Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Vilim Matula

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Vilim12.08.2020. Prezime Matula12.08.2020.
Stručna sprema Magistar Umjetnosti12.08.2020.
Zvanje dramski glumac12.08.2020. Stranačka pripadnost Možemo! - politička platforma12.08.2020.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana12.08.2020.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece12.08.2020.

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb12.08.2020.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Postoji12.08.2020. Mjesto 10000 Zagreb12.08.2020.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Zastupnik12.08.2020. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Hrvatski sabor12.08.2020.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb12.08.2020. Ulica Trg St. Marka 12.08.2020. Kućni broj 6/812.08.2020.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851456922212.08.2020.
Datum početka mandata 22/07/202012.08.2020. Predviđeni datum kraja mandata 22/07/202412.08.2020.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno12.08.2020. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji12.08.2020.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Postoji12.08.2020.

Druga javna dužnost

Dužnost potpredsjednik Vijeća Gradske četvrti Donji Grad12.08.2020. Naziv pravne osobe Vijeće Gradske četvrti Donji grad12.08.2020.
OIB pravne osobe 6181789493712.08.2020. Način obnašanja dužnosti Profesionalno12.08.2020.
Datum početka dužnosti 27/06/201712.08.2020. Datum kraja dužnosti 27/06/202112.08.2020.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 10000 Zagreb12.08.2020. Ulica ilica12.08.2020. Kućni broj 2512.08.2020.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3851610055912.08.2020.
e-mail (službeni) 12.08.2020. Mobitel (službeni) 12.08.2020.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Postoji12.08.2020.

Drugi posao tijekom obnašanja mandata

Radno mjesto dramski glumac12.08.2020. Naziv pravne osobe Gradsko Satiričko kazalište Kerempuh12.08.2020. OIB pravne osobe 2680432309312.08.2020.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb12.08.2020. Ulica Prolaz Fadila Hadžića 12.08.2020. Kućni broj 312.08.2020.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 02/03/201412.08.2020. Datum prestanka radnog odnosa 12.08.2020.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji12.08.2020.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto glumac 12.08.2020. Naziv pravne osobe Gradsko Satiričko kazalište Kerempuh12.08.2020. OIB pravne osobe 2680432309312.08.2020.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb12.08.2020. Ulica prolaz Fadila Hadžića12.08.2020. Kućni broj 312.08.2020.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 02/03/201412.08.2020. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 12.08.2020.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 3755,4812.08.2020. Neto iznos (HRK) 2163,5412.08.2020.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Postoji12.08.2020.

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca

Isplatitelj Gradsko Satiričko kazalište Kerempuh12.08.2020. OIB isplatitelja 2680432309312.08.2020.
Neto iznos mjesečno (HRK) 12968,5412.08.2020. Pravna osnova Od nesamostalnog rada12.08.2020.
Napomena

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji12.08.2020.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 4750,0012.08.2020. Pravna osnova Od umjetničke djelatnosti12.08.2020.
Vremenski raspon Jednokratno12.08.2020.
Napomena

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji12.08.2020.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Gradsko Satiričko Kazalište Kerempuh12.08.2020. OIB poslodavca 2680432309312.08.2020.
Bruto iznos (HRK) 21476,6112.08.2020. Neto iznos (HRK) 11704,0912.08.2020.
Datum stupanja u radni odnos 01/08/198612.08.2020. Datum prestanka radnog odnosa 12.08.2020.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji12.08.2020.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji12.08.2020.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji12.08.2020.

Obveza

Vrsta obveze Kredit12.08.2020. Nositelj obveze Osobno12.08.2020.
Vjerovnik (banka i dr. subjekt prema kojem postoji dug) Zagrebačka Banka12.08.2020. Iznos duga (početni iznos glavnice) 1635,8812.08.2020.
Valuta duga EUR - Euro12.08.2020. Godina zaduženja 200712.08.2020.
Rok vraćanja u mjesecima 812.08.2020. Iznos mjesečnog anuiteta 200,9712.08.2020. Ugovorena kamatna stopa 4,9912.08.2020.
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji12.08.2020.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji12.08.2020.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan12.08.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska12.08.2020.
Mjesto zagreb12.08.2020. Poštanski broj 1000012.08.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni12.08.2020. Površina 39,8212.08.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 500000,0012.08.2020.
Katastarska općina zagreb 12.08.2020. Vrsta vlasništva Knjižno12.08.2020.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama12.08.2020. Način stjecanja Nasljedstvom12.08.2020.
Postotak 50,0012.08.2020.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom12.08.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska12.08.2020.
Mjesto moravice12.08.2020. Poštanski broj 5132512.08.2020.
Mjerna jedinica površine čhv - čhv12.08.2020. Površina 40,0012.08.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 200000,0012.08.2020.
Katastarska općina moravice12.08.2020. Vrsta vlasništva Knjižno12.08.2020.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug12.08.2020. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)12.08.2020.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan12.08.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska12.08.2020.
Mjesto zagreb12.08.2020. Poštanski broj 1000012.08.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni12.08.2020. Površina 68,0712.08.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1465,2012.08.2020. 1465020,0027.08.2020.
Katastarska općina Grad Zagreb12.08.2020. Vrsta vlasništva Knjižno12.08.2020.
Oblik vlasništva Bračni drug12.08.2020. Način stjecanja Prodajom imovine12.08.2020.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan12.08.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska12.08.2020.
Mjesto zagreb12.08.2020. Poštanski broj 1000012.08.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni12.08.2020. Površina 36,2012.08.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 480000,0012.08.2020.
Katastarska općina Trešnjevka12.08.2020. Vrsta vlasništva Knjižno12.08.2020.
Oblik vlasništva Bračni drug12.08.2020. Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama27.08.2020. Način stjecanja Nasljedstvom12.08.2020. Darovnim ugovorom27.08.2020.
Postotak 50,0027.08.2020.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)12.08.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska12.08.2020.
Mjesto glavnica12.08.2020. Poštanski broj 1036312.08.2020.
Mjerna jedinica površine čhv - čhv12.08.2020. Površina 233,0012.08.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 20000,0012.08.2020.
Katastarska općina glavnica12.08.2020. Vrsta vlasništva Knjižno12.08.2020.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama12.08.2020. Način stjecanja Nasljedstvom12.08.2020.
Postotak 50,0012.08.2020.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)12.08.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska12.08.2020.
Mjesto moravice12.08.2020. Poštanski broj 5132512.08.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni12.08.2020. Površina 360,0012.08.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 5000,0012.08.2020.
Katastarska općina moravice12.08.2020. Vrsta vlasništva Knjižno12.08.2020.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug12.08.2020. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti12.08.2020.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd12.08.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska12.08.2020.
Mjesto glavnica12.08.2020. Poštanski broj 1036312.08.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni12.08.2020. Površina 4596,0012.08.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 25000,0012.08.2020.
Katastarska općina glavnica12.08.2020. Vrsta vlasništva Knjižno12.08.2020.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama12.08.2020. Način stjecanja Nasljedstvom12.08.2020.
Postotak 50,0012.08.2020.
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji12.08.2020.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil12.08.2020. Marka/tip mitsubishi asx12.08.2020.
Godina proizvodnje 201812.08.2020. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 160000,0012.08.2020.
Oblik vlasništva Bračni drug12.08.2020. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)12.08.2020.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji12.08.2020.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji12.08.2020.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Postoji12.08.2020.

Podatci o štednji

Iznos 5000,0012.08.2020. Valuta EUR - Euro12.08.2020.
Oblik vlasništva Osobno12.08.2020. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada12.08.2020.
Napomena

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji12.08.2020.