Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Vesna Fabijančić Križanić

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Vesna08.04.2015. Prezime Fabijančić Križanić08.04.2015.
Stručna sprema VSS08.04.2015.
Zvanje diplomirani pravnik08.04.2015. Stranačka pripadnost Nisam član stranke08.04.2015.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Udovac/Udovica08.04.2015. Izvanbračna zajednica10.12.2020.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece08.04.2015. Nema djece27.01.2023.

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb08.04.2015. 10410 Velika Gorica

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji08.04.2015.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Zastupnik08.04.2015. Potpredsjednik25.05.2015. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Hrvatski Sabor08.04.2015. Državno Izborno Povjerenstvo25.05.2015. Državno izborno povjerenstvo25.05.2015.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb08.04.2015. Ulica Trg svetog Marka08.04.2015. Visoka 25.05.2015. Kućni broj 608.04.2015. 1525.05.2015.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851630334208.04.2015. +3851456971225.05.2015. +3851210061810.12.2020.
Datum početka mandata 21/12/201108.04.2015. 09/03/201525.05.2015. Predviđeni datum kraja mandata 21/12/201508.04.2015. 09/03/202325.05.2015.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno08.04.2015. Stvarni datum kraja mandata 06/03/2015 09/03/2023

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji08.04.2015.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji08.04.2015.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji08.04.2015.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji08.04.2015.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto viša upravna savjetnica u Skupštini Grada Zagreba08.04.2015. Naziv pravne osobe Grad Zagreb08.04.2015. OIB pravne osobe 6181789493708.04.2015.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb08.04.2015. Ulica Trg S. Radića08.04.2015. Kućni broj 108.04.2015.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 16/02/201008.04.2015. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 31/12/201108.04.2015.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto zastupnica u Hrvatskom saboru25.05.2015. Naziv pravne osobe Hrvatski sabor25.05.2015. OIB pravne osobe 3859750623425.05.2015.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb25.05.2015. Ulica Trg Sv. Marka 25.05.2015. Kućni broj 625.05.2015.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/01/201225.05.2015. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 06/03/201525.05.2015.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 26164,1408.04.2015. 26607,6010.12.2020. 3531,4427.01.2023. Neto iznos (EUR) 15256,8108.04.2015. 16639,5810.12.2020. 17413,99 2311,2427.01.2023.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji08.04.2015.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji08.04.2015.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji10.12.2020. Ne postoji16.12.2022. Postoji27.01.2023.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca DARH210.12.2020. OIB poslodavca 2716547525010.12.2020.
Bruto iznos (EUR) 8510,9410.12.2020. 8543,81 1133,85 Neto iznos (EUR) 6107,5010.12.2020. 6200,00 822,88
Datum stupanja u radni odnos 06/03/201710.12.2020. Datum prestanka radnog odnosa 10.12.2020. 31/01/2021
Napomena

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca DARH227.01.2023. OIB poslodavca 2716547525027.01.2023.
Bruto iznos (EUR) 1133,9627.01.2023. Neto iznos (EUR) 822,8827.01.2023.
Datum stupanja u radni odnos 01/02/202127.01.2023. Datum prestanka radnog odnosa 27.01.2023.
Napomena Izvanbračni drug ima, kao umirovljenik, zaključen Ugovor o radu na četiri (4) sata27.01.2023.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji10.12.2020. Postoji16.12.2022.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 3524,4016.12.2022. 526,6927.01.2023. Pravna osnova Od nesamostalnog rada16.12.2022.
Vremenski raspon Mjesečno16.12.2022.
Napomena Izvanbračni drug je u mirovini od 1.2.2021.16.12.2022. Izvanbračni drug je u mirovini od 1.2.2021. Mirovina mu je u izosu od 467,77 EUR-a i mjesečnog iznosa od 58,92 EUR-a iz II mirovinskog stupa.27.01.2023.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji08.04.2015.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji08.04.2015.

Obveza

Vrsta obveze Kredit08.04.2015. Nositelj obveze Osobno08.04.2015.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Splitska banka08.04.2015. Iznos duga (početni iznos glavnice) 150578,7008.04.2015. 19985,1408.04.2015.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna08.04.2015. EUR - Euro08.04.2015. Godina zaduženja 200308.04.2015.
Rok vraćanja u mjesecima 26408.04.2015. Iznos mjesečnog anuiteta 1696,6908.04.2015. 225,1008.04.2015. Ugovorena kamatna stopa 6,4808.04.2015.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit08.04.2015. Nositelj obveze Osobno08.04.2015.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Splitska banka08.04.2015. Iznos duga (početni iznos glavnice) 362817,8508.04.2015. 48154,0908.04.2015.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna08.04.2015. EUR - Euro08.04.2015. Godina zaduženja 201308.04.2015.
Rok vraćanja u mjesecima 14408.04.2015. Iznos mjesečnog anuiteta 4100,5308.04.2015. 544,1608.04.2015. Ugovorena kamatna stopa 4,7308.04.2015.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit08.04.2015. Nositelj obveze Osobno08.04.2015.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Erste Steiermarkische bank08.04.2015. Iznos duga (početni iznos glavnice) 44662,5408.04.2015. 5927,6708.04.2015.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna08.04.2015. EUR - Euro08.04.2015. Godina zaduženja 201108.04.2015.
Rok vraćanja u mjesecima 8408.04.2015. Iznos mjesečnog anuiteta 1203,7808.04.2015. 159,6708.04.2015. Ugovorena kamatna stopa 8,9008.04.2015.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Drugo08.04.2015. Nositelj obveze Osobno08.04.2015.
Druga obveza leasing08.04.2015.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Mercedes-Benz08.04.2015. Iznos duga (početni iznos glavnice) 9019,2008.04.2015.
Valuta duga EUR - Euro08.04.2015. Godina zaduženja 201408.04.2015.
Rok vraćanja u mjesecima 4808.04.2015. Iznos mjesečnog anuiteta 1445,4208.04.2015. Ugovorena kamatna stopa 00,0008.04.2015.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit10.12.2020. Nositelj obveze Osobno10.12.2020.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) OTP Banka10.12.2020. Iznos duga (početni iznos glavnice) 68090,7510.12.2020. 140000,0016.12.2022. 18581,1916.12.2022.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna10.12.2020. EUR - Euro10.12.2020. Godina zaduženja 201810.12.2020.
Rok vraćanja u mjesecima 6010.12.2020. Iznos mjesečnog anuiteta 2723,6310.12.2020. 361,4010.12.2020. Ugovorena kamatna stopa 6,4310.12.2020.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit10.12.2020. Nositelj obveze Osobno10.12.2020.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) SPLITSKA BANKA10.12.2020. Iznos duga (početni iznos glavnice) 53180,2210.12.2020. 15046,0116.12.2022.
Valuta duga EUR - Euro10.12.2020. Godina zaduženja 201810.12.2020.
Rok vraćanja u mjesecima 6010.12.2020. Iznos mjesečnog anuiteta 276,6910.12.2020. 279,0927.01.2023. Ugovorena kamatna stopa 3,8910.12.2020.
Napomena Zadnja rata navedenog kredita je u veljači 2023., a prethodni krediti iz godišnje kartice iz 2022. su otplaćeni.27.01.2023.

Obveza

Vrsta obveze Kredit10.12.2020. Nositelj obveze Osobno10.12.2020.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) OTP Banka10.12.2020. Iznos duga (početni iznos glavnice) 42607,5310.12.2020. 40000,0016.12.2022. 5308,9116.12.2022.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna10.12.2020. EUR - Euro10.12.2020. Godina zaduženja 202010.12.2020.
Rok vraćanja u mjesecima 2410.12.2020. Iznos mjesečnog anuiteta 1763,6510.12.2020. 233,9910.12.2020. Ugovorena kamatna stopa 5,4910.12.2020.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit10.12.2020. Nositelj obveze Izvanbračni drug10.12.2020.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) UNICREDIT LEASING CROATIA d.o.o.10.12.2020. Iznos duga (početni iznos glavnice) 15749,6410.12.2020.
Valuta duga EUR - Euro10.12.2020. Godina zaduženja 202010.12.2020.
Rok vraćanja u mjesecima 6010.12.2020. Iznos mjesečnog anuiteta 208,3010.12.2020. Ugovorena kamatna stopa 5,5010.12.2020.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Leasing27.01.2023. Nositelj obveze Izvanbračni drug27.01.2023.
Predmet leasinga osobni automobil27.01.2023.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Unikredit leasing27.01.2023. Iznos duga (početni iznos glavnice) 15926,7427.01.2023.
Valuta duga EUR - Euro27.01.2023. Godina zaduženja 202027.01.2023.
Rok vraćanja u mjesecima 6027.01.2023. Iznos mjesečnog anuiteta 208,3027.01.2023. Ugovorena kamatna stopa 6,1827.01.2023.
Napomena Osobni automobil KIA stonic, godina proizvodnje 2020.27.01.2023.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji08.04.2015.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji08.04.2015.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom08.04.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska08.04.2015.
Mjesto Velika Gorica08.04.2015. Poštanski broj 1041008.04.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni08.04.2015. Površina 939,0008.04.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 2200000,0008.04.2015. 291990,1808.04.2015.
Katastarska općina Velika Gorica08.04.2015. Vrsta vlasništva Knjižno08.04.2015.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama08.04.2015. Način stjecanja Nasljedstvom08.04.2015.
Postotak 11,1108.04.2015.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan10.12.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska10.12.2020.
Mjesto Velika Gorica10.12.2020. Poštanski broj 1041010.12.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni10.12.2020. Površina 73,3410.12.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 900000,0010.12.2020. 119450,5310.12.2020.
Katastarska općina Velika Gorica10.12.2020. Vrsta vlasništva Knjižno10.12.2020.
Oblik vlasništva Osobno10.12.2020. Način stjecanja Kupnjom od imovine i imovinskih prava10.12.2020.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Gospodarski objekt10.12.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska10.12.2020.
Mjesto Velika Gorica10.12.2020. Poštanski broj 1041010.12.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni10.12.2020. Površina 12,0010.12.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 75000,0010.12.2020. 9954,2110.12.2020.
Katastarska općina Velika Gorica10.12.2020. Vrsta vlasništva Knjižno10.12.2020.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama10.12.2020. Način stjecanja Kupnjom od imovine i imovinskih prava10.12.2020.
Postotak 5,2610.12.2020.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća10.12.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska10.12.2020.
Mjesto Velika Gorica10.12.2020. Poštanski broj 1041010.12.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni10.12.2020. Površina 417,0010.12.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 370000,0010.12.2020. 49107,4410.12.2020.
Katastarska općina Kurilovec10.12.2020. Vrsta vlasništva Knjižno10.12.2020.
Oblik vlasništva Izvanbračni drug10.12.2020. Način stjecanja Kupnjom od imovine i imovinskih prava10.12.2020.
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Ne postoji08.04.2015. Postoji10.12.2020.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil10.12.2020. Marka/tip Mitshubishi space star10.12.2020.
Godina proizvodnje 201410.12.2020. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 50000,0010.12.2020. 40000,00 5308,91
Oblik vlasništva Osobno10.12.2020. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)10.12.2020.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil10.12.2020. Marka/tip KIA stonic10.12.2020.
Godina proizvodnje 202010.12.2020. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 137000,0010.12.2020. 120000,00 15926,74
Oblik vlasništva Izvanbračni drug10.12.2020. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)10.12.2020.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji08.04.2015.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji08.04.2015.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji08.04.2015.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji08.04.2015.