Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Tomislav Mihaljević

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Tomislav19.03.2018. Prezime Mihaljević 19.03.2018.
Stručna sprema VSS19.03.2018.
Zvanje diplomirani inžinjer poljoprivrede19.03.2018. Stranačka pripadnost Nisam član stranke19.03.2018.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Oženjen/Udana19.03.2018.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece19.03.2018.

Podatci o prebivalištu

Grad 31000 Osijek19.03.2018.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji19.03.2018.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Direktor19.03.2018. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Luka Vukovar d.o.o.19.03.2018.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 32000 Vukovar19.03.2018. Ulica Dunavski prilaz19.03.2018. Kućni broj 819.03.2018.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3853244173019.03.2018. Fax (službeni) +3853244173319.03.2018.
Datum početka mandata 15/05/200119.03.2018. Predviđeni datum kraja mandata 14/02/201819.03.2018.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno19.03.2018. Stvarni datum kraja mandata 14/02/2018

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji19.03.2018.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji19.03.2018.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji19.03.2018.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Postoji19.03.2018.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto direktor za komercijalne poslove19.03.2018. Naziv pravne osobe Vupik d.d. Vukovar19.03.2018. OIB pravne osobe 0684954341219.03.2018.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 32000 Vukovar19.03.2018. Ulica Sajmište19.03.2018. Kućni broj 113c19.03.2018.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 15/09/199919.03.2018. Datum prestanka radnog odnosa 09/05/200119.03.2018.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 29419,1519.03.2018. Neto iznos (HRK) 17880,0019.03.2018.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji19.03.2018.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji19.03.2018.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji19.03.2018.

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji19.03.2018.

Plaća bračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca KBC Osijek19.03.2018. OIB poslodavca 8981937564619.03.2018.
Bruto iznos (HRK) 144736,8119.03.2018. Neto iznos (HRK) 96754,0919.03.2018.
Datum stupanja u radni odnos 01/12/199919.03.2018. Datum prestanka radnog odnosa 19.03.2018.

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Ne postoji19.03.2018.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji19.03.2018.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji19.03.2018.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji19.03.2018.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom19.03.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska19.03.2018.
Mjesto Osijek19.03.2018. Poštanski broj 3100019.03.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni19.03.2018. Površina 405,0019.03.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 750000,0019.03.2018.
Katastarska općina Osijek19.03.2018. Vrsta vlasništva Knjižno19.03.2018.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug19.03.2018. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada19.03.2018.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan19.03.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska19.03.2018.
Mjesto Promajna19.03.2018. Poštanski broj 2132319.03.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni19.03.2018. Površina 65,0019.03.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 600000,0019.03.2018.
Katastarska općina Baška Voda19.03.2018. Vrsta vlasništva Knjižno19.03.2018.
Oblik vlasništva Bračni drug19.03.2018. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Nasljedstvom, Zaduženjem kod banke (Kredit)19.03.2018.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Garaža19.03.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska19.03.2018.
Mjesto Promajna19.03.2018. Poštanski broj 3132319.03.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni19.03.2018. Površina 22,0019.03.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 75000,0019.03.2018.
Katastarska općina Baška Voda19.03.2018. Vrsta vlasništva Knjižno19.03.2018.
Oblik vlasništva Bračni drug19.03.2018. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Nasljedstvom, Zaduženjem kod banke (Kredit)19.03.2018.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan19.03.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska19.03.2018.
Mjesto Zagreb19.03.2018. Poštanski broj 1000019.03.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni19.03.2018. Površina 40,7019.03.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 720000,0019.03.2018.
Katastarska općina Zagreb19.03.2018. Vrsta vlasništva Knjižno19.03.2018.
Oblik vlasništva Osobno19.03.2018. Način stjecanja Darovnim ugovorom19.03.2018.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine19.03.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska19.03.2018.
Mjesto Zagreb19.03.2018. Poštanski broj 1000019.03.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni19.03.2018. Površina 12,5519.03.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 110000,0019.03.2018.
Katastarska općina Zagreb19.03.2018. Vrsta vlasništva Knjižno19.03.2018.
Oblik vlasništva Osobno19.03.2018. Način stjecanja Darovnim ugovorom19.03.2018.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji19.03.2018.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil19.03.2018. Marka/tip Opel Astra19.03.2018.
Godina proizvodnje 200919.03.2018. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 30000,0019.03.2018.
Oblik vlasništva Bračni drug19.03.2018. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada19.03.2018.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji19.03.2018.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Postoji19.03.2018.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Dionice19.03.2018. Naziv poslovnog subjekta Janaf19.03.2018.
OIB poslovnog subjekta 8901871226519.03.2018. Sjedište poslovnog subjekta Miramarska cesta 24, 10000 Zagreb19.03.2018.
Broj dionica 919.03.2018. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 2930,0019.03.2018.
Izvršen prijenos prava Udio manji od 0.5%19.03.2018.
Oblik vlasništva Bračni drug19.03.2018. Način stjecanja Na neki drugi način19.03.2018.
Drugi način stjecanja nekretnine Dobila od države kao prognanica19.03.2018.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Dionice19.03.2018. Naziv poslovnog subjekta Vupik d.d. Vukovar19.03.2018.
OIB poslovnog subjekta 0684954341219.03.2018. Sjedište poslovnog subjekta Sajmište 113c, 32000 Vukovar19.03.2018.
Broj dionica 11519.03.2018. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 40,0019.03.2018.
Izvršen prijenos prava Udio manji od 0.5%19.03.2018.
Oblik vlasništva Osobno19.03.2018. Način stjecanja Na neki drugi način19.03.2018.
Drugi način stjecanja nekretnine Kupnja po povlaštenim uvjetima kao zaposlenik19.03.2018.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Postoji19.03.2018.

Podatci o štednji

Iznos 257990,2919.03.2018. Valuta HRK - Hrvatska Kuna19.03.2018.
Oblik vlasništva Osobno19.03.2018. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada19.03.2018.

Podatci o štednji

Iznos 59772,0519.03.2018. Valuta EUR - Euro19.03.2018.
Oblik vlasništva Osobno19.03.2018. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada19.03.2018.

Podatci o štednji

Iznos 122484,4519.03.2018. Valuta HRK - Hrvatska Kuna19.03.2018.
Oblik vlasništva Bračni drug19.03.2018. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada19.03.2018.

Podatci o štednji

Iznos 82931,1619.03.2018. Valuta EUR - Euro19.03.2018.
Oblik vlasništva Bračni drug19.03.2018. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada19.03.2018.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Postoji19.03.2018.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Lučka uprava Vukovar19.03.2018. Sjedište pravne osobe Parobrodarska 5, 32000 Vukovar19.03.2018.
OIB pravne osobe 4350409100619.03.2018.
Datum učlanjenja 09/02/200519.03.2018. Datum kraja članstva 14/02/201819.03.2018.
Funkcije član upravnog vijeća19.03.2018.
Pojedinačna izvješća o imovinskom stanju dužnosnika u PDF formatu: 
Pojedinačna izvješća o imovinskom stanju dužnosnika u starom PDF formatu: