Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Vedran Kramarić

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Vedran30.12.2016. Prezime Kramarić 30.12.2016. Kramarić07.06.2021.
Stručna sprema VSS30.12.2016.
Zvanje diplomirani pravnik30.12.2016. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica30.12.2016.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana30.12.2016.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece30.12.2016.

Podatci o prebivalištu

Grad 31309 Kneževi Vinogradi30.12.2016.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Postoji30.12.2016. Ne postoji07.06.2021. Mjesto 31309 Kneževi Vinogradi30.12.2016.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Zamjenik općinskog načelnika30.12.2016. Općinski načelnik21.06.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Kneževi Vinogradi30.12.2016.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 31309 Kneževi Vinogradi30.12.2016. Ulica Hrvatske Republike30.12.2016. Kućni broj 330.12.2016.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3853173093830.12.2016.
Datum početka mandata 27/05/201330.12.2016. 26/05/201721.06.2017. 25/05/202107.06.2021. Predviđeni datum kraja mandata 21/05/201730.12.2016. 25/05/202121.06.2017. 26/05/202507.06.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno30.12.2016. Stvarni datum kraja mandata 25/05/2017

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji30.12.2016.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji30.12.2016.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji30.12.2016.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Ne postoji30.12.2016. Postoji21.06.2017.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Zamjenik općinskog načelnika21.06.2017. Općinski načelnik07.06.2021. Naziv pravne osobe Općina Kneževi Vinogradi 21.06.2017. OIB pravne osobe 3593829312221.06.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 31309 Kneževi Vinogradi21.06.2017. Ulica Hrvatske Republike 21.06.2017. Kućni broj 321.06.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 27/05/201321.06.2017. 26/05/201707.06.2021. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 25/05/201721.06.2017. 24/05/202107.06.2021.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 12296,5130.12.2016. 15335,0221.06.2017. 14816,4527.12.2018. 2094,3026.01.2023. 2294,0815.02.2024. Neto iznos (EUR) 8220,4530.12.2016. 10134,0821.06.2017. 9823,7627.12.2018. 10219,7007.06.2021. 1554,7026.01.2023. 1707,7415.02.2024.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji30.12.2016.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji30.12.2016.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Ne postoji30.12.2016. Postoji29.12.2017.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje29.12.2017. OIB poslodavca 8439795662329.12.2017.
Bruto iznos (EUR) 87644,8829.12.2017. 8498,5807.06.2021. 1546,4126.01.2023. 1900,0015.02.2024. Neto iznos (EUR) 56240,8829.12.2017. 6216,7007.06.2021. 1090,2326.01.2023. 1462,4015.02.2024.
Datum stupanja u radni odnos 01/11/201729.12.2017. Datum prestanka radnog odnosa 29.12.2017.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Postoji30.12.2016. Ne postoji21.06.2017.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 1663,0030.12.2016. 220,7230.12.2016. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak30.12.2016.
Vremenski raspon Mjesečno30.12.2016.
Napomena

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji30.12.2016.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji30.12.2016. Postoji27.12.2018.

Obveza

Vrsta obveze Kredit27.12.2018. Nositelj obveze Osobno27.12.2018.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Porsche leasing27.12.2018. Iznos duga (početni iznos glavnice) 16867,0927.12.2018.
Valuta duga EUR - Euro27.12.2018. Godina zaduženja 201827.12.2018.
Rok vraćanja u mjesecima 6027.12.2018. Iznos mjesečnog anuiteta 329,8927.12.2018. Ugovorena kamatna stopa 6,7527.12.2018.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit26.01.2023. Nositelj obveze Osobno26.01.2023.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) PBZ26.01.2023. Iznos duga (početni iznos glavnice) 9000,0026.01.2023.
Valuta duga EUR - Euro26.01.2023. Godina zaduženja 202226.01.2023.
Rok vraćanja u mjesecima 4226.01.2023. Iznos mjesečnog anuiteta 233,4226.01.2023. Ugovorena kamatna stopa 4,8526.01.2023.
Napomena 26.01.2023.

Obveza

Vrsta obveze Kredit26.01.2023. Nositelj obveze Bračni drug26.01.2023.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Addiko bank26.01.2023. Iznos duga (početni iznos glavnice) 5972,5326.01.2023.
Valuta duga EUR - Euro26.01.2023. Godina zaduženja 202226.01.2023.
Rok vraćanja u mjesecima 3626.01.2023. Iznos mjesečnog anuiteta 174,0026.01.2023. Ugovorena kamatna stopa 3,0026.01.2023.
Napomena 26.01.2023.

Obveza

Vrsta obveze Kredit15.02.2024. Nositelj obveze Bračni drug15.02.2024.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Addiko banka15.02.2024. Iznos duga (početni iznos glavnice) 10000,0015.02.2024.
Valuta duga EUR - Euro15.02.2024. Godina zaduženja 202315.02.2024.
Rok vraćanja u mjesecima 6015.02.2024. Iznos mjesečnog anuiteta 199,6515.02.2024. Ugovorena kamatna stopa 6,7515.02.2024.
Napomena 15.02.2024.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji30.12.2016.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji30.12.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom30.12.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska30.12.2016.
Mjesto Kneževi Vinogradi30.12.2016. Poštanski broj 3130930.12.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni30.12.2016. Površina 160,0030.12.2016. 796,0007.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 400000,0030.12.2016. 60000,0026.01.2023. 80000,0015.02.2024.
Katastarska općina Kneževi Vinogradi30.12.2016. Vrsta vlasništva Knjižno30.12.2016.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama30.12.2016. Način stjecanja Nasljedstvom30.12.2016.
Postotak 50,0030.12.2016. 25,0007.06.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji30.12.2016.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil30.12.2016. Marka/tip Seat Leon30.12.2016. Škoda Octavia27.12.2018.
Godina proizvodnje 201030.12.2016. 201827.12.2018. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 50000,0030.12.2016. 140000,0027.12.2018. 18581,1927.12.2018.
Oblik vlasništva Osobno30.12.2016. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)30.12.2016.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil31.12.2019. Marka/tip Opel Astra 31.12.2019.
Godina proizvodnje 200831.12.2019. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 25000,0031.12.2019. 18000,0007.06.2021. 2389,0107.06.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug31.12.2019. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)31.12.2019.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil26.01.2023. Marka/tip Škoda Octavia26.01.2023.
Godina proizvodnje 202226.01.2023. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 28964,0026.01.2023. 25000,0015.02.2024.
Oblik vlasništva Osobno26.01.2023. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)26.01.2023.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil15.02.2024. Marka/tip Seat Ibiza15.02.2024.
Godina proizvodnje 201415.02.2024. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 8000,0015.02.2024.
Oblik vlasništva Bračni drug15.02.2024. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)15.02.2024.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji30.12.2016.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji30.12.2016.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji30.12.2016.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Postoji30.12.2016.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Baranjska čistoća30.12.2016. Baranjski vodovod d.o.o.26.01.2022. Sjedište pravne osobe Ulica Republike 11, 31300 Beli Manastir30.12.2016.
OIB pravne osobe 4815401245230.12.2016.
Datum učlanjenja 08/05/201430.12.2016. 20/09/202126.01.2022. Datum kraja članstva 30/12/201630.12.2016. 07.06.2021.
Funkcije Član skupštine, ispred osnivača Općine Kneževi Vinogradi30.12.2016.
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Javna ustanova PP Kopački rit29.12.2017. Sjedište pravne osobe Mali Sakadaš 1, 31327 Kopačevo, Bilje29.12.2017.
OIB pravne osobe 9898882455429.12.2017.
Datum učlanjenja 29/08/201729.12.2017. Datum kraja članstva 29.12.2017.
Funkcije član upravnog vijeća29.12.2017.
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA Odbor za prosvjetu kulturu šport i tehničku kulturu29.12.2017. Sjedište pravne osobe Osijek29.12.2017.
OIB pravne osobe 1038330886029.12.2017.
Datum učlanjenja 01/07/201729.12.2017. Datum kraja članstva 29.12.2017.
Funkcije član Odbora29.12.2017.
Napomena