Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Teodor Antić

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Teodor Prezime Antić
Stručna sprema Doktor Znanosti
Zvanje diplomirani pravnik Stranačka pripadnost Nisam član stranke

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Oženjen/Udana

Podatci o djeci

Stanje Ima djece

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Glavni tajnik Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Ustavni Sud Republike Hrvatske Ustavni sud Republike Hrvatske

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb Ulica Trg svetog Marka Kućni broj 4

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +38516400200 Fax (službeni) +38516400001
Datum početka mandata 01/10/200609.03.2015. 01/10/201812.10.2018. Predviđeni datum kraja mandata 30/09/2018 30/09/202212.10.2018.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Postoji09.03.2015.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto Glavni tajnik09.03.2015. Naziv pravne osobe Ustavni sud Republike Hrvatske09.03.2015. OIB pravne osobe 4353072666209.03.2015.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb09.03.2015. Ulica Trg svetog Marka09.03.2015. Kućni broj 409.03.2015.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 01/10/200609.03.2015. Datum prestanka radnog odnosa 09.03.2015.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 23677,85 23985,3517.01.2018. 24087,8512.10.2018. Neto iznos (HRK) 13902,61 14830,3217.01.2018. 14889,0912.10.2018.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 1300,00 15380,0017.03.2015. 23513,4317.01.2018. 40345,0312.10.2018. 40885,6803.07.2019. Pravna osnova Od nastavne djelatnosti
Vremenski raspon Na godišnjoj razini

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 11958,3517.01.2018. 12000,0012.10.2018. Pravna osnova Od nastavne djelatnosti17.01.2018.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini17.01.2018.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 4000,0017.01.2018. 4500,0012.10.2018. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti17.01.2018.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini17.01.2018.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 9900,0003.07.2019. Pravna osnova Od nastavne djelatnosti03.07.2019.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini03.07.2019.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje U radnom odnosu Ne postoji17.01.2018.

Plaća bračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Fond za naknadu oduzete imovine OIB poslodavca 64899829392
Bruto iznos (HRK) 19300,00 Neto iznos (HRK) 11120,00
Datum stupanja u radni odnos Datum prestanka radnog odnosa

Plaća bračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca OIB poslodavca
Bruto iznos (HRK) 223326,1417.03.2015. Neto iznos (HRK) 129534,7317.03.2015.
Datum stupanja u radni odnos Datum prestanka radnog odnosa

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Ne postoji Postoji17.01.2018.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera dužnosnika

Iznos primitka (HRK) 3943,0017.01.2018. 4067,0012.10.2018. Pravna osnova Od osiguranja17.01.2018.
Vremenski raspon Mjesečno17.01.2018.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nosioc obveze Osobno
Vjerovnik Splitska banka Iznos duga 70000,00 31000,0017.01.2018. 25740,0005.01.2019. 22000,0003.07.2019.
Valuta duga EUR - Euro Godina zaduženja 2003
Rok vraćanja u mjesecima 240 Iznos mjesečnog anuiteta 520,00 488,0017.01.2018. Ugovorena kamatna stopa 6,90 3,8017.01.2018.

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nosioc obveze Bračni drug
Vjerovnik Privredna banka Iznos duga 15000,00
Valuta duga EUR - Euro Godina zaduženja 2011
Rok vraćanja u mjesecima 72 Iznos mjesečnog anuiteta 273,00 Ugovorena kamatna stopa 9,45

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nosioc obveze Bračni drug
Vjerovnik Privredna banka Iznos duga 68000,00 42000,0017.01.2018. 36000,0005.01.2019.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna Godina zaduženja 2014
Rok vraćanja u mjesecima 96 Iznos mjesečnog anuiteta 1100,00 Ugovorena kamatna stopa 9,20

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Zagreb Poštanski broj 10000
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 102,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 938800,00
Katastarska općina Vrapče novo Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug Način stjecanja Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Apartman Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Baška Poštanski broj 51523
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 62,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 856000,00
Katastarska općina Baška-nova Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Opatija Poštanski broj 51410
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 425,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 3068000,00
Katastarska općina Vasanska Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Nasljedstvom
Postotak 50,00

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vikendica sa pripadajućim zemljištem03.07.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska03.07.2019.
Mjesto Mrkopalj03.07.2019. Poštanski broj 5131503.07.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni03.07.2019. Površina 2403,0003.07.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 510000,0003.07.2019.
Katastarska općina Sunger03.07.2019. Vrsta vlasništva Knjižno03.07.2019.
Oblik vlasništva Osobno03.07.2019. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Prodajom imovine03.07.2019.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip Ford focus
Godina proizvodnje 2008 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 40000,00 25000,0017.01.2018. 20000,0012.10.2018.
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Zaduženjem kod banke (Kredit)

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip Citroen C četri
Godina proizvodnje 2013 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 80000,00 50000,0017.01.2018. 40000,0012.10.2018.
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Zaduženjem kod banke (Kredit)

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil05.01.2019. Marka/tip Suzuki S cross05.01.2019.
Godina proizvodnje 201805.01.2019. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 129000,0005.01.2019.
Oblik vlasništva Bračni drug05.01.2019. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Prodajom imovine05.01.2019.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Ne postoji

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Postoji

Podatci o štednji

Iznos 10000,00 35000,0017.01.2018. 25000,0012.10.2018. Valuta EUR - Euro
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od drugih izvora dohotka Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od drugih izvora dohotka, Nasljedstvom, Prodajom imovine17.01.2018.

Podatci o štednji

Iznos 945000,0005.01.2019. 130000,0003.07.2019. Valuta HRK - Hrvatska Kuna05.01.2019.
Oblik vlasništva Osobno05.01.2019. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od drugih izvora dohotka, Nasljedstvom, Prodajom imovine05.01.2019.

Podatci o štednji

Iznos 5900,0005.01.2019. 25000,0003.07.2019. Valuta EUR - Euro05.01.2019.
Oblik vlasništva Osobno05.01.2019. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od drugih izvora dohotka, Nasljedstvom, Prodajom imovine05.01.2019.

Podatci o štednji

Iznos 6000,0005.01.2019. Valuta USD - Američki Dolar05.01.2019.
Oblik vlasništva Osobno05.01.2019. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od drugih izvora dohotka, Nasljedstvom, Prodajom imovine05.01.2019.

Podatci o štednji

Iznos 48000,0005.01.2019. Valuta HRK - Hrvatska Kuna05.01.2019.
Oblik vlasništva Bračni drug05.01.2019. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine05.01.2019.

Podatci o štednji

Iznos 12000,0005.01.2019. 26000,0003.07.2019. Valuta EUR - Euro05.01.2019.
Oblik vlasništva Bračni drug05.01.2019. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine05.01.2019.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Ne postoji