Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Tomislav Cuvaj

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Tomislav 31.05.2017. Prezime Cuvaj31.05.2017.
Stručna sprema Stručni Prvostupnik31.05.2017.
Zvanje Prvostupnik javne uprave31.05.2017. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica31.05.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana31.05.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece31.05.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 10310 Ivanić-Grad31.05.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji31.05.2017.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Zamjenik gradonačelnika31.05.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Grad Ivanić-Grad31.05.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10310 Ivanić-Grad31.05.2017. Ulica Park hrvatskih branitelja 31.05.2017. Kućni broj 131.05.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851283136031.05.2017.
Datum početka mandata 25/05/201731.05.2017. 16/05/202128.06.2021. Predviđeni datum kraja mandata 20/05/202131.05.2017. 18/05/202528.06.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno31.05.2017. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji31.05.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji31.05.2017.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji31.05.2017.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji31.05.2017.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto viši stručni suradnik 31.05.2017. Naziv pravne osobe Vodoopskrba i odvodnja zagrebačke županije31.05.2017. OIB pravne osobe 31.05.2017. 54189804734
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb31.05.2017. Ulica Koledovčina ulica31.05.2017. Kućni broj 131.05.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/01/201531.05.2017. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 31.05.2017.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 16586,9631.05.2017. 15949,00 16144,9705.01.2022. 16985,6927.04.2022. 2264,9920.01.2023. 2474,8917.03.2023. 2486,4413.02.2024. Neto iznos (EUR) 11305,7131.05.2017. 11876,50 11926,7905.01.2022. 12456,7927.04.2022. 1659,9820.01.2023. 1842,3117.03.2023. 1887,7113.02.2024.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji31.05.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji31.05.2017.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji31.05.2017.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Dječji vrtić Ivanić-Grad31.05.2017. OIB poslodavca 1765346835531.05.2017.
Bruto iznos (EUR) 61000,0031.05.2017. 7725,96 8320,9505.01.2022. 8825,2527.04.2022. 1171,2827.04.2022. 1533,7213.02.2024. Neto iznos (EUR) 49500,0031.05.2017. 6068,82 6093,5305.01.2022. 6411,4427.04.2022. 850,8927.04.2022. 1143,5813.02.2024.
Datum stupanja u radni odnos 03/10/201631.05.2017. Datum prestanka radnog odnosa 01/07/201731.05.2017. 05.01.2022.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji31.05.2017.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji31.05.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji31.05.2017.

Obveza

Vrsta obveze Kredit31.05.2017. Nositelj obveze Osobno31.05.2017.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Privredna banka Zagreb31.05.2017. Iznos duga (početni iznos glavnice) 350000,0031.05.2017. 485000,0006.12.2017. 9061,0820.01.2023. 11873,4113.02.2024.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna31.05.2017. EUR - Euro31.05.2017. Godina zaduženja 201631.05.2017. 201706.12.2017. 202220.01.2023. 202313.02.2024.
Rok vraćanja u mjesecima 30031.05.2017. 24006.12.2017. 2920.01.2023. 12013.02.2024. Iznos mjesečnog anuiteta 2100,0031.05.2017. 2750,0006.12.2017. 331,4320.01.2023. 125,0713.02.2024. Ugovorena kamatna stopa 4,6931.05.2017. 3,2006.12.2017. 4,7720.01.2023. 4,8513.02.2024.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit25.11.2019. Nositelj obveze Osobno25.11.2019.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Privredna banka Zagreb25.11.2019. Iznos duga (početni iznos glavnice) 120000,0025.11.2019. 54416,3520.01.2023.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna25.11.2019. EUR - Euro25.11.2019. Godina zaduženja 201825.11.2019. 201720.01.2023.
Rok vraćanja u mjesecima 8425.11.2019. 24020.01.2023. Iznos mjesečnog anuiteta 1867,3625.11.2019. 306,7220.01.2023. Ugovorena kamatna stopa 7,5025.11.2019. 3,1820.01.2023.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit20.01.2023. Nositelj obveze Osobno20.01.2023.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Privredna banka Zagreb20.01.2023. Iznos duga (početni iznos glavnice) 10485,1020.01.2023.
Valuta duga EUR - Euro20.01.2023. Godina zaduženja 201620.01.2023.
Rok vraćanja u mjesecima 18020.01.2023. Iznos mjesečnog anuiteta 76,9120.01.2023. Ugovorena kamatna stopa 3,5220.01.2023.
Napomena 20.01.2023.

Obveza

Vrsta obveze Kredit20.01.2023. Nositelj obveze Bračni drug20.01.2023.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Privredna banka Zagreb20.01.2023. Iznos duga (početni iznos glavnice) 3000,0020.01.2023.
Valuta duga EUR - Euro20.01.2023. Godina zaduženja 202220.01.2023.
Rok vraćanja u mjesecima 3620.01.2023. Iznos mjesečnog anuiteta 90,4420.01.2023. Ugovorena kamatna stopa 5,3920.01.2023.
Napomena 20.01.2023.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji31.05.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji31.05.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan31.05.2017. Kuća sa okućnicom06.12.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska31.05.2017.
Mjesto Ivanić-Grad31.05.2017. Poštanski broj 1031031.05.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni31.05.2017. Površina 58,5031.05.2017. 919,0006.12.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 350000,0031.05.2017. 410000,0006.12.2017. 90000,0020.01.2023.
Katastarska općina Ivanić-Grad31.05.2017. Vrsta vlasništva Knjižno31.05.2017.
Oblik vlasništva Osobno31.05.2017. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)31.05.2017.
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji31.05.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil31.05.2017. Marka/tip Hyundai getz31.05.2017. Hyundai i3025.11.2019.
Godina proizvodnje 200731.05.2017. 201125.11.2019. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 15000,0031.05.2017. 29000,0025.11.2019. 5000,0020.01.2023.
Oblik vlasništva Bračni drug31.05.2017. Osobno25.11.2019. Način stjecanja Darovnim ugovorom31.05.2017. Zaduženjem kod banke (Kredit)25.11.2019.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji31.05.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji31.05.2017.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji31.05.2017.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji31.05.2017.