Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Tina Markuš

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Tina23.02.2017. Prezime Markuš23.02.2017.
Stručna sprema VSS23.02.2017.
Zvanje diplomirana pravnica23.02.2017. Stranačka pripadnost Nisam član stranke23.02.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Oženjen/Udana23.02.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece23.02.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb23.02.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji23.02.2017.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Glavni tajnik23.02.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije23.02.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb23.02.2017. Ulica Račkoga 23.02.2017. Kućni broj 623.02.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851640067723.02.2017. Fax (službeni) +3851640063123.02.2017.
Datum početka mandata 26/01/201723.02.2017. Predviđeni datum kraja mandata 26/01/202123.02.2017.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno23.02.2017. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji23.02.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji23.02.2017.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji23.02.2017.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Postoji23.02.2017.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto Načelnica sektora23.02.2017. Naziv pravne osobe Ministarstvo gospodarstva poduzetništva i obrta23.02.2017. OIB pravne osobe 2241347290023.02.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb23.02.2017. Ulica Ulica grada Vukovara 23.02.2017. Kućni broj 7823.02.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 19/10/200923.02.2017. Datum prestanka radnog odnosa 29/01/201723.02.2017.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 24534,6123.02.2017. 26672,2808.07.2019. Neto iznos (HRK) 15640,6823.02.2017. 17049,2208.07.2019.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji23.02.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji23.02.2017.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 750,0023.02.2017. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava23.02.2017.
Vremenski raspon Mjesečno23.02.2017.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji23.02.2017.

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji23.02.2017.

Plaća bračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Carmen ugostiteljstvo doo23.02.2017. OIB poslodavca 7364696022823.02.2017.
Bruto iznos (HRK) 48145,4023.02.2017. Neto iznos (HRK) 37480,3323.02.2017.
Datum stupanja u radni odnos 01/09/200823.02.2017. Datum prestanka radnog odnosa 23.02.2017.

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Ne postoji23.02.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji23.02.2017. Postoji08.07.2019.

Obveza

Vrsta obveze Kredit08.07.2019. Nosioc obveze Osobno08.07.2019.
Vjerovnik Privredna banka Zagreb08.07.2019. Iznos duga 65000,0008.07.2019.
Valuta duga EUR - Euro08.07.2019. Godina zaduženja 201908.07.2019.
Rok vraćanja u mjesecima 18008.07.2019. Iznos mjesečnog anuiteta 512,0008.07.2019. Ugovorena kamatna stopa 3,1408.07.2019.

Obveza

Vrsta obveze Kredit08.07.2019. Nosioc obveze Osobno08.07.2019.
Vjerovnik Privredna banka Zagreb08.07.2019. Iznos duga 100000,0008.07.2019.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna08.07.2019. Godina zaduženja 201908.07.2019.
Rok vraćanja u mjesecima 3608.07.2019. Iznos mjesečnog anuiteta 3100,0008.07.2019. Ugovorena kamatna stopa 4,1608.07.2019.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji23.02.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji23.02.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Garaža23.02.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska23.02.2017.
Mjesto Zagreb23.02.2017. Poštanski broj 1000023.02.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni23.02.2017. Površina 20,4023.02.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 75000,0023.02.2017.
Katastarska općina Vrapče novo23.02.2017. Vrsta vlasništva Vanknjižno23.02.2017.
Oblik vlasništva Osobno23.02.2017. Način stjecanja Darovnim ugovorom23.02.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan23.02.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska23.02.2017.
Mjesto Zagreb23.02.2017. Poštanski broj 1011023.02.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni23.02.2017. Površina 62,7423.02.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 800000,0023.02.2017. 850000,0008.07.2019.
Katastarska općina Zagreb23.02.2017. Vrsta vlasništva Knjižno23.02.2017.
Oblik vlasništva Osobno23.02.2017. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)23.02.2017.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji23.02.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil23.02.2017. Marka/tip Mercedes 23.02.2017.
Godina proizvodnje 200823.02.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 80000,0023.02.2017.
Oblik vlasništva Osobno23.02.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada23.02.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil08.07.2019. Marka/tip Toyota08.07.2019.
Godina proizvodnje 201508.07.2019. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 65000,0008.07.2019.
Oblik vlasništva Osobno08.07.2019. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)08.07.2019.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji23.02.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Ne postoji23.02.2017.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji23.02.2017.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Ne postoji23.02.2017.