Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Terezija Gras

Zbirna imovniska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Terezija22.09.2017. Prezime Gras22.09.2017.
Stručna sprema VSS22.09.2017.
Zvanje profesorica njemačkog jezka i opće lingviste22.09.2017. magistrica germanistike i opće lingviste25.12.2018. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica22.09.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Razveden/Razvedena22.09.2017.

Podatci o djeci

Stanje Nema djece22.09.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 51211 Matulji22.09.2017. 10000 Zagreb

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji22.09.2017. Postoji25.12.2018. Ne postoji Mjesto 10000 Zagreb25.12.2018.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Državni tajnik22.09.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Ministarstvo unutarnjih poslova22.09.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb22.09.2017. Ulica Savska22.09.2017. Kućni broj 3922.09.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851612227322.09.2017.
Datum početka mandata 09/09/201722.09.2017. 09/09/2020 Predviđeni datum kraja mandata 09/09/202022.09.2017. 10/09/2024
Način obnašanja dužnosti Profesionalno22.09.2017. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji22.09.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji22.09.2017.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji22.09.2017.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji22.09.2017.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto v. d. dužnosti ravnateljice - viša savjetnica - diplomat22.09.2017. v. d. dužnosti ravnateljice u Uredu Vlade RH - viša savjetnica u Uredu predsjednika Vlade - diplomat25.12.2018. Naziv pravne osobe Vlada Republike Hrvatske i SP RH pri EU22.09.2017. Vlada Republike Hrvatske i Stalno predstavništvo RH pri EU25.12.2018. OIB pravne osobe 22.09.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb22.09.2017. Ulica Trg sv. Marka 22.09.2017. Kućni broj 222.09.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 03/06/199822.09.2017. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 22.09.2017.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (HRK) 24279,4422.09.2017. 24390,3025.12.2018. 24501,1727.01.2020. 24612,00 28746,03 Neto iznos (HRK) 15448,9222.09.2017. 15515,1025.12.2018. 15182,7527.01.2020. 15246,00 16025,17 16054,64

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji22.09.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji22.09.2017.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji22.09.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji22.09.2017. Postoji

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nositelj obveze Osobno
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Založno pravo Raiffeisen bank31.12.2021. Iznos duga (početni iznos glavnice) 125000,00
Valuta duga EUR - Euro Godina zaduženja 2020
Rok vraćanja u mjesecima 144 Iznos mjesečnog anuiteta 7800,00 Ugovorena kamatna stopa 2,90
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji22.09.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Ne postoji22.09.2017. Postoji

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Zagreb Poštanski broj 10000
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 80,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 2475000,00
Katastarska općina Centar Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji22.09.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil22.09.2017. Marka/tip Mini One D22.09.2017.
Godina proizvodnje 201222.09.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 120000,0022.09.2017.
Oblik vlasništva Osobno22.09.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine22.09.2017.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji22.09.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji22.09.2017.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji22.09.2017. Ne postoji

Podatci o štednji

Iznos 174000,0022.09.2017. 188500,0025.12.2018. 203000,0027.01.2020. Valuta EUR - Euro22.09.2017.
Oblik vlasništva Osobno22.09.2017. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine22.09.2017.
Napomena

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji22.09.2017.