Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Vera Katalinić-Janković

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Vera17.03.2016. Prezime Katalinić-Janković17.03.2016.
Stručna sprema VSS17.03.2016.
Zvanje liječnica17.03.2016. Stranačka pripadnost Hrvatska Socijalno - Liberalna Stranka17.03.2016.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Oženjen/Udana17.03.2016.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece17.03.2016.

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb17.03.2016.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji17.03.2016.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Pomoćnik ministra17.03.2016. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Ministarstvo Zdravlja17.03.2016.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb17.03.2016. Ulica Ksaver17.03.2016. Kućni broj 200a17.03.2016.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851460762217.03.2016. Fax (službeni) +3851460763117.03.2016.
Datum početka mandata 17/02/201617.03.2016. Predviđeni datum kraja mandata 16/02/201917.03.2016.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno17.03.2016. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji17.03.2016.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji17.03.2016.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji17.03.2016.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Postoji17.03.2016.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto liječnik specijalist mikrobiolog17.03.2016. Naziv pravne osobe Hrvatski zavod za javno zdravstvo17.03.2016. OIB pravne osobe 7529753204117.03.2016.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb17.03.2016. Ulica Rockefellerova17.03.2016. Kućni broj 717.03.2016.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 01/06/198717.03.2016. Datum prestanka radnog odnosa 16/02/201617.03.2016.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 25544,4117.03.2016. Neto iznos (HRK) 13614,2917.03.2016.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji17.03.2016.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji17.03.2016.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji17.03.2016.

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji17.03.2016.

Plaća bračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Klinička bolnica Sveti duh17.03.2016. OIB poslodavca 0337431133917.03.2016.
Bruto iznos (HRK) 285562,7017.03.2016. Neto iznos (HRK) 167434,6417.03.2016.
Datum stupanja u radni odnos 01/08/198017.03.2016. Datum prestanka radnog odnosa 17.03.2016.

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Postoji17.03.2016.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera dužnosnika

Iznos primitka (HRK) 1742,9317.03.2016. Pravna osnova Od druge djelatnosti17.03.2016.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini17.03.2016.
Druga djelatnost farmakovigilancija17.03.2016.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji17.03.2016.

Obveza

Vrsta obveze Kredit17.03.2016. Nosioc obveze Osobno17.03.2016.
Vjerovnik Prva stambena štedionica17.03.2016. Iznos duga 35000,0017.03.2016.
Valuta duga EUR - Euro17.03.2016. Godina zaduženja 200517.03.2016.
Rok vraćanja u mjesecima 12017.03.2016. Iznos mjesečnog anuiteta 382,4717.03.2016. Ugovorena kamatna stopa 5,8017.03.2016.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji17.03.2016.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji17.03.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća17.03.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska17.03.2016.
Mjesto Zagreb17.03.2016. Poštanski broj 1000017.03.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni17.03.2016. Površina 80,0017.03.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 600000,0017.03.2016.
Katastarska općina Vrapče novo17.03.2016. Vrsta vlasništva Knjižno17.03.2016.
Oblik vlasništva Bračni drug17.03.2016. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)17.03.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan17.03.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska17.03.2016.
Mjesto Zagreb17.03.2016. Poštanski broj 1000017.03.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni17.03.2016. Površina 57,0717.03.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 380000,0017.03.2016.
Katastarska općina Vrapče novo17.03.2016. Vrsta vlasništva Knjižno17.03.2016.
Oblik vlasništva Osobno17.03.2016. Način stjecanja Nasljedstvom17.03.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća17.03.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska17.03.2016.
Mjesto Zagreb17.03.2016. Poštanski broj 1000017.03.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni17.03.2016. Površina 76,0017.03.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 250000,0017.03.2016.
Katastarska općina Vrapče novo17.03.2016. Vrsta vlasništva Knjižno17.03.2016.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama17.03.2016. Način stjecanja Nasljedstvom17.03.2016.
Postotak 17,0017.03.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine17.03.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska17.03.2016.
Mjesto Senj17.03.2016. Poštanski broj 5327017.03.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni17.03.2016. Površina 30,0017.03.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 50000,0017.03.2016.
Katastarska općina Senj17.03.2016. Vrsta vlasništva Knjižno17.03.2016.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama17.03.2016. Način stjecanja Nasljedstvom17.03.2016.
Postotak 15,0017.03.2016.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Ne postoji17.03.2016.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji17.03.2016.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Postoji17.03.2016.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Dionice17.03.2016. Naziv poslovnog subjekta HT D.D.17.03.2016.
OIB poslovnog subjekta 8179314656017.03.2016. Sjedište poslovnog subjekta Roberta Frangeša Mihanovića 9, Zagreb17.03.2016.
Broj dionica 6917.03.2016. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 6900,0017.03.2016.
Izvršen prijenos upravljačkih prava Nije izvršen prijenos17.03.2016.
Oblik vlasništva Osobno17.03.2016. Način stjecanja Kupnjom od kapitala17.03.2016.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Dionice17.03.2016. Naziv poslovnog subjekta Hotel Dubrovnik d.d.17.03.2016.
OIB poslovnog subjekta 8403090368117.03.2016. Sjedište poslovnog subjekta Gajeva 1, Zagreb17.03.2016.
Broj dionica 20017.03.2016. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 140000,0017.03.2016.
Izvršen prijenos upravljačkih prava Nije izvršen prijenos17.03.2016.
Oblik vlasništva Osobno17.03.2016. Način stjecanja Kupnjom od kapitala17.03.2016.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji17.03.2016.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Ne postoji17.03.2016.
Pojedinačna izvješća o imovinskom stanju dužnosnika u PDF formatu: