Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Tomislav Mihotić

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Tomislav13.03.2017. Prezime Mihotić13.03.2017.
Stručna sprema VSS13.03.2017.
Zvanje Diplomirani inženjer građevinarstva13.03.2017. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica13.03.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Oženjen/Udana13.03.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece13.03.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 21000 Split13.03.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Postoji13.03.2017. Mjesto 10000 Zagreb13.03.2017.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Državni tajnik13.03.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture13.03.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb13.03.2017. Ulica Prisavlje13.03.2017. Kućni broj 1413.03.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851378457013.03.2017. Fax (službeni) 13.03.2017.
Datum početka mandata 24/11/201613.03.2017. 24/09/202019.01.2021. Predviđeni datum kraja mandata 30/11/202013.03.2017. 30/09/202419.01.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno13.03.2017. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji13.03.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji13.03.2017.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji13.03.2017.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Postoji13.03.2017.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto Savjetnik uprave predsjednik uprave13.03.2017. Naziv pravne osobe Geoprojekt d.d.13.03.2017. OIB pravne osobe 2562346648513.03.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 21000 Split13.03.2017. Ulica Sukoišanska13.03.2017. Kućni broj 4313.03.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 08/06/201213.03.2017. Datum prestanka radnog odnosa 23/12/201613.03.2017.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto Državni tajnik19.01.2021. Naziv pravne osobe Ministarstvo mora prometa i infrastrukture19.01.2021. OIB pravne osobe 2287451517019.01.2021.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb19.01.2021. Ulica Prisavlje 19.01.2021. Kućni broj 1419.01.2021.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 24/11/201619.01.2021. Datum prestanka radnog odnosa 23/09/202019.01.2021.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 25609,8213.03.2017. 26053,2819.01.2021. Neto iznos (HRK) 16609,8213.03.2017. 16194,0619.01.2021.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji13.03.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji13.03.2017. Postoji19.01.2021.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 100000,0019.01.2021. Pravna osnova Od druge djelatnosti19.01.2021.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini19.01.2021.
Druga djelatnost Turizam iznajmljivanje19.01.2021.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji13.03.2017.

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji13.03.2017.

Plaća bračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Carinska uprava13.03.2017. OIB poslodavca 1868313648713.03.2017.
Bruto iznos (HRK) 166149,0013.03.2017. 16120,8419.01.2021. Neto iznos (HRK) 95510,0013.03.2017. 10441,1919.01.2021.
Datum stupanja u radni odnos 01/01/199013.03.2017. Datum prestanka radnog odnosa 13.03.2017.

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Ne postoji13.03.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji13.03.2017.

Obveza

Vrsta obveze Kredit13.03.2017. Nosioc obveze Osobno13.03.2017.
Vjerovnik PBZ13.03.2017. Iznos duga 93654,6413.03.2017. 62655,7919.01.2021.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna13.03.2017. Godina zaduženja 201613.03.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 12013.03.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 1249,4913.03.2017. 1198,4519.01.2021. Ugovorena kamatna stopa 8,4613.03.2017. 7,2419.01.2021.

Obveza

Vrsta obveze Pozajmica13.03.2017. Nosioc obveze Osobno13.03.2017.
Vjerovnik PBZ13.03.2017. Iznos duga 51424,0013.03.2017. 7377,9919.01.2021.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna13.03.2017. Godina zaduženja 201413.03.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 8413.03.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 1262,8813.03.2017. Ugovorena kamatna stopa 9,2013.03.2017.

Obveza

Vrsta obveze Kredit13.03.2017. Nosioc obveze Bračni drug13.03.2017.
Vjerovnik Splitska banka13.03.2017. Iznos duga 18234,3613.03.2017.
Valuta duga EUR - Euro13.03.2017. Godina zaduženja 201313.03.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 7813.03.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 506,5013.03.2017. Ugovorena kamatna stopa 8,6813.03.2017.

Obveza

Vrsta obveze Kredit13.03.2017. Nosioc obveze Osobno13.03.2017.
Vjerovnik Zagrebačka banka13.03.2017. Iznos duga 31325,0713.03.2017.
Valuta duga EUR - Euro13.03.2017. Godina zaduženja 201613.03.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 7013.03.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 605,3313.03.2017. Ugovorena kamatna stopa 7,9513.03.2017.

Obveza

Vrsta obveze Pozajmica19.01.2021. Nosioc obveze Osobno19.01.2021.
Vjerovnik PBZ19.01.2021. Iznos duga 8569,5719.01.2021.
Valuta duga EUR - Euro19.01.2021. Godina zaduženja 201919.01.2021.
Rok vraćanja u mjesecima 5419.01.2021. Iznos mjesečnog anuiteta 286,9119.01.2021. Ugovorena kamatna stopa 5,3819.01.2021.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji13.03.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji13.03.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan13.03.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska13.03.2017.
Mjesto Split13.03.2017. Poštanski broj 2100013.03.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni13.03.2017. Površina 80,0013.03.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1200000,0013.03.2017.
Katastarska općina Split13.03.2017. Vrsta vlasništva Knjižno13.03.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug13.03.2017. Način stjecanja Kupnjom od imovine i imovinskih prava13.03.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vikendica13.03.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska13.03.2017.
Mjesto Podgora13.03.2017. Poštanski broj 2132713.03.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni13.03.2017. Površina 80,0013.03.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1500000,0013.03.2017.
Katastarska općina Podgora13.03.2017. Vrsta vlasništva Vanknjižno13.03.2017.
Oblik vlasništva Osobno13.03.2017. Način stjecanja Nasljedstvom13.03.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Garaža19.01.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska19.01.2021.
Mjesto Podgora19.01.2021. Poštanski broj 2132719.01.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni19.01.2021. Površina 30,0019.01.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 70000,0019.01.2021.
Katastarska općina Podgora19.01.2021. Vrsta vlasništva Knjižno19.01.2021.
Oblik vlasništva Osobno19.01.2021. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)19.01.2021.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Ne postoji13.03.2017.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji13.03.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Ne postoji13.03.2017.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Postoji13.03.2017.

Podatci o štednji

Iznos 29905,9213.03.2017. Valuta EUR - Euro13.03.2017.
Oblik vlasništva Osobno13.03.2017. Način stjecanja Od osiguranja13.03.2017.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Ne postoji13.03.2017.