Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Vinko Zulim

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Vinko13.07.2017. Prezime Zulim 13.07.2017.
Stručna sprema VSS13.07.2017.
Zvanje diplomirani pravnik13.07.2017. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica13.07.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Oženjen/Udana13.07.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece13.07.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 21218 Seget Donji13.07.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji13.07.2017.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Općinski načelnik13.07.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Seget13.07.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 21218 Seget Donji13.07.2017. Ulica Trg hrvatskog viteza Š.Š.F.13.07.2017. Kućni broj 113.07.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3852188003713.07.2017. Fax (službeni) +3852188017113.07.2017.
Datum početka mandata 26/05/201713.07.2017. Predviđeni datum kraja mandata 26/05/202113.07.2017.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno13.07.2017. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji13.07.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji13.07.2017.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji13.07.2017.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Postoji13.07.2017.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto Općinski načelnik13.07.2017. Naziv pravne osobe Općina Seget13.07.2017. OIB pravne osobe 0366395450013.07.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 21218 Seget Donji13.07.2017. Ulica Trg hrvatskog viteza Š.Š.F.13.07.2017. Kućni broj 113.07.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 24/05/201313.07.2017. Datum prestanka radnog odnosa 13.07.2017.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 24685,1513.07.2017. Neto iznos (HRK) 15138,3413.07.2017.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji13.07.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji13.07.2017.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji13.07.2017.

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Ne postoji13.07.2017.

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Ne postoji13.07.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji13.07.2017.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji13.07.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Ne postoji13.07.2017.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Ne postoji13.07.2017.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji13.07.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Ne postoji13.07.2017.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji13.07.2017.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Ne postoji13.07.2017.
Pojedinačna izvješća o imovinskom stanju dužnosnika u PDF formatu: