Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Tome Antičić

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Tome27.08.2017. Prezime Antičić27.08.2017.
Stručna sprema Doktor Znanosti27.08.2017.
Zvanje doktor fizike27.08.2017. Stranačka pripadnost Nisam član stranke27.08.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Oženjen/Udana27.08.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece27.08.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb27.08.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji27.08.2017.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Državni tajnik27.08.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Ministarstvo znanosti i obrazovanja27.08.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb27.08.2017. Ulica Ulica Donje Svetice27.08.2017. Kućni broj 3827.08.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851456900027.08.2017. Fax (službeni) 27.08.2017.
Datum početka mandata 27/07/201727.08.2017. Predviđeni datum kraja mandata 01/10/202027.08.2017.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno27.08.2017. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji27.08.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji27.08.2017.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Postoji27.08.2017.

Drugi posao tijekom obnašanja mandata

Radno mjesto viši znanstveni suradnik27.08.2017. Naziv pravne osobe Institut Ruđer Bošković27.08.2017. OIB pravne osobe 6971530100227.08.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb27.08.2017. Ulica Bijenička cesta27.08.2017. Kućni broj 5427.08.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 01/03/200827.08.2017. Datum prestanka radnog odnosa 27.08.2017.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Postoji27.08.2017.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto ravnatelj27.08.2017. Naziv pravne osobe Institut Ruđer Bošković27.08.2017. OIB pravne osobe 6971530100227.08.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb27.08.2017. Ulica Bijenička27.08.2017. Kućni broj 5427.08.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 22/08/201227.08.2017. Datum prestanka radnog odnosa 27/07/201727.08.2017.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 24279,4427.08.2017. Neto iznos (HRK) 15494,5627.08.2017.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji27.08.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji27.08.2017.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji27.08.2017.

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji27.08.2017.

Plaća bračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Fakultet strojarstva i broddogradnje na Sveučilištu u Zagrebu27.08.2017. OIB poslodavca 2291036844927.08.2017.
Bruto iznos (HRK) 10500,0027.08.2017. Neto iznos (HRK) 7100,0027.08.2017.
Datum stupanja u radni odnos 01/06/201727.08.2017. Datum prestanka radnog odnosa 27.08.2017.

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Postoji27.08.2017.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera dužnosnika

Iznos primitka (HRK) 500,0027.08.2017. Pravna osnova Od druge djelatnosti27.08.2017.
Vremenski raspon Mjesečno27.08.2017.
Druga djelatnost publicistika27.08.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji27.08.2017.

Obveza

Vrsta obveze Kredit27.08.2017. Nosioc obveze Osobno27.08.2017.
Vjerovnik Zagrebačka banka27.08.2017. Iznos duga 22000,0027.08.2017.
Valuta duga EUR - Euro27.08.2017. Godina zaduženja 201227.08.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 12027.08.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 239,1127.08.2017. Ugovorena kamatna stopa 4,8727.08.2017.

Obveza

Vrsta obveze Kredit27.08.2017. Nosioc obveze Osobno27.08.2017.
Vjerovnik Zagrebačka banka27.08.2017. Iznos duga 50000,0027.08.2017.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna27.08.2017. Godina zaduženja 201727.08.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 2027.08.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 2666,1727.08.2017. Ugovorena kamatna stopa 7,4527.08.2017.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji27.08.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji27.08.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan27.08.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.08.2017.
Mjesto Zagreb27.08.2017. Poštanski broj 1000027.08.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.08.2017. Površina 80,1927.08.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 700000,0027.08.2017.
Katastarska općina Šestinski dol27.08.2017. Vrsta vlasništva Knjižno27.08.2017.
Oblik vlasništva Osobno27.08.2017. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)27.08.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine27.08.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.08.2017.
Mjesto Zagreb27.08.2017. Poštanski broj 1000027.08.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.08.2017. Površina 372,1027.08.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1500000,0027.08.2017.
Katastarska općina Trnja27.08.2017. Vrsta vlasništva Knjižno27.08.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama27.08.2017. Način stjecanja Darovnim ugovorom27.08.2017.
Postotak 25,0027.08.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom27.08.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.08.2017.
Mjesto Kašina27.08.2017. Poštanski broj 1036227.08.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.08.2017. Površina 1800,0027.08.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1000000,0027.08.2017.
Katastarska općina Vurnovec27.08.2017. Vrsta vlasništva Knjižno27.08.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama27.08.2017. Način stjecanja Nasljedstvom27.08.2017.
Postotak 16,6727.08.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)27.08.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.08.2017.
Mjesto Vurnovec27.08.2017. Poštanski broj 1000027.08.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.08.2017. Površina 935,0027.08.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 100000,0027.08.2017.
Katastarska općina Vurnovec27.08.2017. Vrsta vlasništva Knjižno27.08.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama27.08.2017. Način stjecanja Nasljedstvom27.08.2017.
Postotak 16,6727.08.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada27.08.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.08.2017.
Mjesto Vurnovec27.08.2017. Poštanski broj 1000027.08.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.08.2017. Površina 1062,0027.08.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 30000,0027.08.2017.
Katastarska općina Vurnovec27.08.2017. Vrsta vlasništva Knjižno27.08.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama27.08.2017. Način stjecanja Nasljedstvom27.08.2017.
Postotak 16,6727.08.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan27.08.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.08.2017.
Mjesto Zagreb27.08.2017. Poštanski broj 1000027.08.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.08.2017. Površina 35,0027.08.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 400000,0027.08.2017.
Katastarska općina Vrapče27.08.2017. Vrsta vlasništva Knjižno27.08.2017.
Oblik vlasništva Osobno27.08.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada27.08.2017.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji27.08.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil27.08.2017. Marka/tip Renault Megane27.08.2017.
Godina proizvodnje 201327.08.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 50000,0027.08.2017.
Oblik vlasništva Osobno27.08.2017. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)27.08.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil27.08.2017. Marka/tip Peugeot 20627.08.2017.
Godina proizvodnje 201027.08.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 30000,0027.08.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug27.08.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada27.08.2017.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji27.08.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Postoji27.08.2017.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Dionice27.08.2017. Naziv poslovnog subjekta Luka rijeka27.08.2017.
OIB poslovnog subjekta 9259092031327.08.2017. Sjedište poslovnog subjekta Rijeka27.08.2017.
Broj dionica 5027.08.2017. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 49,0027.08.2017.
Izvršen prijenos prava Nije izvršen prijenos27.08.2017.
Oblik vlasništva Osobno27.08.2017. Način stjecanja Darovnim ugovorom27.08.2017.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Drugi vrijednosni papiri27.08.2017. Naziv poslovnog subjekta Grawe osiguranje27.08.2017.
OIB poslovnog subjekta 2840611576427.08.2017. Sjedište poslovnog subjekta Ulica grada Vukovara 5, 10000 Zagreb, Hrvatska27.08.2017.
Vrsta vrijednosnog papira životno osiguranje27.08.2017. Nominalna vrijednost vrijednosnog papira (HRK) 110000,0027.08.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug27.08.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada27.08.2017.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji27.08.2017.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Ne postoji27.08.2017.
Pojedinačna izvješća o imovinskom stanju dužnosnika u PDF formatu: