Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Vili Bassanese

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Vili Prezime Bassanese
Stručna sprema Stručni Specijalist
Zvanje stručni specijalist upravljanja procesima08.05.2015. struč spec oec24.01.2022. Stranačka pripadnost Socijaldemokratska Partija Hrvatske Socijaldemokratska partija Hrvatske

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Razveden/Razvedena Neoženjen/Neudana21.06.2021.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece

Podatci o prebivalištu

Grad 52470 Umag

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Gradonačelnik Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Grad Umag

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 52470 Umag Ulica G.Garibaldi Kućni broj 6

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +38552702953
Datum početka mandata 24/05/2013 26/05/201719.06.2017. 21/05/202121.06.2021. Predviđeni datum kraja mandata 24/05/2017 27/05/202119.06.2017. 27/05/202521.06.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno Stvarni datum kraja mandata 24/05/2017 26/05/2017

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Ne postoji

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 23500,00 3118,99 Neto iznos (EUR) 14400,00 15000,0019.06.2017. 16000,0021.06.2021. 2123,5621.06.2021.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji

Podatci o obvezama

Obveze Postoji

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nositelj obveze Osobno
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Istarska kreditna banka Umag Iznos duga (početni iznos glavnice) 88000,00 50000,0021.06.2021.
Valuta duga EUR - Euro Godina zaduženja 2014 202121.06.2021.
Rok vraćanja u mjesecima 192 6021.06.2021. Iznos mjesečnog anuiteta 5111,00 876,3921.06.2021. Ugovorena kamatna stopa 5,31 7,2619.06.2017. 2,0021.06.2021.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Jamstvo08.05.2015. Nositelj obveze Osobno08.05.2015.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) zagrebačka banka08.05.2015. Iznos duga (početni iznos glavnice) 94450,0008.05.2015.
Valuta duga CHF - Švicarski Franak08.05.2015. Godina zaduženja 200608.05.2015.
Rok vraćanja u mjesecima 36008.05.2015. Iznos mjesečnog anuiteta 2800,0008.05.2015. 290,2924.01.2023. Ugovorena kamatna stopa 5,0008.05.2015.
Napomena aniutet je u u00e2u0082u00ac24.01.2023.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Umag Poštanski broj 52470
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 62,35
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 773804,83 800000,0019.06.2017. 1000000,0021.06.2021. 1200000,0024.01.2022. 159267,3724.01.2022.
Katastarska općina Umag Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit) Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)24.01.2022.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom08.05.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska08.05.2015.
Mjesto umag08.05.2015. Poštanski broj 5247008.05.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni08.05.2015. Površina 672,0008.05.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 2000000,0008.05.2015. 265445,6208.05.2015.
Katastarska općina umag08.05.2015. Vrsta vlasništva Knjižno08.05.2015.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama08.05.2015. Način stjecanja Darovnim ugovorom, Kupnjom od samostalne djelatnosti08.05.2015.
Postotak 50,0008.05.2015.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)08.05.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska08.05.2015.
Mjesto umag08.05.2015. Poštanski broj 5247008.05.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni08.05.2015. Površina 8904,0008.05.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 30000,0008.05.2015. 300000,0019.06.2017. 39816,8419.06.2017.
Katastarska općina materada08.05.2015. Vrsta vlasništva Knjižno08.05.2015.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama08.05.2015. Način stjecanja Nasljedstvom08.05.2015.
Postotak 16,6608.05.2015.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)08.05.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska08.05.2015.
Mjesto umag08.05.2015. Poštanski broj 5247008.05.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni08.05.2015. Površina 5722,0008.05.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 20000,0008.05.2015. 200000,0019.06.2017. 26544,5619.06.2017.
Katastarska općina materada08.05.2015. Vrsta vlasništva Knjižno08.05.2015.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama08.05.2015. Način stjecanja Nasljedstvom08.05.2015.
Postotak 16,6608.05.2015.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan08.05.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska08.05.2015.
Mjesto umag08.05.2015. Umag24.01.2023. Poštanski broj 5247008.05.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni08.05.2015. Površina 71,2208.05.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 600000,0008.05.2015. 900000,0021.06.2021. 1000000,0024.01.2022. 132722,8124.01.2022.
Katastarska općina umag08.05.2015. Vrsta vlasništva Knjižno08.05.2015.
Oblik vlasništva Osobno08.05.2015. Način stjecanja Nasljedstvom08.05.2015.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište24.01.2023. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska24.01.2023.
Mjesto Umag24.01.2023. Poštanski broj 5247024.01.2023.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni24.01.2023. Površina 1907,0024.01.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 100000,0024.01.2023.
Katastarska općina Materada24.01.2023. Vrsta vlasništva Knjižno24.01.2023.
Oblik vlasništva Osobno24.01.2023. Način stjecanja Darovnim ugovorom, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada24.01.2023.
Napomena Po ostavinskoj raspravi nakon smrti sestre stjecatelja, cijela nekretnina pripala sinu pokojnice sukladno prvenstvenom redu, umjesto polovina nekretnine sinu a druga polovina bratu što je bila stvarna volja i obveza pokojnice koja je sad provedena Ugovorom o darovanju polovine nekretnine i Ugovorom o prodaji druge polovine na način da stjecatelj u naravi preuzima obvezu kredita gore navedenog kao jamstvo na teretu nekretnine stana u vlasništvu stjecatelja.24.01.2023.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Ne postoji Postoji19.06.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil19.06.2017. Marka/tip Mini19.06.2017.
Godina proizvodnje 201319.06.2017. 201921.06.2021. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 100000,0019.06.2017. 135000,0021.06.2021. 17917,5821.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno19.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada19.06.2017. Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine24.01.2022.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji Postoji19.06.2017.

Podatci o štednji

Iznos 15000,0019.06.2017. 50000,0021.06.2021. 70000,0024.01.2022. 105000,0024.01.2023. Valuta EUR - Euro19.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno19.06.2017. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada19.06.2017. Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od imovine i imovinskih prava, Od samostalne djelatnosti24.01.2022.
Napomena Štednja vezana za lombardni kredit-2026 g.21.06.2021. Iznos štednje indentičan i prijavljen 2009. g. prije stupanja na dužnost, trenutno iznos od 50.000 eura vezan za kreditno jamstvo 20.000 eura raspoloživo24.01.2022. Iznos štednje do prije stupanja na dužnost prijavljen 2009. g. iznosi 70.000,00 iznos štednje nakon stupanja na dužnost 2009 do danas iznosi 35.000 eura vezan za kreditno jamstvo lombardnog kredita.24.01.2023.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji