Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Vedran Babić

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Vedran22.01.2016. Prezime Babić 22.01.2016.
Stručna sprema VSS22.01.2016.
Zvanje Diplomirani inženjer arhitekture22.01.2016. Stranačka pripadnost Socijaldemokratska Partija Hrvatske22.01.2016. Socijaldemokratska partija Hrvatske22.01.2016.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Oženjen/Udana22.01.2016. Razveden/Razvedena22.08.2018.

Podatci o djeci

Stanje Nema djece22.01.2016.

Podatci o prebivalištu

Grad 43500 Daruvar22.01.2016.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji22.01.2016.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Zastupnik22.01.2016. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Hrvatski Sabor22.01.2016. Hrvatski sabor22.01.2016.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb22.01.2016. Ulica Trg Svetog Marka22.01.2016. Kućni broj 622.01.2016.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851456931322.01.2016. Fax (službeni) 22.01.2016.
Datum početka mandata 28/12/201522.01.2016. 14/10/201610.11.2016. Predviđeni datum kraja mandata 31/12/201922.01.2016. 14/10/202010.11.2016.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno22.01.2016. Stvarni datum kraja mandata 28/12/2015

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji22.01.2016.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji22.01.2016.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji22.01.2016.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Ne postoji22.01.2016.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 27200,0022.01.2016. Neto iznos (HRK) 16000,0022.01.2016.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji22.01.2016.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji22.01.2016.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji22.01.2016.

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji22.01.2016.

Plaća bračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Radio Daruvar d.o.o.22.01.2016. OIB poslodavca 9286189658122.01.2016.
Bruto iznos (HRK) 4500,0022.01.2016. Neto iznos (HRK) 3500,0022.01.2016.
Datum stupanja u radni odnos 01/06/201222.01.2016. Datum prestanka radnog odnosa 22.01.2016.

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Ne postoji22.01.2016.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji22.01.2016.

Obveza

Vrsta obveze Kredit22.01.2016. Nosioc obveze Osobno22.01.2016.
Vjerovnik Zagrebačka Banka22.01.2016. Iznos duga 30000,0022.01.2016.
Valuta duga EUR - Euro22.01.2016. Godina zaduženja 201222.01.2016.
Rok vraćanja u mjesecima 12022.01.2016. Iznos mjesečnog anuiteta 400,0022.01.2016. Ugovorena kamatna stopa 7,0022.01.2016.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji22.01.2016.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Ne postoji22.01.2016.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji22.01.2016.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil22.01.2016. Marka/tip Peugeot22.01.2016.
Godina proizvodnje 200922.01.2016. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 40000,0022.01.2016.
Oblik vlasništva Osobno22.01.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada22.01.2016.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji22.01.2016.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Postoji22.01.2016.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Poslovni udio22.01.2016. Naziv poslovnog subjekta Arhitektura d.o.o.22.01.2016.
OIB poslovnog subjekta 0917554719122.01.2016. Sjedište poslovnog subjekta Daruvar22.01.2016.
Udio vlasništva izražen u postocima 100,0022.01.2016.
Izvršen prijenos upravljačkih prava Prijenos na fizičku osobu22.01.2016.
Ime i prezime osobe/Naziv pravne osobe 22.01.2016. 22.01.2016. 22.08.2018. OIB 22.01.2016. 22.01.2016. 22.08.2018.
Oblik vlasništva Osobno22.01.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada22.01.2016.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Postoji22.01.2016.

Podatci o štednji

Iznos 4000,0022.01.2016. 4500,0010.11.2016. 4800,0022.08.2018. Valuta EUR - Euro22.01.2016.
Oblik vlasništva Osobno22.01.2016. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada22.01.2016. Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada22.01.2016.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Postoji22.01.2016.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe DVD Daruvar22.01.2016. Sjedište pravne osobe Daruvar22.01.2016.
OIB pravne osobe 4195889757522.01.2016.
Datum učlanjenja 01/10/201522.01.2016. Datum kraja članstva 22.01.2016.
Funkcije član22.01.2016.