Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Tina Tödtling

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Tina18.03.2015. Prezime Tu00c3u00b6dtling 18.03.2015.
Stručna sprema VSS18.03.2015.
Zvanje diplomirani ekonomist18.03.2015. Stranačka pripadnost Nisam član stranke18.03.2015.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Oženjen/Udana18.03.2015.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece18.03.2015.

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb18.03.2015.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji18.03.2015.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Pomoćnik šefa Protokola18.03.2015. zamjenik šefa Protokola30.03.2015. Šef protokola12.09.2016. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Ured Predsjednika Republike Hrvatske18.03.2015.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb18.03.2015. Ulica Pantovčak18.03.2015. Kućni broj 24118.03.2015.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851456513818.03.2015. Fax (službeni) +3851456515918.03.2015.
Datum početka mandata 19/02/201518.03.2015. 01/05/201612.09.2016. Predviđeni datum kraja mandata 18/02/202018.03.2015.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno18.03.2015. Stvarni datum kraja mandata 30/04/2016

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji18.03.2015.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji18.03.2015.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji18.03.2015.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Postoji18.03.2015.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto pomoćnica šefa Protokola Predsjednika 18.03.2015. Pomoćnica šefa Protokola PRH30.03.2015. Zamjenica šefice Protokola PRH12.09.2016. Naziv pravne osobe Ured predsjednika Republike Hratske18.03.2015. Ured predsjednice Republike Hratske12.09.2016. OIB pravne osobe 1016205527518.03.2015.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb18.03.2015. Ulica Krsišće18.03.2015. Kućni broj 918.03.2015.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 01/11/200818.03.2015. 19/02/201512.09.2016. Datum prestanka radnog odnosa 18/02/201518.03.2015. 30/04/201612.09.2016.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 19200,0018.03.2015. 22500,0012.09.2016. 26700,0003.01.2019. Neto iznos (HRK) 12900,0018.03.2015. 14745,0012.09.2016. 15300,0003.01.2019.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji18.03.2015.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji18.03.2015.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji18.03.2015.

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje U radnom odnosu18.03.2015. Postoji30.03.2015.

Plaća bračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Stomatološki fakultet u Zagreb18.03.2015. OIB poslodavca 7022146472618.03.2015.
Bruto iznos (HRK) 74507,0018.03.2015. Neto iznos (HRK) 4490,0018.03.2015.
Datum stupanja u radni odnos Datum prestanka radnog odnosa

Plaća bračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Stomatološki fakultet u Zagrebu30.03.2015. OIB poslodavca 7022146472630.03.2015.
Bruto iznos (HRK) 74507,5230.03.2015. Neto iznos (HRK) 53860,0430.03.2015.
Datum stupanja u radni odnos 16/05/201230.03.2015. Datum prestanka radnog odnosa 17/05/201230.03.2015.

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Ne postoji18.03.2015.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji18.03.2015.

Obveza

Vrsta obveze Kredit18.03.2015. Nosioc obveze Osobno18.03.2015.
Vjerovnik Zagrebačka banka18.03.2015. Iznos duga 58580,0018.03.2015.
Valuta duga EUR - Euro18.03.2015. Godina zaduženja 200218.03.2015.
Rok vraćanja u mjesecima 24018.03.2015. Iznos mjesečnog anuiteta 414,0018.03.2015. Ugovorena kamatna stopa 6,9918.03.2015.

Obveza

Vrsta obveze Kredit18.03.2015. Nosioc obveze Osobno18.03.2015.
Vjerovnik Zagrebačka banka18.03.2015. Iznos duga 19100,0018.03.2015. 142252,1412.09.2016.
Valuta duga EUR - Euro18.03.2015. HRK - Hrvatska Kuna12.09.2016. Godina zaduženja 201118.03.2015. 201512.09.2016.
Rok vraćanja u mjesecima 8418.03.2015. 6012.09.2016. Iznos mjesečnog anuiteta 298,0018.03.2015. 2927,0012.09.2016. Ugovorena kamatna stopa 9,0018.03.2015. 8,9812.09.2016.

Obveza

Vrsta obveze Kredit03.01.2019. Nosioc obveze Osobno03.01.2019.
Vjerovnik Zagrebačka banka03.01.2019. Iznos duga 96000,0003.01.2019.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna03.01.2019. Godina zaduženja 201803.01.2019.
Rok vraćanja u mjesecima 8403.01.2019. Iznos mjesečnog anuiteta 1370,0003.01.2019. Ugovorena kamatna stopa 6,1003.01.2019.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji18.03.2015.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji18.03.2015.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan18.03.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska18.03.2015.
Mjesto Zagreb18.03.2015. Poštanski broj 1004018.03.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni18.03.2015. Površina 137,9018.03.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1061200,0018.03.2015.
Katastarska općina Markuševec 18.03.2015. Vrsta vlasništva Knjižno18.03.2015.
Oblik vlasništva Bračni drug18.03.2015. Način stjecanja Darovnim ugovorom, Zaduženjem kod banke (Kredit)18.03.2015.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji18.03.2015.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil18.03.2015. Marka/tip Hyundai Sonata18.03.2015.
Godina proizvodnje 200518.03.2015. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 40000,0018.03.2015.
Oblik vlasništva Bračni drug18.03.2015. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)18.03.2015.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil18.03.2015. Marka/tip Suzuki Maruti18.03.2015. Nisan Micra 12.09.2016.
Godina proizvodnje 199518.03.2015. 199812.09.2016. 199503.01.2019. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 800,0018.03.2015. 5000,0012.09.2016.
Oblik vlasništva Bračni drug18.03.2015. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada18.03.2015.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil03.01.2019. Marka/tip Audi03.01.2019.
Godina proizvodnje 200803.01.2019. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 45000,0003.01.2019.
Oblik vlasništva Bračni drug03.01.2019. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada03.01.2019.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji18.03.2015.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Ne postoji18.03.2015. Postoji12.09.2016.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Dionice12.09.2016. Naziv poslovnog subjekta GEOFIZIKA12.09.2016.
OIB poslovnog subjekta 2329035058912.09.2016. Sjedište poslovnog subjekta Savska cesta 6412.09.2016.
Broj dionica 112.09.2016. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 300,0012.09.2016.
Izvršen prijenos prava Nije izvršen prijenos12.09.2016.
Oblik vlasništva Osobno12.09.2016. Način stjecanja Nasljedstvom12.09.2016.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Dionice12.09.2016. Naziv poslovnog subjekta BELJE d.d. DARDA12.09.2016.
OIB poslovnog subjekta 9240444515512.09.2016. Sjedište poslovnog subjekta Svetog Ivana krstitelja 1a, Darda12.09.2016.
Broj dionica 4212.09.2016. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 40,0012.09.2016.
Izvršen prijenos prava Nije izvršen prijenos12.09.2016.
Oblik vlasništva Osobno12.09.2016. Način stjecanja Nasljedstvom12.09.2016.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Dionice12.09.2016. Naziv poslovnog subjekta BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC dd12.09.2016.
OIB poslovnog subjekta 2753124464712.09.2016. Sjedište poslovnog subjekta Martinšćica bb, Rijeka12.09.2016.
Broj dionica 33612.09.2016. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 10,0012.09.2016.
Izvršen prijenos prava Nije izvršen prijenos12.09.2016.
Oblik vlasništva Osobno12.09.2016. Način stjecanja Nasljedstvom12.09.2016.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Dionice12.09.2016. Naziv poslovnog subjekta PULJANKA d.d.12.09.2016.
OIB poslovnog subjekta 6331509604712.09.2016. Sjedište poslovnog subjekta Anticova 5, Pula12.09.2016.
Broj dionica 1412.09.2016. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 100,0012.09.2016.
Izvršen prijenos prava Nije izvršen prijenos12.09.2016.
Oblik vlasništva Osobno12.09.2016. Način stjecanja Nasljedstvom12.09.2016.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji18.03.2015.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Ne postoji18.03.2015.
Pojedinačna izvješća o imovinskom stanju dužnosnika u starom PDF formatu: