Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Tulio Demetlika

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Tulio Prezime Demetlika
Stručna sprema VŠS
Zvanje Inženjer elektrotehnike Stranačka pripadnost Istarski Demokratski Sabor

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana

Podatci o djeci

Stanje Ima djece

Podatci o prebivalištu

Grad 52220 Labin

Podatci o boravištu

Boravište postoji Postoji Ne postoji27.07.2021. Mjesto 10000 Zagreb

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Gradonačelnik Zastupnik09.06.2016. Gradonačelnik29.06.2017. Zastupnik19.01.2021. Zamjenik župana27.07.2021. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Grad Labin Hrvatski Sabor09.06.2016. Hrvatski sabor09.06.2016. Grad Labin29.06.2017. Hrvatski sabor19.01.2021. Istarska Županija27.07.2021. Istarska županija27.07.2021.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 52220 Labin 10000 Zagreb09.06.2016. 52220 Labin29.06.2017. 10000 Zagreb19.01.2021. 52100 Pula27.07.2021. Ulica Titov trg Trg Svetog Marka09.06.2016. Titov trg29.06.2017. Markov trg19.01.2021. Flanatička 27.07.2021. Kućni broj 11 609.06.2016. 1129.06.2017. 619.01.2021. 2927.07.2021.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +38552852078 +3851456953309.06.2016. +38501456953327.07.2021. +3855235212227.07.2021.
Datum početka mandata 07/06/2013 28/12/201509.06.2016. 14/10/201624.10.2016. 07/06/201329.06.2017. 22/07/202019.01.2021. 10/06/202127.07.2021. Predviđeni datum kraja mandata 28/11/2019 13/10/202024.10.2016. 25/05/201703.08.2020. 22/07/202419.01.2021. 10/06/202527.07.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno Volonterski29.06.2017. Profesionalno19.01.2021. Stvarni datum kraja mandata 31/05/2017 31/05/2017 09/06/2021

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Postoji Ne postoji12.06.2017. Postoji29.06.2017. Ne postoji19.01.2021.
Dužnost Zastupnik Gradonačelnik09.06.2016. Zastupnik29.06.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Hrvatski Sabor Grad Labin09.06.2016. 12.06.2017. Hrvatski sabor29.06.2017. 19.01.2021.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb 52220 Labin09.06.2016. 12.06.2017. 10000 Zagreb29.06.2017. 19.01.2021. Ulica Trg Svetog Marka Titov trg09.06.2016. 12.06.2017. Trg sv. Marka29.06.2017. 19.01.2021. Kućni broj 6 1109.06.2016. 12.06.2017. 629.06.2017. 19.01.2021.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +38514569533 +3855285207809.06.2016. 12.06.2017. +3851465953329.06.2017. 19.01.2021.
Datum početka mandata 28/12/2015 07/06/201309.06.2016. 12.06.2017. 14/10/201629.06.2017. 22/07/202003.08.2020. 19.01.2021. Predviđeni datum kraja mandata 28/11/2019 10/06/201709.06.2016. 12.06.2017. 13/10/202029.06.2017. 22/07/202403.08.2020. 19.01.2021.
Način obnašanja dužnosti Volonterski 12.06.2017. Profesionalno29.06.2017. 19.01.2021. Stvarni datum kraja mandata 09.03.2016.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Ne postoji Postoji12.06.2017.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Gradonačelnik12.06.2017. Zastupnik19.01.2021. Naziv pravne osobe Grad Labin12.06.2017. Hrvatski sabor19.01.2021. OIB pravne osobe 1904133172612.06.2017. 3859750623419.01.2021.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 52220 Labin12.06.2017. 10000 Zagreb19.01.2021. Ulica Titov trg 12.06.2017. Markov trg19.01.2021. Kućni broj 1112.06.2017. 619.01.2021.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 07/06/201312.06.2017. 14/10/201619.01.2021. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 31/05/201712.06.2017. 22/07/202019.01.2021.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto saborski zastupnik Naziv pravne osobe Hrvatski sabor OIB pravne osobe 38597506234
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb Ulica Markov trg Kućni broj 6
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 22/06/2021 Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 09/07/2021

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 23985,35 29219,3509.06.2016. 29843,6919.01.2021. 23100,0027.07.2021. 3376,5426.01.2023. Neto iznos (EUR) 14556,81 16968,6409.06.2016. 19661,4719.01.2021. 15410,2427.07.2021. 2241,1226.01.2023.
Volonterski (EUR) 0,0029.06.2017.

Primanja na mjesečnoj razini od druge dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Bruto iznos (EUR) 29219,3529.06.2017. 29593,9513.12.2018. Neto iznos (EUR) 16968,6429.06.2017. 18316,8013.12.2018.
Volonterski (EUR) 00,00 0,0009.06.2016.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji Postoji13.12.2018. Ne postoji26.01.2023.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 1500,0013.12.2018. 164825,1027.07.2021. 21876,0427.07.2021. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak13.12.2018. Od kapitala27.07.2021.
Vremenski raspon Mjesečno13.12.2018. Jednokratno27.07.2021.
Napomena

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Jedinstvo d.o.o. OIB poslodavca 29947239127
Bruto iznos (EUR) 80096,75 113908,9813.12.2018. 8957,93 8995,5827.07.2021. 1274,9426.01.2023. Neto iznos (EUR) 59002,72 79545,0513.12.2018. 6360,83 6518,8227.07.2021. 916,2726.01.2023.
Datum stupanja u radni odnos 13/04/1987 Datum prestanka radnog odnosa
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Postoji Ne postoji26.01.2023.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 16000,00 44000,0024.10.2016. 14400,0013.12.2018. 1400,00 185,81 Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava
Vremenski raspon Na godišnjoj razini Mjesečno
Napomena

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji

Podatci o obvezama

Obveze Postoji Ne postoji

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nositelj obveze Osobno
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Privredna banka Zagreb Iznos duga (početni iznos glavnice) 35000,0009.03.2016.
Valuta duga EUR - Euro Godina zaduženja 2008
Rok vraćanja u mjesecima 180 Iznos mjesečnog anuiteta 295,0609.03.2016. Ugovorena kamatna stopa 6,00
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Labin Poštanski broj 52220
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 864,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 2300000,00 2500000,00 450000,0026.01.2023.
Katastarska općina Labin Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Labin Poštanski broj 52220
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 55,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 350000,00 46452,98
Katastarska općina Labin Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Nasljedstvom
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Barban Poštanski broj 52207
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 150,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 350000,00 60000,0026.01.2023.
Katastarska općina Pula Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Nasljedstvom
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto LABIN Poštanski broj 52220
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 27,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 120000,00 32400,0026.01.2023.
Katastarska općina LABIN-PRESIKA Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Nasljedstvom
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto LABIN Poštanski broj 52220
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 31,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 160000,00 40000,0026.01.2023.
Katastarska općina LABIN-PRESIKA Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Nasljedstvom
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip Ford Mondeo
Godina proizvodnje 1997 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 20000,00 12000,0024.10.2016. 1592,6724.10.2016.
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip Peugeot 308
Godina proizvodnje 2011 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 90000,00 60000,0024.10.2016. 35000,00 28000,0018.01.2022. 2500,0026.01.2023.
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Čamac Marka/tip Primorka
Godina proizvodnje 1987 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 35000,00 4645,30
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil12.06.2017. Marka/tip Opel Insignia12.06.2017.
Godina proizvodnje 201412.06.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 140000,0012.06.2017. 70000,00 9290,60
Oblik vlasništva Bračni drug12.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada12.06.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Čamac19.01.2021. Marka/tip Jeanneau merry fisher19.01.2021.
Godina proizvodnje 199619.01.2021. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 160000,0019.01.2021. 28000,0026.01.2023.
Oblik vlasništva Osobno19.01.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada19.01.2021.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji Ne postoji27.07.2021.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice Naziv poslovnog subjekta Privredna banka Zagreb
OIB poslovnog subjekta 02535697732 Sjedište poslovnog subjekta Zagreb
Broj dionica 198 Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 100,00 13,27
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Nije izvršen prijenos
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice27.07.2021. Naziv poslovnog subjekta Privredna banka Zagreb27.07.2021.
OIB poslovnog subjekta 0253569773227.07.2021. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb27.07.2021.
Broj dionica 19827.07.2021. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 100,0027.07.2021. 13,2727.07.2021.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Nije izvršen prijenos27.07.2021.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno27.07.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada27.07.2021.
Napomena 27.07.2021.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji

Podatci o štednji

Iznos 30000,00 70000,0013.12.2018. 100000,00 40000,0019.01.2021. 200000,00 100000,0018.01.2022. 37900,0026.01.2023. Valuta HRK - Hrvatska Kuna EUR - Euro
Oblik vlasništva Osobno Osobno, Bračni drug26.01.2023. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 2000,00 14000,0024.10.2016. 8000,0013.12.2018. 9600,00 700,0019.01.2021. 10000,0018.01.2022. Valuta EUR - Euro
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 40000,0013.12.2018. 96000,00 140000,0019.01.2021. 50000,00 0,0018.01.2022. Valuta HRK - Hrvatska Kuna13.12.2018. EUR - Euro13.12.2018.
Oblik vlasništva Bračni drug13.12.2018. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada13.12.2018.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 11000,0013.12.2018. 18000,0018.01.2022. Valuta EUR - Euro13.12.2018.
Oblik vlasništva Bračni drug13.12.2018. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada13.12.2018.
Napomena

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Postoji Ne postoji13.12.2018.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Turistička zajednica Grada Labina Sjedište pravne osobe Labin
OIB pravne osobe 21344149372
Datum učlanjenja 10/04/2000 Datum kraja članstva 29/09/2005
Funkcije Predsjednik Skupštine i Vijeća
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Turistička zajednica Grada Labina Sjedište pravne osobe Labin
OIB pravne osobe 21344149372
Datum učlanjenja 03/12/2007 Datum kraja članstva 31/05/201712.06.2017.
Funkcije Predsjednik Skupštine i Vijeća
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Vodovod Labin Sjedište pravne osobe Labin
OIB pravne osobe 40074412467
Datum učlanjenja 28/12/2000 Datum kraja članstva 23/11/2005
Funkcije Predsjednik Skupštine
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Vodovod Labin Sjedište pravne osobe Labin
OIB pravne osobe 40074412467
Datum učlanjenja 28/12/2006 Datum kraja članstva 31/05/201712.06.2017.
Funkcije Predsjednik Skupštine
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Županijska uprava za ceste Sjedište pravne osobe Pazin
OIB pravne osobe 29919922049
Datum učlanjenja 25/03/2013 Datum kraja članstva
Funkcije Član Upravnog vijeća
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Zračna luka Pula Sjedište pravne osobe Ližnjan
OIB pravne osobe 51946493681
Datum učlanjenja 19/05/1998 Datum kraja članstva 31/05/201712.06.2017.
Funkcije Član Skupštine
Napomena