Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Velimir Žunac

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Velimir27.01.2017. Prezime Žunac 27.01.2017.
Stručna sprema Magistar Inženjer27.01.2017.
Zvanje Magistar inženjer elektrotehnike27.01.2017. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica27.01.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana27.01.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece27.01.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 43280 Garešnica27.01.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji27.01.2017.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Gradonačelnik27.01.2017. Državni tajnik27.01.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Grad Garešnica27.01.2017. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije27.01.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 43280 Garešnica27.01.2017. 10000 Zagreb27.01.2017. Ulica Vladimira Nazora27.01.2017. Račkoga27.01.2017. Miramarska ulica04.01.2018. Miramarska cesta15.12.2020. Kućni broj 20A27.01.2017. 627.01.2017. 2204.01.2018.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3854367593027.01.2017. +3851640061027.01.2017.
Datum početka mandata 10/06/201327.01.2017. 01/01/201727.01.2017. 24/09/202015.12.2020. Predviđeni datum kraja mandata 21/05/201727.01.2017. 31/10/202027.01.2017. 01/10/202415.12.2020.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno27.01.2017. Stvarni datum kraja mandata 31/12/2016 27/04/2022

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji27.01.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji27.01.2017.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji27.01.2017.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Ne postoji27.01.2017. Postoji27.01.2017.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Gradonačelnik27.01.2017. Državni tajnik15.12.2020. Naziv pravne osobe Grad Garešnica27.01.2017. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU15.12.2020. OIB pravne osobe 5838275002627.01.2017. 6960891421215.12.2020.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 43280 Garešnica27.01.2017. 10000 Zagreb15.12.2020. Ulica Vladimira Nazora27.01.2017. Miramarska cesta15.12.2020. Kućni broj 20A27.01.2017. 2215.12.2020.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 10/06/201327.01.2017. 01/01/201715.12.2020. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 31/12/201627.01.2017. 24/09/202015.12.2020.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (HRK) 16269,8527.01.2017. 24501,1627.01.2017. 24944,6315.12.2020. 25055,4931.01.2022. Neto iznos (HRK) 11324,1427.01.2017. 16551,4927.01.2017. 16865,4015.12.2020. 17449,6331.01.2022.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji27.01.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji27.01.2017.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji27.01.2017.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Prekršajni sud u Bjelovaru27.01.2017. Ministarstvo unutarnjih poslova09.01.2019. OIB poslodavca 2285554214727.01.2017. 3616237187809.01.2019.
Bruto iznos (HRK) 54684,6827.01.2017. 58701,3609.01.2019. 5369,2913.01.2020. 5501,5415.12.2020. 5749,7131.01.2022. Neto iznos (HRK) 42091,4027.01.2017. 46601,7609.01.2019. 4217,4413.01.2020. 4295,3015.12.2020. 4467,8131.01.2022.
Datum stupanja u radni odnos 01/09/199927.01.2017. 01/05/201809.01.2019. Datum prestanka radnog odnosa 27.01.2017.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji27.01.2017.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji27.01.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji27.01.2017.

Obveza

Vrsta obveze Kredit27.01.2017. Nositelj obveze Osobno27.01.2017.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Erste Steiermarkische banka27.01.2017. Iznos duga (početni iznos glavnice) 32553,0027.01.2017. 22628,4304.01.2018. 50000,0009.01.2019.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna27.01.2017. Godina zaduženja 201527.01.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 3627.01.2017. 6004.01.2018. Iznos mjesečnog anuiteta 1030,6527.01.2017. Ugovorena kamatna stopa 7,7027.01.2017.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit27.01.2017. Nositelj obveze Osobno27.01.2017.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Erste Steiermarkische banka27.01.2017. Iznos duga (početni iznos glavnice) 13941,2327.01.2017. 11495,1504.01.2018. 25000,0009.01.2019.
Valuta duga EUR - Euro27.01.2017. Godina zaduženja 201227.01.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 12027.01.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 268,5127.01.2017. 268,2704.01.2018. 275,0509.01.2019. Ugovorena kamatna stopa 5,2927.01.2017.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit04.01.2018. Nositelj obveze Bračni drug04.01.2018.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Erste Steiermarkische banka04.01.2018. Iznos duga (početni iznos glavnice) 100000,0004.01.2018.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna04.01.2018. Godina zaduženja 201704.01.2018.
Rok vraćanja u mjesecima 7204.01.2018. Iznos mjesečnog anuiteta 1547,0004.01.2018. Ugovorena kamatna stopa 3,6804.01.2018.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit13.01.2020. Nositelj obveze Osobno13.01.2020.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Erste Steiermarkische banka13.01.2020. Iznos duga (početni iznos glavnice) 28500,0013.01.2020.
Valuta duga EUR - Euro13.01.2020. Godina zaduženja 201913.01.2020.
Rok vraćanja u mjesecima 7213.01.2020. Iznos mjesečnog anuiteta 424,2813.01.2020. Ugovorena kamatna stopa 2,6013.01.2020.
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji27.01.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji27.01.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom27.01.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.01.2017.
Mjesto Garešnica27.01.2017. Poštanski broj 4328027.01.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.01.2017. Površina 1800,0027.01.2017. 1831,0031.01.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 250000,0027.01.2017. 300000,0004.01.2018. 350000,0009.01.2019. 425000,0013.01.2020. 450000,0015.12.2020. 500000,0031.01.2022.
Katastarska općina Garešnica27.01.2017. Vrsta vlasništva Knjižno27.01.2017.
Oblik vlasništva Osobno27.01.2017. Osobno, Bračni drug31.01.2022. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)27.01.2017.
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji27.01.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil27.01.2017. Marka/tip Citroen C4 Picasso27.01.2017.
Godina proizvodnje 201327.01.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 80000,0027.01.2017. 75000,0004.01.2018. 60000,0015.12.2020. 55000,0031.01.2022.
Oblik vlasništva Osobno27.01.2017. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)27.01.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil27.01.2017. Marka/tip DAEWOO MATIZ27.01.2017.
Godina proizvodnje 200127.01.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 7500,0027.01.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug27.01.2017. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)27.01.2017.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji27.01.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji27.01.2017. Ne postoji04.01.2018.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice27.01.2017. Naziv poslovnog subjekta Hrvatski telekom d.d.27.01.2017.
OIB poslovnog subjekta 8179314656027.01.2017. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 927.01.2017.
Broj dionica 6327.01.2017. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 175,0027.01.2017.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Nije izvršen prijenos27.01.2017.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno27.01.2017. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)27.01.2017.
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice27.01.2017. Naziv poslovnog subjekta Hrvatski telekom d.d.27.01.2017.
OIB poslovnog subjekta 8179314656027.01.2017. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 927.01.2017.
Broj dionica 6327.01.2017. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 175,0027.01.2017.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Nije izvršen prijenos27.01.2017.
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug27.01.2017. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)27.01.2017.
Napomena

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji27.01.2017.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Postoji27.01.2017. Ne postoji27.01.2017. Postoji15.12.2020.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Komunalac d.o.o. Garešnica27.01.2017. Sjedište pravne osobe Garešnica, Mate Lovraka 3027.01.2017.
OIB pravne osobe 2791725484727.01.2017.
Datum učlanjenja 09/09/200927.01.2017. Datum kraja članstva 31/12/201627.01.2017.
Funkcije Predsjednik Skupštine trgovačkog društva27.01.2017.
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Voda d.o.o. Garešnica27.01.2017. Sjedište pravne osobe Garešnica, Mate Lovraka 3027.01.2017.
OIB pravne osobe 2821520799327.01.2017.
Datum učlanjenja 10/03/201427.01.2017. Datum kraja članstva 31/12/201627.01.2017.
Funkcije Predsjednik Skupštine trgovačkog društva27.01.2017.
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Krugoval 93.1 MHz Garešnica27.01.2017. Sjedište pravne osobe Garešnica, Vladimira Nazora 2527.01.2017.
OIB pravne osobe 2127174733927.01.2017.
Datum učlanjenja 13/07/200927.01.2017. Datum kraja članstva 31/12/201627.01.2017.
Funkcije Predsjednik Skupštine trgovačkog društva27.01.2017.
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Lokalna razvojna agencija - Poduzetnički centar Garešnica d.o.o.27.01.2017. Sjedište pravne osobe Garešnica, Trg hrvatskih branitelja 1027.01.2017.
OIB pravne osobe 8624329863327.01.2017.
Datum učlanjenja 18/05/201527.01.2017. Datum kraja članstva 31/12/201627.01.2017.
Funkcije Predsjednik Skupštine trgovačkog društva27.01.2017.
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije15.12.2020. Sjedište pravne osobe Ulica grada Vukovara 284, 10000 Zagreb15.12.2020.
OIB pravne osobe 1154827785215.12.2020.
Datum učlanjenja 19/11/202015.12.2020. Datum kraja članstva 15.12.2020. 19/05/202227.05.2022.
Funkcije Član Upravnog vijeća15.12.2020.
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Dom hrvatskih veterana15.12.2020. Sjedište pravne osobe Park stara Trešnjevka 4, 10000 Zagreb15.12.2020.
OIB pravne osobe 0809990168715.12.2020.
Datum učlanjenja 22/10/202015.12.2020. Datum kraja članstva 15.12.2020.
Funkcije Član Upravnog vijeća15.12.2020.
Napomena