Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Vera Aničić

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Vera 12.07.2017. Prezime Šantić12.07.2017. Aničić07.06.2018.
Stručna sprema VŠS12.07.2017.
Zvanje GRAĐEVINSKI INu00c5u00bdENJER12.07.2017. Stranačka pripadnost Nisam član stranke12.07.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Razveden/Razvedena12.07.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece12.07.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 51414 Poljane12.07.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Postoji12.07.2017. Mjesto 51414 Poljane12.07.2017.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Zamjenik gradonačelnika12.07.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Grad Opatija12.07.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 51410 Opatija12.07.2017. Ulica MARŠALA TITA12.07.2017. Kućni broj 312.07.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3855168013512.07.2017. Fax (službeni) 12.07.2017.
Datum početka mandata 13/06/201712.07.2017. Predviđeni datum kraja mandata 13/06/202112.07.2017.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno12.07.2017. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji12.07.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji12.07.2017.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji12.07.2017.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Postoji12.07.2017.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto Voditelj poslovnice12.07.2017. Naziv pravne osobe TRIO I d.o.o.12.07.2017. OIB pravne osobe 4757230758812.07.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 52420 Buzet12.07.2017. Ulica Mažinjica 12.07.2017. Kućni broj 10112.07.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 24/02/201712.07.2017. Datum prestanka radnog odnosa 30/06/201712.07.2017.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 19344,2012.07.2017. Neto iznos (HRK) 12688,8612.07.2017.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji12.07.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji12.07.2017. Postoji19.09.2018. Ne postoji13.02.2020.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 9000,0019.09.2018. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava19.09.2018.
Vremenski raspon Mjesečno19.09.2018.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji12.07.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji12.07.2017. Postoji13.02.2020.

Obveza

Vrsta obveze Dugovanje13.02.2020. Nosioc obveze Osobno13.02.2020.
Vjerovnik Porezna uprava13.02.2020. Iznos duga 4500,0013.02.2020.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna13.02.2020. Godina zaduženja 201913.02.2020.
Rok vraćanja u mjesecima 113.02.2020. Iznos mjesečnog anuiteta 812,7013.02.2020. Ugovorena kamatna stopa 0,0013.02.2020.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji12.07.2017. Postoji13.02.2020.

Potraživanje

Vrsta potraživanja Dugovanje13.02.2020. Nosioc potraživanja Osobno13.02.2020.
Iznos (HRK) 40000,0013.02.2020. Vremenski raspon Jednokratno13.02.2020.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji12.07.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom12.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska12.07.2017.
Mjesto POLJANE12.07.2017. Poštanski broj 5141412.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni12.07.2017. Površina 702,2012.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 2600000,0012.07.2017.
Katastarska općina OPATIJA12.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno12.07.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama12.07.2017. Način stjecanja Nasljedstvom12.07.2017.
Postotak 83,0012.07.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)13.02.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska13.02.2020.
Mjesto Poljane13.02.2020. Poštanski broj 5141413.02.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni13.02.2020. Površina 222,1113.02.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 50000,0013.02.2020.
Katastarska općina Puharska13.02.2020. Vrsta vlasništva Knjižno13.02.2020.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama13.02.2020. Način stjecanja Nasljedstvom13.02.2020.
Postotak 11,0013.02.2020.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište13.02.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska13.02.2020.
Mjesto Poljane13.02.2020. Poštanski broj 5141413.02.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni13.02.2020. Površina 125,5513.02.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 75000,0013.02.2020.
Katastarska općina Puharska13.02.2020. Vrsta vlasništva Knjižno13.02.2020.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama13.02.2020. Način stjecanja Nasljedstvom13.02.2020.
Postotak 22,0013.02.2020.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada13.02.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska13.02.2020.
Mjesto Poljane13.02.2020. Poštanski broj 5141413.02.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni13.02.2020. Površina 4650,0013.02.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 320000,0013.02.2020.
Katastarska općina Poljane13.02.2020. Vrsta vlasništva Knjižno13.02.2020.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama13.02.2020. Način stjecanja Nasljedstvom13.02.2020.
Postotak 22,0013.02.2020.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma13.02.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska13.02.2020.
Mjesto Poljane13.02.2020. Poštanski broj 5141413.02.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni13.02.2020. Površina 387,8913.02.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 13000,0013.02.2020.
Katastarska općina Poljane13.02.2020. Vrsta vlasništva Knjižno13.02.2020.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama13.02.2020. Način stjecanja Nasljedstvom13.02.2020.
Postotak 11,0013.02.2020.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Voćnjak13.02.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska13.02.2020.
Mjesto Poljane13.02.2020. Poštanski broj 5141413.02.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni13.02.2020. Površina 77,5513.02.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 5500,0013.02.2020.
Katastarska općina Poljane13.02.2020. Vrsta vlasništva Knjižno13.02.2020.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama13.02.2020. Način stjecanja Nasljedstvom13.02.2020.
Postotak 11,0013.02.2020.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Voćnjak13.02.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska13.02.2020.
Mjesto Poljane13.02.2020. Poštanski broj 5141413.02.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni13.02.2020. Površina 206,5813.02.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 14000,0013.02.2020.
Katastarska općina Poljane13.02.2020. Vrsta vlasništva Knjižno13.02.2020.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama13.02.2020. Način stjecanja Nasljedstvom13.02.2020.
Postotak 22,0013.02.2020.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd13.02.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska13.02.2020.
Mjesto Poljane13.02.2020. Poštanski broj 5141413.02.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni13.02.2020. Površina 1958,0013.02.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 137000,0013.02.2020.
Katastarska općina Poljane13.02.2020. Vrsta vlasništva Knjižno13.02.2020.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama13.02.2020. Način stjecanja Nasljedstvom13.02.2020.
Postotak 22,0013.02.2020.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Voćnjak13.02.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska13.02.2020.
Mjesto Poljane13.02.2020. Poštanski broj 5141413.02.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni13.02.2020. Površina 72,1613.02.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 5000,0013.02.2020.
Katastarska općina Poljane13.02.2020. Vrsta vlasništva Knjižno13.02.2020.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama13.02.2020. Način stjecanja Nasljedstvom13.02.2020.
Postotak 22,0013.02.2020.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada13.02.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska13.02.2020.
Mjesto Poljane13.02.2020. Poštanski broj 5141413.02.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni13.02.2020. Površina 50,6013.02.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 3500,0013.02.2020.
Katastarska općina Poljane13.02.2020. Vrsta vlasništva Knjižno13.02.2020.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama13.02.2020. Način stjecanja Nasljedstvom13.02.2020.
Postotak 22,0013.02.2020.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Voćnjak13.02.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska13.02.2020.
Mjesto Poljane13.02.2020. Poštanski broj 5141413.02.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni13.02.2020. Površina 247,7213.02.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 17000,0013.02.2020.
Katastarska općina Poljane13.02.2020. Vrsta vlasništva Knjižno13.02.2020.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama13.02.2020. Način stjecanja Nasljedstvom13.02.2020.
Postotak 22,0013.02.2020.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Voćnjak13.02.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska13.02.2020.
Mjesto Poljane13.02.2020. Poštanski broj 51414113.02.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni13.02.2020. Površina 191,4013.02.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 13000,0013.02.2020.
Katastarska općina Poljane13.02.2020. Vrsta vlasništva Knjižno13.02.2020.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama13.02.2020. Način stjecanja Nasljedstvom13.02.2020.
Postotak 55,0013.02.2020.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd13.02.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska13.02.2020.
Mjesto Poljane13.02.2020. Poštanski broj 51411413.02.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni13.02.2020. Površina 20,6813.02.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1500,0013.02.2020.
Katastarska općina Poljane13.02.2020. Vrsta vlasništva Knjižno13.02.2020.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama13.02.2020. Način stjecanja Nasljedstvom13.02.2020.
Postotak 22,0013.02.2020.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd13.02.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska13.02.2020.
Mjesto Poljane13.02.2020. Poštanski broj 51411413.02.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni13.02.2020. Površina 172,4813.02.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 12000,0013.02.2020.
Katastarska općina Poljane13.02.2020. Vrsta vlasništva Knjižno13.02.2020.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama13.02.2020. Način stjecanja Nasljedstvom13.02.2020.
Postotak 22,0013.02.2020.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd13.02.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska13.02.2020.
Mjesto Poljane13.02.2020. Poštanski broj 5141413.02.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni13.02.2020. Površina 250,8013.02.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 17500,0013.02.2020.
Katastarska općina Poljane13.02.2020. Vrsta vlasništva Knjižno13.02.2020.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama13.02.2020. Način stjecanja Nasljedstvom13.02.2020.
Postotak 55,0013.02.2020.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma13.02.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska13.02.2020.
Mjesto Poljane13.02.2020. Poštanski broj 51414113.02.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni13.02.2020. Površina 320,3213.02.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 22400,0013.02.2020.
Katastarska općina Poljane13.02.2020. Vrsta vlasništva Knjižno13.02.2020.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama13.02.2020. Način stjecanja Nasljedstvom13.02.2020.
Postotak 22,0013.02.2020.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd13.02.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska13.02.2020.
Mjesto Poljane13.02.2020. Poštanski broj 5141413.02.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni13.02.2020. Površina 265,1013.02.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 18000,0013.02.2020.
Katastarska općina Poljane13.02.2020. Vrsta vlasništva Knjižno13.02.2020.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama13.02.2020. Način stjecanja Nasljedstvom13.02.2020.
Postotak 22,0013.02.2020.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma13.02.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska13.02.2020.
Mjesto Poljane13.02.2020. Poštanski broj 5141413.02.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni13.02.2020. Površina 65,7813.02.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 4000,0013.02.2020.
Katastarska općina Poljane13.02.2020. Vrsta vlasništva Knjižno13.02.2020.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama13.02.2020. Način stjecanja Nasljedstvom13.02.2020.
Postotak 22,0013.02.2020.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd13.02.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska13.02.2020.
Mjesto Poljane13.02.2020. Poštanski broj 51411413.02.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni13.02.2020. Površina 27,7213.02.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 2000,0013.02.2020.
Katastarska općina Poljane13.02.2020. Vrsta vlasništva Knjižno13.02.2020.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama13.02.2020. Način stjecanja Nasljedstvom13.02.2020.
Postotak 22,0013.02.2020.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada13.02.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska13.02.2020.
Mjesto Poljane13.02.2020. Poštanski broj 5141413.02.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni13.02.2020. Površina 833,1413.02.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 58000,0013.02.2020.
Katastarska općina Poljane13.02.2020. Vrsta vlasništva Knjižno13.02.2020.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama13.02.2020. Način stjecanja Nasljedstvom13.02.2020.
Postotak 22,0013.02.2020.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma13.02.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska13.02.2020.
Mjesto Poljane13.02.2020. Poštanski broj 51411413.02.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni13.02.2020. Površina 30,0013.02.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 2000,0013.02.2020.
Katastarska općina Poljane13.02.2020. Vrsta vlasništva Knjižno13.02.2020.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama13.02.2020. Način stjecanja Nasljedstvom13.02.2020.
Postotak 6,0013.02.2020.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma13.02.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska13.02.2020.
Mjesto Poljane13.02.2020. Poštanski broj 5141413.02.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni13.02.2020. Površina 388,6713.02.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 27000,0013.02.2020.
Katastarska općina Poljane13.02.2020. Vrsta vlasništva Knjižno13.02.2020.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama13.02.2020. Način stjecanja Nasljedstvom13.02.2020.
Postotak 33,0013.02.2020.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd13.02.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska13.02.2020.
Mjesto Poljane13.02.2020. Poštanski broj 5141413.02.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni13.02.2020. Površina 18,9213.02.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1500,0013.02.2020.
Katastarska općina Poljane13.02.2020. Vrsta vlasništva Knjižno13.02.2020.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama13.02.2020. Način stjecanja Nasljedstvom13.02.2020.
Postotak 22,0013.02.2020.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Voćnjak13.02.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska13.02.2020.
Mjesto Poljane13.02.2020. Poštanski broj 5141413.02.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni13.02.2020. Površina 209,6013.02.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 14000,0013.02.2020.
Katastarska općina Veprinac13.02.2020. Vrsta vlasništva Knjižno13.02.2020.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama13.02.2020. Način stjecanja Nasljedstvom13.02.2020.
Postotak 11,0013.02.2020.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Ne postoji12.07.2017. Postoji07.06.2018.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil07.06.2018. Marka/tip BMW1 11607.06.2018.
Godina proizvodnje 201507.06.2018. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 138000,0007.06.2018.
Oblik vlasništva Osobno07.06.2018. Način stjecanja Na neki drugi način07.06.2018.
Drugi način stjecanja nekretnine Auto je kupljen operativnim leasingom 07.06.2018.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji12.07.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Ne postoji12.07.2017.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji12.07.2017.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Ne postoji12.07.2017.