Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Tomislav Ivić

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Tomislav22.02.2016. Prezime Ivić 22.02.2016.
Stručna sprema VSS22.02.2016.
Zvanje profesor 22.02.2016. Stranačka pripadnost Hrvatska Demokratska Zajednica22.02.2016. Hrvatska demokratska zajednica22.02.2016.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Oženjen/Udana22.02.2016.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece22.02.2016.

Podatci o prebivalištu

Grad 31550 Valpovo22.02.2016.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji22.02.2016.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Zastupnik22.02.2016. Zamjenik ministra24.03.2016. Državni tajnik30.11.2016. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Hrvatski Sabor22.02.2016. Ministarstvo Obrane24.03.2016. Ministarstvo obrane24.03.2016.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb22.02.2016. Ulica TRG SV MARKA 22.02.2016. Trg kralja Petra Krešimira IV24.03.2016. Kućni broj 622.02.2016. 124.03.2016.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851456938022.02.2016. +3851456835824.03.2016. Fax (službeni) 22.02.2016.
Datum početka mandata 22/12/201122.02.2016. 25/02/201624.03.2016. Predviđeni datum kraja mandata 28/12/201522.02.2016. 25/02/202224.03.2016. 15/01/202130.11.2016.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno22.02.2016. Stvarni datum kraja mandata 28/12/2015 17/11/2016

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji22.02.2016.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji22.02.2016.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji22.02.2016.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Postoji22.02.2016.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto MINISTAR22.02.2016. Zastupnik24.03.2016. Naziv pravne osobe MINISTARSTVO OBITELJI BRANITELJA I MEĐUGENERACIJSKE SOLIDARNOSTI22.02.2016. Hrvatski sabor24.03.2016. OIB pravne osobe 22.02.2016.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb22.02.2016. Ulica TRG HRVATSKIH VELIKANA 22.02.2016. Trg svetog Marka24.03.2016. Kućni broj 422.02.2016. 624.03.2016.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 06/07/200922.02.2016. 22/12/201124.03.2016. Datum prestanka radnog odnosa 23/12/201122.02.2016. 24/02/201624.03.2016. 25/02/201630.11.2016.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto Zamjenik ministra Naziv pravne osobe Ministarstvo obrane OIB pravne osobe
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb Ulica Trg kralja Petra Krešimira 4 Kućni broj 1
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 24/02/2016 Datum prestanka radnog odnosa 17/11/2016

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto Zamjenik ministra30.11.2016. Naziv pravne osobe Ministarstvo obrane30.11.2016. OIB pravne osobe 30.11.2016.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb30.11.2016. Ulica Trg kralja Petra Krešimira IV30.11.2016. Kućni broj 130.11.2016.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 25/02/201630.11.2016. Datum prestanka radnog odnosa 17/11/201630.11.2016.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 31000,0022.02.2016. 25726,0824.03.2016. Neto iznos (HRK) 21000,0022.02.2016. 18032,8924.03.2016.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji22.02.2016.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji22.02.2016.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji22.02.2016.

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji22.02.2016.

Plaća bračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca FINA 22.02.2016. OIB poslodavca 8582113036822.02.2016.
Bruto iznos (HRK) 44400,0022.02.2016. Neto iznos (HRK) 39000,0022.02.2016.
Datum stupanja u radni odnos 01/11/199622.02.2016. Datum prestanka radnog odnosa 22.02.2016.

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Ne postoji22.02.2016.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji22.02.2016.

Obveza

Vrsta obveze Kredit22.02.2016. Nosioc obveze Osobno22.02.2016.
Vjerovnik IMPULS LEASING 22.02.2016. Iznos duga 220000,0022.02.2016.
Valuta duga EUR - Euro22.02.2016. HRK - Hrvatska Kuna30.11.2016. Godina zaduženja 201222.02.2016.
Rok vraćanja u mjesecima 6022.02.2016. Iznos mjesečnog anuiteta 5000,0022.02.2016. Ugovorena kamatna stopa 5,5022.02.2016.

Obveza

Vrsta obveze Kredit22.02.2016. Nosioc obveze Osobno22.02.2016.
Vjerovnik PBZ d.d. 22.02.2016. Iznos duga 120000,0022.02.2016.
Valuta duga EUR - Euro22.02.2016. Godina zaduženja 201322.02.2016.
Rok vraćanja u mjesecima 3622.02.2016. Iznos mjesečnog anuiteta 3600,0022.02.2016. Ugovorena kamatna stopa 5,0022.02.2016.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji22.02.2016.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji22.02.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom22.02.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska22.02.2016.
Mjesto Valpovo22.02.2016. Poštanski broj 3155022.02.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni22.02.2016. Površina 240,0022.02.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 900000,0022.02.2016.
Katastarska općina VALPOVO22.02.2016. Vrsta vlasništva Knjižno22.02.2016.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama22.02.2016. Način stjecanja Na neki drugi način22.02.2016.
Postotak 50,0022.02.2016.
Drugi način stjecanja nekretnine SUVLASNIK 22.02.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma23.03.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska23.03.2016.
Mjesto Satnica23.03.2016. Poštanski broj 3122223.03.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni23.03.2016. Površina 813,0023.03.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 10000,0023.03.2016.
Katastarska općina Satnica23.03.2016. Vrsta vlasništva Knjižno23.03.2016.
Oblik vlasništva Osobno23.03.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada23.03.2016.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji22.02.2016.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil22.02.2016. Marka/tip OPEL INSIGNIA 22.02.2016.
Godina proizvodnje 201222.02.2016. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 120000,0022.02.2016.
Oblik vlasništva Osobno22.02.2016. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)22.02.2016.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil22.02.2016. Marka/tip OPEL CORSA22.02.2016.
Godina proizvodnje 201122.02.2016. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 50000,0022.02.2016.
Oblik vlasništva Bračni drug22.02.2016. Način stjecanja Kupnjom od kapitala22.02.2016.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Motocikl22.02.2016. Marka/tip TOMOS AUTOMATIC 22.02.2016.
Godina proizvodnje 198422.02.2016. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 0,0022.02.2016.
Oblik vlasništva Osobno22.02.2016. Način stjecanja Kupnjom od kapitala22.02.2016. Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada23.03.2016.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Motocikl22.02.2016. Marka/tip PIAGGO22.02.2016.
Godina proizvodnje 201222.02.2016. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 5000,0022.02.2016.
Oblik vlasništva Osobno22.02.2016. Način stjecanja Kupnjom od kapitala22.02.2016. Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada23.03.2016.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji22.02.2016.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Ne postoji22.02.2016.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji22.02.2016. Postoji23.03.2016.

Podatci o štednji

Iznos 10000,0023.03.2016. Valuta EUR - Euro23.03.2016.
Oblik vlasništva Osobno23.03.2016. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada23.03.2016. Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada23.03.2016.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Ne postoji22.02.2016.