Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Vinko Sičaja

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Vinko28.06.2017. Prezime Sičaja28.06.2017.
Stručna sprema VSS28.06.2017.
Zvanje Magistar ekologije28.06.2017. Stranačka pripadnost Nisam član stranke28.06.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Neoženjen/Neudana28.06.2017.

Podatci o djeci

Stanje Nema djece28.06.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 31421 Gašinci28.06.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji28.06.2017.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Zamjenik općinskog načelnika28.06.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Satnica Đakovačka28.06.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 31421 Satnica Đakovačka28.06.2017. Ulica Ante Starčevića 28.06.2017. Kućni broj 2828.06.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3853185201928.06.2017.
Datum početka mandata 26/05/201728.06.2017. Predviđeni datum kraja mandata 16/05/202128.06.2017.
Način obnašanja dužnosti Volonterski28.06.2017. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji28.06.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji28.06.2017.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Postoji28.06.2017.

Drugi posao tijekom obnašanja mandata

Radno mjesto Nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva 28.06.2017. Naziv pravne osobe OPG Vinko Sičaja28.06.2017. OIB pravne osobe 7919888345828.06.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 31421 Gašinci28.06.2017. Ulica Matije Gupca 28.06.2017. Kućni broj 328.06.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 09/06/201528.06.2017. Datum prestanka radnog odnosa 28.06.2017.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji28.06.2017. Ne postoji06.02.2018.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva 28.06.2017. Naziv pravne osobe OPG Vinko Sičaja28.06.2017. OIB pravne osobe 7919888345828.06.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 31421 Gašinci28.06.2017. Ulica Matije Gupca28.06.2017. Kućni broj 328.06.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 09/06/201528.06.2017. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 28.06.2017.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Volonterski (HRK) 700,0028.06.2017.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji28.06.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji28.06.2017.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Postoji28.06.2017.

Subvencija/donacija/poticaj/stipendija

Isplatitelj Agencija za plaćanja u poljoprivredi ribarstvu i ruralnom razvoju28.06.2017. OIB isplatitelja 9912223570928.06.2017.
Neto iznos (HRK) 111075,0028.06.2017. Vremenski raspon Na godišnjoj razini28.06.2017.
Vrsta Subvencija28.06.2017.
Korisnik Svrha
Napomena

Subvencija/donacija/poticaj/stipendija

Isplatitelj Agencija za plaćanja u poljoprivredi ribarstvu i ruralnom razvoju28.06.2017. OIB isplatitelja 9912223570928.06.2017.
Neto iznos (HRK) 185125,0028.06.2017. Vremenski raspon Na godišnjoj razini28.06.2017.
Vrsta Subvencija28.06.2017.
Korisnik Svrha
Napomena

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji28.06.2017.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji28.06.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji28.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)28.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.06.2017.
Mjesto Gašinci28.06.2017. Poštanski broj 3142128.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.06.2017. Površina 6373,0028.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 50000,0028.06.2017.
Katastarska općina Gašinci28.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno28.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno28.06.2017. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti28.06.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)28.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.06.2017.
Mjesto Gašinci28.06.2017. Poštanski broj 3142128.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.06.2017. Površina 113002,0028.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 75000,0028.06.2017.
Katastarska općina Gašinci28.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno28.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno28.06.2017. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti28.06.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)28.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.06.2017.
Mjesto Gašinci28.06.2017. Poštanski broj 3142128.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.06.2017. Površina 5969,0028.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 45000,0028.06.2017.
Katastarska općina Gašinci28.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno28.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno28.06.2017. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti28.06.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)28.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.06.2017.
Mjesto Gašinci28.06.2017. Poštanski broj 3142128.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.06.2017. Površina 13852,0028.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 90000,0028.06.2017.
Katastarska općina Gašinci28.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno28.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno28.06.2017. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti28.06.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada28.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.06.2017.
Mjesto Gašinci28.06.2017. Poštanski broj 3142128.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.06.2017. Površina 4483,0028.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 20000,0028.06.2017.
Katastarska općina Gašinci28.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno28.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno28.06.2017. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti28.06.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada28.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.06.2017.
Mjesto Gašinci28.06.2017. Poštanski broj 3142128.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.06.2017. Površina 7,0028.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 200,0028.06.2017.
Katastarska općina Gašinci28.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno28.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno28.06.2017. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti28.06.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada28.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.06.2017.
Mjesto Gašinci28.06.2017. Poštanski broj 3142128.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.06.2017. Površina 103,0028.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1000,0028.06.2017.
Katastarska općina Gašinci28.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno28.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno28.06.2017. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti28.06.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)28.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.06.2017.
Mjesto Gašinci28.06.2017. Poštanski broj 3142128.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.06.2017. Površina 3316,0028.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 30000,0028.06.2017.
Katastarska općina Gašinci28.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno28.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno28.06.2017. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti28.06.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)28.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.06.2017.
Mjesto Gašinci28.06.2017. Poštanski broj 3142128.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.06.2017. Površina 410,0028.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 4000,0028.06.2017.
Katastarska općina Gašinci28.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno28.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno28.06.2017. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti28.06.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada28.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.06.2017.
Mjesto Gašinci28.06.2017. Poštanski broj 3142128.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.06.2017. Površina 2270,0028.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 10000,0028.06.2017.
Katastarska općina Gašinci28.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno28.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno28.06.2017. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti28.06.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada28.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.06.2017.
Mjesto Gašinci28.06.2017. Poštanski broj 3142128.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.06.2017. Površina 2688,0028.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 15000,0028.06.2017.
Katastarska općina Gašinci28.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno28.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno28.06.2017. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti28.06.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada28.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.06.2017.
Mjesto Gašinci28.06.2017. Poštanski broj 3142128.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.06.2017. Površina 7894,0028.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 35000,0028.06.2017.
Katastarska općina Gašinci28.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno28.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno28.06.2017. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti28.06.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)28.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.06.2017.
Mjesto Gašinci28.06.2017. Poštanski broj 3142128.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.06.2017. Površina 10105,0028.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 75000,0028.06.2017.
Katastarska općina Gašinci28.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno28.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno28.06.2017. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti28.06.2017.
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Ne postoji28.06.2017.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji28.06.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji28.06.2017. Postoji06.02.2018.

Podatci o poslovnim udjelima, dionicama i vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba i poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Poslovni udio06.02.2018. Naziv poslovnog subjekta OPG VINKO SIČAJA06.02.2018.
OIB poslovnog subjekta 7919888345806.02.2018. Sjedište poslovnog subjekta GAŠINCI, Matije Gupca 306.02.2018.
Udio vlasništva izražen u postocima 100,0006.02.2018.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 16. ZSSI) Nije izvršen prijenos06.02.2018.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno06.02.2018. Način stjecanja Darovnim ugovorom06.02.2018.
Napomena

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji28.06.2017.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Postoji28.06.2017.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Nogometni klub HOŠK Gašinci28.06.2017. Sjedište pravne osobe Gašinci28.06.2017.
OIB pravne osobe 4811115019428.06.2017.
Datum učlanjenja 15/02/201628.06.2017. Datum kraja članstva 28.06.2017.
Funkcije Direktor28.06.2017.
Napomena