Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Teodor Antić

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Teodor Prezime Antić
Stručna sprema Doktor Znanosti
Zvanje diplomirani pravnik Stranačka pripadnost Nisam član stranke

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana

Podatci o djeci

Stanje Ima djece

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Glavni tajnik Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Ustavni Sud Republike Hrvatske Ustavni sud Republike Hrvatske

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb Ulica Trg svetog Marka Kućni broj 4

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +38516400200
Datum početka mandata 01/10/200609.03.2015. 01/10/201812.10.2018. Predviđeni datum kraja mandata 30/09/2018 30/09/202212.10.2018.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno Stvarni datum kraja mandata 30/09/2022

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji09.03.2015.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Glavni tajnik09.03.2015. Naziv pravne osobe Ustavni sud Republike Hrvatske09.03.2015. OIB pravne osobe 4353072666209.03.2015.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb09.03.2015. Ulica Trg svetog Marka09.03.2015. Kućni broj 409.03.2015.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/10/200609.03.2015. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 09.03.2015.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (HRK) 23677,85 23985,3517.01.2018. 24087,8512.10.2018. 24395,3613.01.2022. 24497,8606.10.2022. Neto iznos (HRK) 13902,61 14830,3217.01.2018. 14889,0912.10.2018. 15854,4713.01.2022. 15917,0906.10.2022.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 1300,00 15380,0017.03.2015. 23513,4317.01.2018. 40345,0312.10.2018. 40885,6803.07.2019. 10324,0013.01.2022. 31249,8006.10.2022. Pravna osnova Od nastavne djelatnosti
Vremenski raspon Na godišnjoj razini
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 11958,3517.01.2018. 12000,0012.10.2018. Pravna osnova Od nastavne djelatnosti17.01.2018.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini17.01.2018.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 4000,0017.01.2018. 4500,0012.10.2018. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti17.01.2018.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini17.01.2018.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 9900,0003.07.2019. 9350,0013.01.2022. 5499,9906.10.2022. Pravna osnova Od nastavne djelatnosti03.07.2019.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini03.07.2019.
Napomena

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje U radnom odnosu Ne postoji17.01.2018.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Fond za naknadu oduzete imovine OIB poslodavca 64899829392
Bruto iznos (HRK) 19300,00 Neto iznos (HRK) 11120,00
Datum stupanja u radni odnos Datum prestanka radnog odnosa

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca OIB poslodavca
Bruto iznos (HRK) 223326,1417.03.2015. Neto iznos (HRK) 129534,7317.03.2015.
Datum stupanja u radni odnos Datum prestanka radnog odnosa

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji Postoji17.01.2018.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (HRK) 3943,0017.01.2018. 4067,0012.10.2018. 4420,0013.01.2022. Pravna osnova Od osiguranja17.01.2018.
Vremenski raspon Mjesečno17.01.2018.
Napomena

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji

Podatci o obvezama

Obveze Postoji Ne postoji13.01.2022.

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nositelj obveze Osobno
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Splitska banka Iznos duga (početni iznos glavnice) 70000,00 31000,0017.01.2018. 25740,0005.01.2019. 22000,0003.07.2019.
Valuta duga EUR - Euro Godina zaduženja 2003
Rok vraćanja u mjesecima 240 Iznos mjesečnog anuiteta 520,00 488,0017.01.2018. Ugovorena kamatna stopa 6,90 3,8017.01.2018.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nositelj obveze Bračni drug
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Privredna banka Iznos duga (početni iznos glavnice) 15000,00
Valuta duga EUR - Euro Godina zaduženja 2011
Rok vraćanja u mjesecima 72 Iznos mjesečnog anuiteta 273,00 Ugovorena kamatna stopa 9,45
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nositelj obveze Bračni drug
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Privredna banka Iznos duga (početni iznos glavnice) 68000,00 42000,0017.01.2018. 36000,0005.01.2019.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna Godina zaduženja 2014
Rok vraćanja u mjesecima 96 Iznos mjesečnog anuiteta 1100,00 Ugovorena kamatna stopa 9,20
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Zagreb Poštanski broj 10000
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 102,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 938800,00 1200000,0013.01.2022.
Katastarska općina Vrapče novo Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug Način stjecanja Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Apartman Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Baška Poštanski broj 51523
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 62,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 856000,00 950000,0013.01.2022.
Katastarska općina Baška-nova Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Opatija Poštanski broj 51410
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 425,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 3068000,00
Katastarska općina Vasanska Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Nasljedstvom
Postotak 50,00
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vikendica sa pripadajućim zemljištem03.07.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska03.07.2019.
Mjesto Mrkopalj03.07.2019. Poštanski broj 5131503.07.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni03.07.2019. Površina 2403,0003.07.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 510000,0003.07.2019. 700000,0013.01.2022.
Katastarska općina Sunger03.07.2019. Vrsta vlasništva Knjižno03.07.2019.
Oblik vlasništva Osobno03.07.2019. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Prodajom imovine03.07.2019.
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip Ford focus
Godina proizvodnje 2008 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 40000,00 25000,0017.01.2018. 20000,0012.10.2018.
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Zaduženjem kod banke (Kredit)
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip Citroen C četri
Godina proizvodnje 2013 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 80000,00 50000,0017.01.2018. 40000,0012.10.2018.
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Zaduženjem kod banke (Kredit)
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil05.01.2019. Marka/tip Suzuki S cross05.01.2019.
Godina proizvodnje 201805.01.2019. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 129000,0005.01.2019. 80000,0013.01.2022.
Oblik vlasništva Bračni drug05.01.2019. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Prodajom imovine05.01.2019.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji

Podatci o štednji

Iznos 10000,00 35000,0017.01.2018. 25000,0012.10.2018. Valuta EUR - Euro
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od drugih izvora dohotka Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od drugih izvora dohotka, Nasljedstvom, Prodajom imovine17.01.2018.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 945000,0005.01.2019. 130000,0003.07.2019. Valuta HRK - Hrvatska Kuna05.01.2019.
Oblik vlasništva Osobno05.01.2019. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od drugih izvora dohotka, Nasljedstvom, Prodajom imovine05.01.2019. Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od drugih izvora dohotka, Prodajom imovine06.10.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 5900,0005.01.2019. 25000,0003.07.2019. 23000,0013.01.2022. Valuta EUR - Euro05.01.2019.
Oblik vlasništva Osobno05.01.2019. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od drugih izvora dohotka, Nasljedstvom, Prodajom imovine05.01.2019. Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od drugih izvora dohotka, Prodajom imovine06.10.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 6000,0005.01.2019. 4500,0013.01.2022. Valuta USD - Američki Dolar05.01.2019.
Oblik vlasništva Osobno05.01.2019. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od drugih izvora dohotka, Nasljedstvom, Prodajom imovine05.01.2019. Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od drugih izvora dohotka, Prodajom imovine06.10.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 48000,0005.01.2019. Valuta HRK - Hrvatska Kuna05.01.2019.
Oblik vlasništva Bračni drug05.01.2019. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine05.01.2019.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 12000,0005.01.2019. 26000,0003.07.2019. 5900,0013.01.2022. Valuta EUR - Euro05.01.2019.
Oblik vlasništva Bračni drug05.01.2019. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine05.01.2019.
Napomena

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji