Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Vinko Kasana

Zbirna imovniska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Vinko19.06.2017. Prezime Kasana 19.06.2017.
Stručna sprema VŠS19.06.2017.
Zvanje prvostupnik agronomije19.06.2017. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica19.06.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana19.06.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece19.06.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 34551 Lipik19.06.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji19.06.2017.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Gradonačelnik19.06.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Grad Lipik19.06.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 34551 Lipik19.06.2017. Ulica Marije Terezije19.06.2017. Kućni broj 2719.06.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3853431480019.06.2017.
Datum početka mandata 25/05/201719.06.2017. 18/05/202118.06.2021. Predviđeni datum kraja mandata 16/05/202119.06.2017. 19/05/202518.06.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno19.06.2017. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji19.06.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji19.06.2017. Postoji18.06.2021.

Druga javna dužnost

Dužnost Predsjednik županijske skupštine 18.06.2021. Naziv pravne osobe Požeško slavonska županija 18.06.2021.
OIB pravne osobe 4874437370118.06.2021. Način obnašanja dužnosti Volonterski18.06.2021.
Datum početka dužnosti 18/06/202118.06.2021. Datum kraja dužnosti 18.06.2021.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 34000 Požega18.06.2021. Ulica Županijska 18.06.2021. Kućni broj 718.06.2021.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3853429020018.06.2021.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji19.06.2017.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Ne postoji19.06.2017.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (HRK) 17204,0019.06.2017. 20596,0718.06.2021. Neto iznos (HRK) 12392,0019.06.2017. 12195,4818.06.2021.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji19.06.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji19.06.2017.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji19.06.2017.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Agancija za plaćanje u poljoprivredi ribarstvu i ruralnom razcoju19.06.2017. OIB poslodavca 9912223570919.06.2017.
Bruto iznos (HRK) 80040,0019.06.2017. 8000,0018.06.2021. Neto iznos (HRK) 59652,0019.06.2017. 5300,0018.06.2021.
Datum stupanja u radni odnos 18/12/200919.06.2017. Datum prestanka radnog odnosa 19.06.2017.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji19.06.2017.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Postoji19.06.2017.

Subvencija/donacija/poticaj/stipendija

Isplatitelj Agencija za plaćanje u poljiprivredi19.06.2017. OIB isplatitelja 9912223570919.06.2017.
Neto iznos (HRK) 27000,0019.06.2017. 25000,0018.06.2021. Vremenski raspon Na godišnjoj razini19.06.2017.
Vrsta Poticaj19.06.2017.
Korisnik Svrha
Napomena

Podatci o obvezama

Obveze Postoji19.06.2017.

Obveza

Vrsta obveze Kredit19.06.2017. Nositelj obveze Osobno19.06.2017.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) PBZ19.06.2017. Iznos duga (početni iznos glavnice) 20000,0019.06.2017. 15000,0018.06.2021.
Valuta duga EUR - Euro19.06.2017. Godina zaduženja 200719.06.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 12019.06.2017. 7218.06.2021. Iznos mjesečnog anuiteta 1500,0019.06.2017. 1300,0018.06.2021. Ugovorena kamatna stopa 6,0019.06.2017.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit18.06.2021. Nositelj obveze Osobno18.06.2021.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) ERSTE18.06.2021. Iznos duga (početni iznos glavnice) 30000,0018.06.2021.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna18.06.2021. Godina zaduženja 201718.06.2021.
Rok vraćanja u mjesecima 4818.06.2021. Iznos mjesečnog anuiteta 1500,0018.06.2021. Ugovorena kamatna stopa 6,0018.06.2021.
Napomena 18.06.2021.

Obveza

Vrsta obveze Kredit18.06.2021. Nositelj obveze Osobno18.06.2021.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) ERSTE18.06.2021. Iznos duga (početni iznos glavnice) 30000,0018.06.2021.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna18.06.2021. Godina zaduženja 201718.06.2021.
Rok vraćanja u mjesecima 4818.06.2021. Iznos mjesečnog anuiteta 1500,0018.06.2021. Ugovorena kamatna stopa 6,0018.06.2021.
Napomena 18.06.2021.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji19.06.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji19.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom19.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska19.06.2017.
Mjesto Lipik19.06.2017. Poštanski broj 3455119.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni19.06.2017. Površina 170,0019.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 350000,0019.06.2017.
Katastarska općina Lipik19.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno19.06.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug19.06.2017. Način stjecanja Novčanom pozajmicom19.06.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom19.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska19.06.2017.
Mjesto Brekinska19.06.2017. Poštanski broj 3454319.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni19.06.2017. Površina 70,0019.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 30000,0019.06.2017.
Katastarska općina Brekinska19.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno19.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno19.06.2017. Način stjecanja Darovnim ugovorom19.06.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)19.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska19.06.2017.
Mjesto Brekinska19.06.2017. Poštanski broj 3454319.06.2017.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar19.06.2017. Površina 6,3619.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 40000,0019.06.2017.
Katastarska općina Brekinska19.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno19.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno19.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom19.06.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vočnjak19.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska19.06.2017.
Mjesto Brekinska19.06.2017. Poštanski broj 3455119.06.2017.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar19.06.2017. Površina 0,1019.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 1000,0019.06.2017.
Katastarska općina Brekinska19.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno19.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno19.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom19.06.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Garaža19.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska19.06.2017.
Mjesto Lipik19.06.2017. Poštanski broj 3455119.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni19.06.2017. Površina 60,0019.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 100000,0019.06.2017.
Katastarska općina Lipik19.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno19.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno19.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada19.06.2017.
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji19.06.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil19.06.2017. Marka/tip pasat19.06.2017.
Godina proizvodnje 199719.06.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 10000,0019.06.2017. 8000,0018.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno19.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada19.06.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil19.06.2017. Marka/tip fiat punto19.06.2017.
Godina proizvodnje 199719.06.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 2000,0019.06.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug19.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada19.06.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Traktor27.12.2021. Marka/tip New Holland T5.105 DC HD27.12.2021.
Godina proizvodnje 202127.12.2021. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 407600,0027.12.2021.
Oblik vlasništva Osobno27.12.2021. Način stjecanja Kupnjom od drugih izvora dohotka, Zaduženjem kod banke (Kredit)27.12.2021.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji19.06.2017. Postoji27.12.2021.

Podatci o pokretnini veće vrijednosti

Vrsta pokretnine Druge pokretnine27.12.2021. Marka/tip Plug Tekoma27.12.2021.
Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 73750,0027.12.2021.
Oblik vlasništva Osobno27.12.2021. Način stjecanja Kupnjom od drugih izvora dohotka, Zaduženjem kod banke (Kredit)27.12.2021.
Napomena 27.12.2021.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji19.06.2017. Postoji18.06.2021.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Nositelj OPG-a18.06.2021. Naziv poslovnog subjekta OPG Vinko Kasana 18.06.2021.
OIB poslovnog subjekta 8388842413318.06.2021. Sjedište poslovnog subjekta Lipik, A.Stepinca 818.06.2021.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno18.06.2021. Način stjecanja Na neki drugi način18.06.2021.
Drugi način stjecanja nekretnine Osnivanje OPG-a 18.06.2021.
Napomena 18.06.2021.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji19.06.2017.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji19.06.2017.
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u starom PDF formatu: