Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Tihomir Kvakarić

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Tihomir26.02.2018. Prezime Kvakarić26.02.2018.
Stručna sprema VSS26.02.2018.
Zvanje Diplomirani pravnik26.02.2018. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica26.02.2018.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Oženjen/Udana26.02.2018.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece26.02.2018.

Podatci o prebivalištu

Grad 48000 Koprivnica26.02.2018.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji26.02.2018.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Predstojnik26.02.2018. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Ured državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji26.02.2018.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 48000 Koprivnica26.02.2018. Ulica Antuna Nemčića26.02.2018. Kućni broj 526.02.2018.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3854865819026.02.2018. Fax (službeni) +3854865819826.02.2018. 31.01.2020.
Datum početka mandata 24/01/201826.02.2018. Predviđeni datum kraja mandata 23/01/202226.02.2018. 31/12/201931.01.2020.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno26.02.2018. Stvarni datum kraja mandata 31/12/2019

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji26.02.2018.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Postoji26.02.2018.

Druga javna dužnost

Dužnost Član mjesnog odbora Miklinovec26.02.2018. Naziv pravne osobe Grad Koprivnica26.02.2018.
OIB pravne osobe 6211291464126.02.2018. Način obnašanja dužnosti Volonterski26.02.2018.
Datum početka dužnosti 26/11/201426.02.2018. Datum kraja dužnosti 25/11/201826.02.2018.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 48000 Koprivnica26.02.2018. Ulica Zrinski trg26.02.2018. Kućni broj 126.02.2018.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3854827950126.02.2018. Fax (službeni) +3854827954026.02.2018.
e-mail (službeni) ured.grada@koprivnica.hr26.02.2018. Mobitel (službeni) 26.02.2018.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji26.02.2018.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Postoji26.02.2018.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto voditelj Odjela za imovinsko-pravne poslove26.02.2018. Naziv pravne osobe Ured državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji26.02.2018. OIB pravne osobe 2052357668126.02.2018.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 48000 Koprivnica26.02.2018. Ulica Antuna Nemčića26.02.2018. Kućni broj 526.02.2018.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 09/12/200026.02.2018. Datum prestanka radnog odnosa 23/01/201826.02.2018.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 18916,2426.02.2018. 20055,7331.01.2020. Neto iznos (HRK) 13433,0726.02.2018. 14125,9031.01.2020.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji26.02.2018.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji26.02.2018.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 654,4426.02.2018. Pravna osnova Od drugog dohodka26.02.2018.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini26.02.2018.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji26.02.2018.

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji26.02.2018.

Plaća bračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Dom za starije i nemoćne osobe Koprivnica26.02.2018. OIB poslodavca 8040455835926.02.2018.
Bruto iznos (HRK) 45616,4526.02.2018. 5201,1931.01.2020. Neto iznos (HRK) 36493,1526.02.2018. 4074,3231.01.2020.
Datum stupanja u radni odnos 23/03/201626.02.2018. Datum prestanka radnog odnosa 26.02.2018.

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Ne postoji26.02.2018.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji26.02.2018.

Obveza

Vrsta obveze Kredit26.02.2018. Nosioc obveze Osobno26.02.2018.
Vjerovnik Podravska banka d.d. Koprivnica26.02.2018. Iznos duga 7150,0026.02.2018.
Valuta duga EUR - Euro26.02.2018. Godina zaduženja 201426.02.2018.
Rok vraćanja u mjesecima 8426.02.2018. Iznos mjesečnog anuiteta 108,8126.02.2018. Ugovorena kamatna stopa 7,5026.02.2018.

Obveza

Vrsta obveze Kredit31.01.2020. Nosioc obveze Osobno31.01.2020.
Vjerovnik Podravska banka d.d. Koprivnica31.01.2020. Iznos duga 15000,0031.01.2020.
Valuta duga EUR - Euro31.01.2020. Godina zaduženja 201831.01.2020.
Rok vraćanja u mjesecima 4831.01.2020. Iznos mjesečnog anuiteta 355,7231.01.2020. Ugovorena kamatna stopa 6,4931.01.2020.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji26.02.2018.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji26.02.2018.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom26.02.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska26.02.2018.
Mjesto Koprivnica26.02.2018. Poštanski broj 4800026.02.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni26.02.2018. Površina 900,0026.02.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 450000,0026.02.2018.
Katastarska općina Koprivnica26.02.2018. Vrsta vlasništva Knjižno26.02.2018.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama26.02.2018. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)26.02.2018.
Postotak 46,8826.02.2018.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište26.02.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska26.02.2018.
Mjesto Koprivnica26.02.2018. Poštanski broj 4800026.02.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni26.02.2018. Površina 566,0026.02.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 85000,0026.02.2018.
Katastarska općina Koprivnica26.02.2018. Vrsta vlasništva Knjižno26.02.2018.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama26.02.2018. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)26.02.2018.
Postotak 46,8826.02.2018.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan26.02.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska26.02.2018.
Mjesto Koprivnica26.02.2018. Poštanski broj 4800026.02.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni26.02.2018. Površina 60,0326.02.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 375000,0026.02.2018.
Katastarska općina Koprivnica26.02.2018. Vrsta vlasništva Knjižno26.02.2018.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama26.02.2018. Način stjecanja Nasljedstvom26.02.2018.
Postotak 50,0026.02.2018.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji26.02.2018.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil26.02.2018. Marka/tip AUDI A3 26.02.2018.
Godina proizvodnje 200426.02.2018. 201531.01.2020. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 37500,0026.02.2018. 112000,0031.01.2020.
Oblik vlasništva Osobno26.02.2018. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)26.02.2018.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji26.02.2018.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Ne postoji26.02.2018.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji26.02.2018.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Ne postoji26.02.2018.