 11714.06.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3853536905014.06.2017.
Datum početka mandata 29/05/201714.06.2017. 21/05/202119.08.2021. Predviđeni datum kraja mandata 29/06/202014.06.2017. 22/05/202519.08.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno14.06.2017. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji14.06.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji14.06.2017.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji14.06.2017.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji14.06.2017.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto direktor14.06.2017. Naziv pravne osobe Žakićcommerce14.06.2017. OIB pravne osobe 0403121360714.06.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 35404 Cernik14.06.2017. Ulica Požeška14.06.2017. Kućni broj 2314.06.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/02/199514.06.2017. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 26/05/201714.06.2017.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Općinski načelnik19.08.2021. Naziv pravne osobe Općina cernik19.08.2021. OIB pravne osobe 7483707940619.08.2021.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 35404 Cernik19.08.2021. Ulica Frankopanska 19.08.2021. Kućni broj 11719.08.2021.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 29/05/201719.08.2021. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 20/05/202119.08.2021.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 6250,0014.06.2017. 13140,0019.08.2021. 1743,9819.08.2021. Neto iznos (EUR) 5000,0014.06.2017. 9041,0019.08.2021. 1199,9519.08.2021.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji14.06.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji14.06.2017.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 35000,0014.06.2017. 4645,3014.06.2017. Pravna osnova Od samostalne djelatnosti14.06.2017.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini14.06.2017.
Napomena

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji14.06.2017.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Žakićcommerce14.06.2017. OIB poslodavca 0403121360714.06.2017.
Bruto iznos (EUR) 46824,8414.06.2017. 5000,0019.08.2021. 663,6119.08.2021. Neto iznos (EUR) 37459,9214.06.2017. 4000,0019.08.2021. 530,8919.08.2021.
Datum stupanja u radni odnos 01/06/200214.06.2017. Datum prestanka radnog odnosa 14.06.2017.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji14.06.2017.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Postoji14.06.2017. Ne postoji19.08.2021.

Subvencija/donacija/poticaj/stipendija

Isplatitelj APPR14.06.2017. OIB isplatitelja 9912223570914.06.2017.
Neto iznos (EUR) 8000,0014.06.2017. 1061,7814.06.2017. Vremenski raspon Na godišnjoj razini14.06.2017.
Vrsta Poticaj14.06.2017.
Korisnik Svrha
Napomena

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji14.06.2017.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji14.06.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji14.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća14.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska14.06.2017.
Mjesto Nova Gradiška14.06.2017. Poštanski broj 3540014.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni14.06.2017. Površina 1231,0014.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1400000,0014.06.2017. 185811,9314.06.2017.
Katastarska općina Nova Gradiška14.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno14.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno14.06.2017. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)14.06.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća14.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska14.06.2017.
Mjesto Cernik14.06.2017. Poštanski broj 3540414.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni14.06.2017. Površina 382,0014.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 200000,0014.06.2017. 26544,5614.06.2017.
Katastarska općina Cernik14.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno14.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno14.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom14.06.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd14.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska14.06.2017.
Mjesto Cernik14.06.2017. Poštanski broj 3540414.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni14.06.2017. Površina 560,0014.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 3000,0014.06.2017. 398,1714.06.2017.
Katastarska općina Cernik14.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno14.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno14.06.2017. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti14.06.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)14.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska14.06.2017.
Mjesto Cernik14.06.2017. Poštanski broj 3540414.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni14.06.2017. Površina 3284,0014.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 7000,0014.06.2017. 929,0614.06.2017.
Katastarska općina Cernik14.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno14.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno14.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom14.06.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd14.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska14.06.2017.
Mjesto Cernik14.06.2017. Poštanski broj 3540414.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni14.06.2017. Površina 3074,0014.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 30000,0014.06.2017. 3981,6814.06.2017.
Katastarska općina Cernik14.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno14.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno14.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom14.06.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vočnjak14.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska14.06.2017.
Mjesto Cernik14.06.2017. Poštanski broj 3540414.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni14.06.2017. Površina 552,0014.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 3000,0014.06.2017. 398,1714.06.2017.
Katastarska općina Cernik14.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno14.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno14.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom14.06.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)14.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska14.06.2017.
Mjesto Cernik14.06.2017. Poštanski broj 3540414.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni14.06.2017. Površina 5290,0014.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 10000,0014.06.2017. 1327,2314.06.2017.
Katastarska općina Cernik14.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno14.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno14.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom14.06.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)14.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska14.06.2017.
Mjesto Cernik14.06.2017. Poštanski broj 3540414.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni14.06.2017. Površina 1133,0014.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 2000,0014.06.2017. 265,4514.06.2017.
Katastarska općina Cernik14.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno14.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno14.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom14.06.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)14.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska14.06.2017.
Mjesto Cernik14.06.2017. Poštanski broj 3540414.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni14.06.2017. Površina 1870,0014.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 5000,0014.06.2017. 663,6114.06.2017.
Katastarska općina Cernik14.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno14.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno14.06.2017. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti14.06.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Apartman24.01.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska24.01.2018.
Mjesto Skitača24.01.2018. Poštanski broj 5222324.01.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni24.01.2018. Površina 118,0024.01.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 500000,0024.01.2018. 66361,4024.01.2018.
Katastarska općina Skitača24.01.2018. Vrsta vlasništva Knjižno24.01.2018.
Oblik vlasništva Bračni drug24.01.2018. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)24.01.2018.
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Ne postoji14.06.2017. Postoji19.08.2021.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil19.08.2021. Marka/tip passat tdi19.08.2021.
Godina proizvodnje 201219.08.2021. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 40000,0019.08.2021. 5308,9119.08.2021.
Oblik vlasništva Osobno19.08.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada19.08.2021.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Postoji14.06.2017.

Podatci o pokretnini veće vrijednosti

Vrsta pokretnine Druge pokretnine14.06.2017. Marka/tip fotonaponska elektrana14.06.2017.
Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 152000,0014.06.2017. 20173,8714.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno14.06.2017. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)14.06.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini veće vrijednosti

Vrsta pokretnine Druge pokretnine14.06.2017. Marka/tip osobni automobil citroen14.06.2017. Passat TDI 24.01.2018.
Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 60000,0014.06.2017. 50000,0024.01.2018. 6636,1424.01.2018.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug14.06.2017. Osobno24.01.2018. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)14.06.2017. Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada24.01.2018.
Napomena

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji14.06.2017.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji14.06.2017.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Postoji14.06.2017.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe HPD TOMISLAV14.06.2017. Sjedište pravne osobe Cernik,Frankopanska14.06.2017.
OIB pravne osobe 2473994055414.06.2017.
Datum učlanjenja 15/02/197614.06.2017. Datum kraja članstva 14.06.2017.
Funkcije dopredsjednik14.06.2017.
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Udruga vinogradara i voćara14.06.2017. Sjedište pravne osobe Cernik, Frankopanska 11714.06.2017.
OIB pravne osobe 0172841699614.06.2017.
Datum učlanjenja 12/01/200914.06.2017. Datum kraja članstva 14.06.2017.
Funkcije tajnik14.06.2017.
Napomena