Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Vanda Tomić-Đaković

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Vanda23.10.2017. Prezime Tomić-Đaković23.10.2017.
Stručna sprema VSS23.10.2017.
Zvanje magistra ekonomije23.10.2017. Stranačka pripadnost Nisam član stranke23.10.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Oženjen/Udana23.10.2017.

Podatci o djeci

Stanje Nema djece23.10.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 32000 Vukovar23.10.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji23.10.2017.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Član uprave23.10.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Borovo d.d.23.10.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 32000 Vukovar23.10.2017. Ulica Dr. Ante Starčevića23.10.2017. Kućni broj 2/D23.10.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3853242260023.10.2017. Fax (službeni) +3853242260423.10.2017.
Datum početka mandata 27/09/201723.10.2017. Predviđeni datum kraja mandata 26/09/202123.10.2017.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno23.10.2017. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji23.10.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji23.10.2017.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji23.10.2017.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Postoji23.10.2017.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto direktor23.10.2017. Naziv pravne osobe Regula Nova d.o.o.23.10.2017. OIB pravne osobe 7647395942423.10.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10020 Odra23.10.2017. Ulica Ivana Lackovića Croate 23.10.2017. Kućni broj 623.10.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 01/08/201423.10.2017. Datum prestanka radnog odnosa 26/09/201723.10.2017.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 22873,8623.10.2017. Neto iznos (HRK) 16559,2023.10.2017.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji23.10.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji23.10.2017.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji23.10.2017.

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Ne postoji23.10.2017.

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Postoji23.10.2017.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera dužnosnika

Iznos primitka (HRK) 9416,5923.10.2017. Pravna osnova Od drugog dohodka23.10.2017.
Vremenski raspon Mjesečno23.10.2017.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera dužnosnika

Iznos primitka (HRK) 229,4923.10.2017. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak23.10.2017.
Vremenski raspon Mjesečno23.10.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji23.10.2017.

Obveza

Vrsta obveze Kredit23.10.2017. Nosioc obveze Bračni drug23.10.2017.
Vjerovnik Addiko banka23.10.2017. Iznos duga 75000,0023.10.2017.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna23.10.2017. Godina zaduženja 201523.10.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 6023.10.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 1545,9823.10.2017. Ugovorena kamatna stopa 8,7023.10.2017.

Obveza

Vrsta obveze Kredit23.10.2017. Nosioc obveze Bračni drug23.10.2017.
Vjerovnik Addiko banka23.10.2017. Iznos duga 124000,0023.10.2017.
Valuta duga EUR - Euro23.10.2017. Godina zaduženja 200823.10.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 31223.10.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 64,3723.10.2017. Ugovorena kamatna stopa 5,7023.10.2017.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji23.10.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji23.10.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan23.10.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska23.10.2017.
Mjesto Vukovar23.10.2017. Poštanski broj 3200023.10.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni23.10.2017. Površina 65,3823.10.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 225000,0023.10.2017.
Katastarska općina Vukovar23.10.2017. Vrsta vlasništva Knjižno23.10.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug23.10.2017. Način stjecanja Darovnim ugovorom23.10.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan23.10.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska23.10.2017.
Mjesto Ičići23.10.2017. Poštanski broj 5141423.10.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni23.10.2017. Površina 45,6023.10.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 540000,0023.10.2017.
Katastarska općina Poljane23.10.2017. Vrsta vlasništva Knjižno23.10.2017.
Oblik vlasništva Osobno23.10.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine23.10.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan23.10.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska23.10.2017.
Mjesto Odra23.10.2017. Poštanski broj 1002023.10.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni23.10.2017. Površina 95,1623.10.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1000000,0023.10.2017.
Katastarska općina Odra23.10.2017. Vrsta vlasništva Knjižno23.10.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug23.10.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)23.10.2017.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji23.10.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil23.10.2017. Marka/tip VOLKSWAGEN PASSAT23.10.2017.
Godina proizvodnje 201123.10.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 75000,0023.10.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug23.10.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Prodajom imovine23.10.2017.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji23.10.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Postoji23.10.2017. Ne postoji19.01.2020.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Poslovni udio23.10.2017. Naziv poslovnog subjekta Regula Nova d.o.o.23.10.2017.
OIB poslovnog subjekta 7647395942423.10.2017. Sjedište poslovnog subjekta 10020 Odra23.10.2017.
Udio vlasništva izražen u postocima 100,0023.10.2017.
Izvršen prijenos prava Nije izvršen prijenos23.10.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug23.10.2017. Način stjecanja Kupnjom od drugih izvora dohotka23.10.2017.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Postoji23.10.2017.

Podatci o štednji

Iznos 10000,0023.10.2017. Valuta EUR - Euro23.10.2017.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug23.10.2017. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od drugih izvora dohotka, Prodajom imovine23.10.2017.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Ne postoji23.10.2017.