Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Tonči Glavina

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Tonči12.09.2017. Prezime Glavina12.09.2017.
Stručna sprema Magistar12.09.2017.
Zvanje Magistar poslovnog upravljanja12.09.2017. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica12.09.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana12.09.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece12.09.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 21000 Split12.09.2017. 21231 Klis29.12.2021. 21000 Split30.01.2023.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji12.09.2017. Postoji10.02.2020. Mjesto 10000 Zagreb10.02.2020.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Državni tajnik12.09.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Ministarstvo turizma12.09.2017. Ministarstvo turizma i sporta26.10.2020.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb12.09.2017. Ulica Prisavlje 12.09.2017. Kućni broj 1412.09.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851616918012.09.2017. +3851616914026.10.2020.
Datum početka mandata 27/07/201712.09.2017. 24/09/202026.10.2020. Predviđeni datum kraja mandata 01/09/202012.09.2017. 24/09/202026.10.2020. 01/09/202426.10.2020.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno12.09.2017. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji12.09.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji12.09.2017.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji12.09.2017.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji12.09.2017.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Direktor strateškog upravljanja i direktor hostela12.09.2017. Naziv pravne osobe Eklata d.o.o.12.09.2017. OIB pravne osobe 1184996522612.09.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 21000 Split12.09.2017. Ulica Osječka12.09.2017. Kućni broj 1112.09.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/09/200712.09.2017. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 02/08/201712.09.2017.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Direktor12.09.2017. Naziv pravne osobe Poduzetnički inkubator Klis d.o.o.12.09.2017. OIB pravne osobe 7997608479712.09.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 21231 Klis12.09.2017. Ulica Iza grada12.09.2017. Kućni broj 412.09.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 07/03/201412.09.2017. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 02/08/201712.09.2017.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Državni tajnik26.10.2020. Naziv pravne osobe Ministarstvo turizma26.10.2020. OIB pravne osobe 8789258978226.10.2020.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb26.10.2020. Ulica Prisavlje26.10.2020. Kućni broj 1426.10.2020.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 27/07/201726.10.2020. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 24/09/202026.10.2020.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 23200,0012.09.2017. 27381,4410.02.2020. 27387,6026.10.2020. 3163,5830.01.2023. Neto iznos (EUR) 15100,0012.09.2017. 15890,1510.02.2020. 15893,2226.10.2020. 2214,9630.01.2023.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji12.09.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji12.09.2017. Postoji29.12.2021.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 160000,0029.12.2021. 64868,9030.01.2023. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava29.12.2021.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini29.12.2021.
Napomena 29.12.2021. Prihodi od raznih isplatitelja ostvareni od imovine odnosno od paušalnog iznajmljivanja kuće za odmor, kategorizacija 5* (privatni iznajmljivač)30.01.2023.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji12.09.2017. Ne postoji10.02.2020. Postoji29.12.2021.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Eklata d.o.o.12.09.2017. OIB poslodavca 1184996522612.09.2017.
Bruto iznos (EUR) 75000,0012.09.2017. 9954,2112.09.2017. Neto iznos (EUR) 54000,0012.09.2017. 7167,0312.09.2017.
Datum stupanja u radni odnos 01/11/201412.09.2017. Datum prestanka radnog odnosa 12.09.2017.
Napomena

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Eklata d.o.o.29.12.2021. Westgate Tower d.o.o.30.01.2023. OIB poslodavca 1184996522629.12.2021. 7481310706730.01.2023.
Bruto iznos (EUR) 5000,0029.12.2021. 1485,4930.01.2023. Neto iznos (EUR) 4000,0029.12.2021. 1043,7530.01.2023.
Datum stupanja u radni odnos 31/03/202129.12.2021. 01/06/202230.01.2023. Datum prestanka radnog odnosa 29.12.2021.
Napomena 29.12.2021.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji12.09.2017.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji12.09.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji12.09.2017.

Obveza

Vrsta obveze Pozajmica12.09.2017. Nositelj obveze Bračni drug12.09.2017.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) US Department of Education12.09.2017. Iznos duga (početni iznos glavnice) 27000,0012.09.2017.
Valuta duga USD - Američki Dolar12.09.2017. Godina zaduženja 200712.09.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 12012.09.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 250,0012.09.2017. Ugovorena kamatna stopa 2,3912.09.2017.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit10.02.2020. Nositelj obveze Osobno10.02.2020.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) OTP Banka10.02.2020. Iznos duga (početni iznos glavnice) 200000,0010.02.2020.
Valuta duga EUR - Euro10.02.2020. Godina zaduženja 201910.02.2020.
Rok vraćanja u mjesecima 36010.02.2020. Iznos mjesečnog anuiteta 768,5810.02.2020. 800,4630.01.2023. Ugovorena kamatna stopa 2,9210.02.2020.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Pozajmica29.12.2021. Nositelj obveze Osobno29.12.2021.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Ivan Glavina29.12.2021. Iznos duga (početni iznos glavnice) 200000,0029.12.2021. 26544,5629.12.2021.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna29.12.2021. EUR - Euro29.12.2021. Godina zaduženja 202129.12.2021.
Rok vraćanja u mjesecima 7229.12.2021. Iznos mjesečnog anuiteta 2778,0029.12.2021. 368,7029.12.2021. Ugovorena kamatna stopa 0,0029.12.2021.
Napomena 29.12.2021.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji12.09.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji12.09.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište12.09.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska12.09.2017.
Mjesto Klis12.09.2017. Poštanski broj 2123112.09.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni12.09.2017. Površina 731,0012.09.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 400000,0012.09.2017. 53089,1212.09.2017.
Katastarska općina Klis12.09.2017. Vrsta vlasništva Knjižno12.09.2017.
Oblik vlasništva Osobno12.09.2017. Način stjecanja Darovnim ugovorom12.09.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vočnjak12.09.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska12.09.2017.
Mjesto Klis12.09.2017. Poštanski broj 2123112.09.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni12.09.2017. Površina 1370,0012.09.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 130000,0012.09.2017. 17253,9712.09.2017.
Katastarska općina Klis12.09.2017. Vrsta vlasništva Knjižno12.09.2017.
Oblik vlasništva Osobno12.09.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada12.09.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom29.12.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska29.12.2021.
Mjesto Klis29.12.2021. Poštanski broj 2123129.12.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni29.12.2021. Površina 731,0029.12.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 3375000,0029.12.2021. 447939,4829.12.2021.
Katastarska općina Klis29.12.2021. Vrsta vlasništva Knjižno29.12.2021.
Oblik vlasništva Osobno29.12.2021. Način stjecanja Darovnim ugovorom, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od kapitala, Novčanom pozajmicom, Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)29.12.2021.
Napomena Nova kuća sa okućnicom je izgrađena na građevinskom zemljištu navedenom u prethodnim imovinskim karticama. Za gradnju, osim kredita, pozajmice, primitaka od nesamostalnog rada i darovanja, iskorištene su i sve štednje navedene u prethodnim imovinskim karticama kao i primitci od prodaje osobnog vozila Škoda Superb u 2021. godine u iznosu od 180.000,00 Kn. Kuća sa okućnicom je dana 21.07.2021. kategorizirana kao kuća za odmor pet zvjezdica (*****) te se kao takva nudi na turističkom tržištu i stvaruje prihode.29.12.2021. Nova kuća sa okućnicom je izgrađena na građevinskom zemljištu navedenom u prethodnim imovinskim karticama. Za gradnju, osim kredita, pozajmice, primitaka od nesamostalnog rada i darovanja, iskorištene su i sve štednje navedene u prethodnim imovinskim karticama kao i primitci od prodaje osobnog vozila Škoda Superb u 2021. godine u iznosu od 180.000,00 Kn. Kuća sa okućnicom je dana 21.07.2021. kategorizirana kao kuća za odmor pet zvjezdica (*****) te se kao takva nudi na turističkom tržištu i ostvaruje prihode.30.01.2023.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji12.09.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil12.09.2017. Marka/tip Toyota Highlander12.09.2017.
Godina proizvodnje 200312.09.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 60000,0012.09.2017. 7963,3712.09.2017.
Oblik vlasništva Osobno12.09.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada12.09.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil12.09.2017. Marka/tip Škoda Octavia12.09.2017. Škoda Superb30.05.2019.
Godina proizvodnje 201512.09.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 115000,0012.09.2017. 180000,0030.05.2019. 23890,1130.05.2019.
Oblik vlasništva Osobno12.09.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada12.09.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Čamac12.09.2017. Marka/tip Gumeni čamac Maestral 5.7012.09.2017.
Godina proizvodnje 199912.09.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 100000,0012.09.2017. 12000,0030.01.2023.
Oblik vlasništva Osobno12.09.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada12.09.2017.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji12.09.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji12.09.2017.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice12.09.2017. Naziv poslovnog subjekta HT d.d.12.09.2017.
OIB poslovnog subjekta 8179314656012.09.2017. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb12.09.2017.
Broj dionica 6312.09.2017. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 176,0012.09.2017. 23,3612.09.2017.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Nije izvršen prijenos12.09.2017.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno12.09.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada12.09.2017.
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice12.09.2017. Naziv poslovnog subjekta ATLANTIC GRUPA d.d.12.09.2017.
OIB poslovnog subjekta 7114991241612.09.2017. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb12.09.2017.
Broj dionica 812.09.2017. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 814,0112.09.2017. 108,0412.09.2017.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Nije izvršen prijenos12.09.2017.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno12.09.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada12.09.2017.
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice12.09.2017. Naziv poslovnog subjekta PODRAVKA d.d.12.09.2017.
OIB poslovnog subjekta 1892852325212.09.2017. Sjedište poslovnog subjekta Koprivnica12.09.2017.
Broj dionica 1912.09.2017. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 314,9912.09.2017. 41,6712.09.2017.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Nije izvršen prijenos12.09.2017.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno12.09.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada12.09.2017.
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice12.09.2017. Naziv poslovnog subjekta SUNČANI HVAR d.d.12.09.2017.
OIB poslovnog subjekta 2983413114912.09.2017. Sjedište poslovnog subjekta Hvar12.09.2017.
Broj dionica 3912.09.2017. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 24,0012.09.2017. 3,1912.09.2017.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Nije izvršen prijenos12.09.2017.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno12.09.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada12.09.2017.
Napomena

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji12.09.2017. Ne postoji29.12.2021.

Podatci o štednji

Iznos 190000,0012.09.2017. 25217,3312.09.2017. Valuta HRK - Hrvatska Kuna12.09.2017. EUR - Euro12.09.2017.
Oblik vlasništva Osobno12.09.2017. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada12.09.2017.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 27000,0012.09.2017. Valuta EUR - Euro12.09.2017.
Oblik vlasništva Osobno12.09.2017. Način stjecanja Darovnim ugovorom12.09.2017.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 29000,0012.09.2017. Valuta USD - Američki Dolar12.09.2017.
Oblik vlasništva Osobno12.09.2017. Način stjecanja Darovnim ugovorom12.09.2017.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 517000,0010.02.2020. 68617,6910.02.2020. Valuta HRK - Hrvatska Kuna10.02.2020. EUR - Euro10.02.2020.
Oblik vlasništva Osobno10.02.2020. Način stjecanja Darovnim ugovorom10.02.2020.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 60000,0010.02.2020. 7963,3710.02.2020. Valuta HRK - Hrvatska Kuna10.02.2020. EUR - Euro10.02.2020.
Oblik vlasništva Osobno10.02.2020. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada10.02.2020.
Napomena

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji12.09.2017.