Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Toni Družeta

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Toni03.07.2017. Prezime Družeta03.07.2017.
Stručna sprema Diplomirani03.07.2017.
Zvanje diplomirani ekonomist 03.07.2017. Stranačka pripadnost Liburnijska Stranka03.07.2017. Nisam član stranke20.11.2019.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Neoženjen/Neudana03.07.2017.

Podatci o djeci

Stanje Nema djece03.07.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 51415 Lovran03.07.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji03.07.2017.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Zamjenik općinskog načelnika03.07.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Lovran03.07.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 51415 Lovran03.07.2017. Ulica Maršala Tita 03.07.2017. Kućni broj 4103.07.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3855129104503.07.2017. Fax (službeni) +3855129486203.07.2017.
Datum početka mandata 12/06/201703.07.2017. Predviđeni datum kraja mandata 12/06/202103.07.2017.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno03.07.2017. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji03.07.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji03.07.2017.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji03.07.2017.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Postoji03.07.2017.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto pomoćni trener u atletici03.07.2017. Naziv pravne osobe SSOI Grada Rijeke03.07.2017. OIB pravne osobe 1885721492203.07.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 51000 Rijeka03.07.2017. Ulica Verdijeva03.07.2017. Kućni broj 11/lll03.07.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 14/12/201503.07.2017. Datum prestanka radnog odnosa 13/12/201603.07.2017.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 11635,5703.07.2017. 15702,8627.12.2019. Neto iznos (HRK) 8886,4303.07.2017. 10007,1427.12.2019.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji03.07.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji03.07.2017. Postoji20.11.2019.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 5354,8620.11.2019. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak20.11.2019.
Vremenski raspon Mjesečno20.11.2019.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 1892,8020.11.2019. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak20.11.2019.
Vremenski raspon Jednokratno20.11.2019.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji03.07.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji03.07.2017. Postoji30.09.2019.

Obveza

Vrsta obveze Pozajmica30.09.2019. Nosioc obveze Osobno30.09.2019.
Vjerovnik ERSTE BANK30.09.2019. Iznos duga 50500,0030.09.2019.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna30.09.2019. Godina zaduženja 201930.09.2019.
Rok vraćanja u mjesecima 2630.09.2019. Iznos mjesečnog anuiteta 2098,7430.09.2019. Ugovorena kamatna stopa 6,9930.09.2019.

Obveza

Vrsta obveze Kredit20.11.2019. Nosioc obveze Osobno20.11.2019.
Vjerovnik ERSTE BANK20.11.2019. Iznos duga 34400,0020.11.2019.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna20.11.2019. Godina zaduženja 201620.11.2019.
Rok vraćanja u mjesecima 5020.11.2019. Iznos mjesečnog anuiteta 704,1120.11.2019. Ugovorena kamatna stopa 8,4020.11.2019.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji03.07.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Ne postoji03.07.2017.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Ne postoji03.07.2017. Postoji12.09.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil12.09.2017. Marka/tip Citroen C312.09.2017.
Godina proizvodnje 200512.09.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 25000,0012.09.2017.
Oblik vlasništva Osobno12.09.2017. Način stjecanja Nasljedstvom12.09.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil12.09.2017. Marka/tip Chevrolet Spark LS12.09.2017.
Godina proizvodnje 201012.09.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 25000,0012.09.2017.
Oblik vlasništva Osobno12.09.2017. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)12.09.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil27.12.2019. Marka/tip Suzuki Vitara27.12.2019.
Godina proizvodnje 201927.12.2019. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 127820,0027.12.2019.
Oblik vlasništva Osobno27.12.2019. Način stjecanja Na neki drugi način27.12.2019.
Drugi način stjecanja nekretnine Kupnja gotovinom i pozajmicom ERSTE BANKE 27.12.2019.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji03.07.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Ne postoji03.07.2017. Postoji20.11.2019.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Udio u fondu20.11.2019. Naziv poslovnog subjekta RAIFFEISEN MIROVINSKI FOND20.11.2019.
OIB poslovnog subjekta 1414890060020.11.2019. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb20.11.2019.
Vrijednost udjela na dan podnošenja izvješća (HRK) 14640,0820.11.2019.
Oblik vlasništva Osobno20.11.2019. Način stjecanja Na neki drugi način20.11.2019.
Drugi način stjecanja nekretnine Mjesečne uplate20.11.2019.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Udio u fondu20.11.2019. Naziv poslovnog subjekta ERSTE PLAVI EXPERT MIROVINSKI FOND20.11.2019.
OIB poslovnog subjekta 2193819588320.11.2019. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb20.11.2019.
Vrijednost udjela na dan podnošenja izvješća (HRK) 10836,7220.11.2019.
Oblik vlasništva Osobno20.11.2019. Način stjecanja Na neki drugi način20.11.2019.
Drugi način stjecanja nekretnine Mjesečne uplate20.11.2019.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji03.07.2017. Postoji20.11.2019.

Podatci o štednji

Iznos 164,0320.11.2019. Valuta HRK - Hrvatska Kuna20.11.2019.
Oblik vlasništva Osobno20.11.2019. Način stjecanja Na neki drugi način20.11.2019.
Drugi način stjecanja HPB Stambena štedionica dohodak od kapitala20.11.2019.

Podatci o štednji

Iznos 182,7820.11.2019. Valuta HRK - Hrvatska Kuna20.11.2019.
Oblik vlasništva Osobno20.11.2019. Način stjecanja Na neki drugi način20.11.2019.
Drugi način stjecanja Allianz životno osiguranje s elementima štednje traje do 01.09.2041.20.11.2019.

Podatci o štednji

Iznos 130,0020.11.2019. Valuta HRK - Hrvatska Kuna20.11.2019.
Oblik vlasništva Osobno20.11.2019. Način stjecanja Na neki drugi način20.11.2019.
Drugi način stjecanja Merkur životno osiguranje s elementima štednje traje do 30.06.2046. 20.11.2019.

Podatci o štednji

Iznos 269,3620.11.2019. Valuta HRK - Hrvatska Kuna20.11.2019.
Oblik vlasništva Osobno20.11.2019. Način stjecanja Na neki drugi način20.11.2019.
Drugi način stjecanja Generali životno osiguranje s elementima štednje traje do 01.03.2045.20.11.2019.

Podatci o štednji

Iznos 16204,5220.11.2019. Valuta HRK - Hrvatska Kuna20.11.2019.
Oblik vlasništva Osobno20.11.2019. Način stjecanja Na neki drugi način20.11.2019.
Drugi način stjecanja Wiener osiguranje života s elementima štednje jednokratna uplata20.11.2019.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Postoji03.07.2017.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe SRK Alba Labin03.07.2017. Sjedište pravne osobe Presika 51a Labin03.07.2017.
OIB pravne osobe 3571342059303.07.2017.
Datum učlanjenja 12/10/201303.07.2017. Datum kraja članstva 03.07.2017.
Funkcije predsjednik 03.07.2017.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe PD Knezgrad Lovran03.07.2017. Sjedište pravne osobe Maršala Tita 84 Lovran03.07.2017.
OIB pravne osobe 4042306041903.07.2017.
Datum učlanjenja 14/03/201403.07.2017. Datum kraja članstva 03.07.2017.
Funkcije tajnik03.07.2017. 20.03.2019.