Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Vedrana Stecca

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Vedrana24.01.2018. Prezime Stecca24.01.2018.
Stručna sprema VSS24.01.2018.
Zvanje diplomirani pravnik24.01.2018. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica24.01.2018.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Oženjen/Udana24.01.2018.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece24.01.2018.

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb24.01.2018.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji24.01.2018.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Glavni tajnik24.01.2018. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku24.01.2018. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije06.04.2021.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb24.01.2018. Ulica Trg Nevenke Topalušić 24.01.2018. Miramarska cesta06.04.2021. Kućni broj 124.01.2018. 2206.04.2021.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851555707624.01.2018. +3851640060106.04.2021. Fax (službeni) +3851555722424.01.2018. 06.04.2021.
Datum početka mandata 01/01/201824.01.2018. 11/03/202106.04.2021. Predviđeni datum kraja mandata 31/12/202124.01.2018. 10/03/202506.04.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno24.01.2018. Stvarni datum kraja mandata 23/07/2020

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji24.01.2018.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji24.01.2018.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji24.01.2018.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Postoji24.01.2018.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto savjetnica ravnatelja v.d. ravnateljica24.01.2018. v.d. glavna tajnica06.04.2021. Naziv pravne osobe Hrvatski centar za zadružno poduzetništvo24.01.2018. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije06.04.2021. OIB pravne osobe 7780837003424.01.2018. 6960891421206.04.2021.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb24.01.2018. Ulica Amruševa 24.01.2018. Miramarska cesta06.04.2021. Kućni broj 824.01.2018. 2206.04.2021.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 01/10/200724.01.2018. 30/07/202006.04.2021. Datum prestanka radnog odnosa 31/12/201724.01.2018. 11/03/202106.04.2021.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto Glavna tajnica06.04.2021. Naziv pravne osobe Ministarstvo za demografiju obitelj mlade i socijalnu politiku06.04.2021. OIB pravne osobe 7780837003406.04.2021.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb06.04.2021. Ulica Trg Nevenke Topalušić06.04.2021. Kućni broj 106.04.2021.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 02/01/201806.04.2021. Datum prestanka radnog odnosa 30/07/202006.04.2021.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 29123,0024.01.2018. 32720,8406.04.2021. Neto iznos (HRK) 17500,0024.01.2018. 21355,9806.04.2021.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji24.01.2018.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji24.01.2018.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 3387,6424.01.2018. 2759,3606.04.2021. Pravna osnova Od drugog dohodka24.01.2018.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini24.01.2018.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji24.01.2018.

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Ne postoji24.01.2018.

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Postoji24.01.2018.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera dužnosnika

Iznos primitka (HRK) 4560,0824.01.2018. 4932,0024.07.2020. 5000,0106.04.2021. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak24.01.2018.
Vremenski raspon Mjesečno24.01.2018.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera dužnosnika

Iznos primitka (HRK) 5625,0024.01.2018. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava24.01.2018.
Vremenski raspon Mjesečno24.01.2018.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera dužnosnika

Iznos primitka (HRK) 4700,0024.01.2018. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava24.01.2018.
Vremenski raspon Mjesečno24.01.2018.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera dužnosnika

Iznos primitka (HRK) 11000,0024.01.2018. 0,0006.04.2021. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak24.01.2018.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini24.01.2018.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji24.01.2018.

Obveza

Vrsta obveze Kredit24.01.2018. Nosioc obveze Osobno24.01.2018.
Vjerovnik OTP banka24.01.2018. Iznos duga 15000,0024.01.2018.
Valuta duga EUR - Euro24.01.2018. Godina zaduženja 200324.01.2018.
Rok vraćanja u mjesecima 24024.01.2018. Iznos mjesečnog anuiteta 115,3124.01.2018. Ugovorena kamatna stopa 7,2524.01.2018.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji24.01.2018.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji24.01.2018.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan24.01.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska24.01.2018.
Mjesto Zagreb24.01.2018. Poštanski broj 1000024.01.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni24.01.2018. Površina 83,1824.01.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 975000,0024.01.2018.
Katastarska općina Grad Zagreb24.01.2018. Vrsta vlasništva Knjižno24.01.2018.
Oblik vlasništva Osobno24.01.2018. Način stjecanja Nasljedstvom24.01.2018.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan24.01.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska24.01.2018.
Mjesto Grad Zagreb24.01.2018. Poštanski broj 1000024.01.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni24.01.2018. Površina 81,8824.01.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 825000,0024.01.2018.
Katastarska općina Grad Zagreb24.01.2018. Vrsta vlasništva Knjižno24.01.2018.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug24.01.2018. Način stjecanja Prodajom imovine24.01.2018.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište24.01.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska24.01.2018.
Mjesto Split24.01.2018. Poštanski broj 2100024.01.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni24.01.2018. Površina 1331,0024.01.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 2500000,0024.01.2018.
Katastarska općina Split24.01.2018. Vrsta vlasništva Knjižno24.01.2018.
Oblik vlasništva Osobno, Suvlasnik s trećim osobama24.01.2018. Način stjecanja Nasljedstvom24.01.2018.
Postotak 12,0024.01.2018.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište24.01.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska24.01.2018.
Mjesto Split24.01.2018. Poštanski broj 2100024.01.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni24.01.2018. Površina 781,0024.01.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 240000,0024.01.2018.
Katastarska općina Split24.01.2018. Vrsta vlasništva Knjižno24.01.2018.
Oblik vlasništva Osobno, Suvlasnik s trećim osobama24.01.2018. Način stjecanja Nasljedstvom24.01.2018.
Postotak 33,0024.01.2018.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vikendica24.01.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska24.01.2018.
Mjesto Kostanje24.01.2018. Poštanski broj 2120824.01.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni24.01.2018. Površina 50,0024.01.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 90000,0024.01.2018.
Katastarska općina Kostanje24.01.2018. Vrsta vlasništva Vanknjižno24.01.2018.
Oblik vlasništva Osobno, Suvlasnik s trećim osobama24.01.2018. Način stjecanja Nasljedstvom24.01.2018. Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Nasljedstvom18.12.2018.
Postotak 33,0024.01.2018. 50,0018.12.2018.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća24.01.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska24.01.2018.
Mjesto Korčula24.01.2018. Poštanski broj 2026024.01.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni24.01.2018. Površina 170,0024.01.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1900000,0024.01.2018.
Katastarska općina Korčula24.01.2018. Vrsta vlasništva Knjižno24.01.2018.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama24.01.2018. Način stjecanja Nasljedstvom24.01.2018.
Postotak 50,0024.01.2018.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Poslovni prostor24.01.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska24.01.2018.
Mjesto Korčula24.01.2018. Poštanski broj 2026024.01.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni24.01.2018. Površina 11,0024.01.2018. 22,0006.04.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 400000,0024.01.2018. 350000,0006.04.2021.
Katastarska općina Korčula24.01.2018. Vrsta vlasništva Knjižno24.01.2018.
Oblik vlasništva Bračni drug24.01.2018. Način stjecanja Nasljedstvom24.01.2018.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Poslovni prostor24.01.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska24.01.2018.
Mjesto Korčula24.01.2018. Poštanski broj 2026024.01.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni24.01.2018. Površina 50,0024.01.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 750000,0024.01.2018.
Katastarska općina Korčula24.01.2018. Vrsta vlasništva Knjižno24.01.2018.
Oblik vlasništva Bračni drug24.01.2018. Način stjecanja Nasljedstvom24.01.2018.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća24.01.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska24.01.2018.
Mjesto Korčula24.01.2018. Poštanski broj 2026024.01.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni24.01.2018. Površina 170,0024.01.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1900000,0024.01.2018.
Katastarska općina Korčula24.01.2018. Vrsta vlasništva Knjižno24.01.2018.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama24.01.2018. Način stjecanja Nasljedstvom24.01.2018.
Postotak 50,0024.01.2018.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma24.01.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska24.01.2018.
Mjesto Lumbarda24.01.2018. Poštanski broj 2026324.01.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni24.01.2018. Površina 447,0024.01.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 16000,0024.01.2018.
Katastarska općina Lumbarda24.01.2018. Vrsta vlasništva Knjižno24.01.2018.
Oblik vlasništva Bračni drug24.01.2018. Način stjecanja Nasljedstvom24.01.2018.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan18.12.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska18.12.2018.
Mjesto Zagreb18.12.2018. Poštanski broj 1000018.12.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni18.12.2018. Površina 32,8218.12.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 608000,0018.12.2018.
Katastarska općina Grad Zagreb18.12.2018. Vrsta vlasništva Knjižno18.12.2018.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug18.12.2018. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od imovine i imovinskih prava, Prodajom imovine18.12.2018.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vikendica s pripadajućim zemljištem24.07.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska24.07.2020.
Mjesto Sveta Nedelja 24.07.2020. Poštanski broj 1043124.07.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni24.07.2020. Površina 512,0024.07.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 80000,0024.07.2020.
Katastarska općina Sveta Nedelja24.07.2020. Vrsta vlasništva Knjižno24.07.2020.
Oblik vlasništva Bračni drug24.07.2020. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od imovine i imovinskih prava24.07.2020.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Voćnjak24.07.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska24.07.2020.
Mjesto Sveta Nedelja24.07.2020. Poštanski broj 1043124.07.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni24.07.2020. Površina 277,0024.07.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 20000,0024.07.2020.
Katastarska općina Sveta Nedelja24.07.2020. Vrsta vlasništva Knjižno24.07.2020.
Oblik vlasništva Bračni drug24.07.2020. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od imovine i imovinskih prava24.07.2020.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)24.07.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska24.07.2020.
Mjesto Sveta Nedelja24.07.2020. Poštanski broj 1043124.07.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni24.07.2020. Površina 742,0024.07.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 12500,0024.07.2020.
Katastarska općina Sveta Nedelja24.07.2020. Vrsta vlasništva Knjižno24.07.2020.
Oblik vlasništva Bračni drug24.07.2020. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od imovine i imovinskih prava24.07.2020.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji24.01.2018.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil24.01.2018. Marka/tip Ford Mondeo24.01.2018.
Godina proizvodnje 200324.01.2018. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 30000,0024.01.2018.
Oblik vlasništva Bračni drug24.01.2018. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada24.01.2018.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji24.01.2018.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Ne postoji24.01.2018.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Postoji24.01.2018. Ne postoji18.12.2018. Postoji06.04.2021.

Podatci o štednji

Iznos 33000,0024.01.2018. Valuta EUR - Euro24.01.2018.
Oblik vlasništva Osobno24.01.2018. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od imovine i imovinskih prava, Prodajom imovine24.01.2018.

Podatci o štednji

Iznos 33000,0024.01.2018. Valuta EUR - Euro24.01.2018.
Oblik vlasništva Bračni drug24.01.2018. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od imovine i imovinskih prava, Prodajom imovine24.01.2018.

Podatci o štednji

Iznos 11000,0006.04.2021. Valuta EUR - Euro06.04.2021.
Oblik vlasništva Osobno06.04.2021. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada06.04.2021.

Podatci o štednji

Iznos 7300,0006.04.2021. Valuta EUR - Euro06.04.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug06.04.2021. Način stjecanja Od imovine i imovinskih prava06.04.2021.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Ne postoji24.01.2018. Postoji31.01.2018.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Obrtnička škola za osobne usluge31.01.2018. Sjedište pravne osobe Zagreb31.01.2018.
OIB pravne osobe 6426657291631.01.2018.
Datum učlanjenja 03/03/201731.01.2018. Datum kraja članstva 04/03/201731.01.2018. 03/03/202106.04.2021.
Funkcije članica školskog odbora31.01.2018.