Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Vesna Patrlj

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Vesna Prezime Patrlj
Stručna sprema VSS
Zvanje diplomirani pravnik Stranačka pripadnost Nisam član stranke

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Neoženjen/Neudana

Podatci o djeci

Stanje Nema djece

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Zamjenik Predsjednika Vijeća Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb Ulica Savska cesta Kućni broj 41

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +38516176448
Datum početka mandata 01/03/2019 Predviđeni datum kraja mandata 01/03/2024
Način obnašanja dužnosti Profesionalno Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Zamjenica predsjednika Vijeća Naziv pravne osobe Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja OIB pravne osobe 5488248004831.01.2022.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb Ulica Savska cesta Kućni broj 41
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 21/02/2014 Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 20708,42 20796,9131.12.2020. 20885,4131.01.2022. 2771,9231.01.2022. Neto iznos (EUR) 12951,20 13067,1531.12.2020. 13734,3831.01.2022. 1822,8231.01.2022.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji Ne postoji31.12.2020.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 480,0009.04.2019. 63,7109.04.2019. Pravna osnova Od nastavne djelatnosti
Vremenski raspon Jednokratno09.04.2019.
Napomena

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji Postoji31.12.2020.

Obveza

Vrsta obveze Kredit31.12.2020. Nositelj obveze Osobno31.12.2020.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) OTP banka d.d. Split31.12.2020. Iznos duga (početni iznos glavnice) 118292,3031.12.2020. 15700,0531.12.2020.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna31.12.2020. EUR - Euro31.12.2020. Godina zaduženja 202031.12.2020.
Rok vraćanja u mjesecima 4831.12.2020. Iznos mjesečnog anuiteta 2618,3231.12.2020. 347,4731.12.2020. Ugovorena kamatna stopa 3,4731.12.2020.
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Zagreb Poštanski broj 10000
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 69,05
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 673000,00 880000,0031.01.2022. 172625,0025.01.2023.
Katastarska općina Grad Zagreb Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip Mazda Demio Citroen CR AIRCROSS
Godina proizvodnje 2000 2020 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 10000,00 147792,30 19615,37
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u starom PDF formatu: