Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Tatjana Purkić

Zbirna imovinska kartica obveznika

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Tatjana12.05.2022. Prezime Purkić12.05.2022.
Stručna sprema Magistar Inženjer12.05.2022.
Zvanje mag ing agrobiznisa i ruralnog razvitka12.05.2022. Stranačka pripadnost Nisam član stranke12.05.2022.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana12.05.2022.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece12.05.2022.

Podatci o prebivalištu

Grad 43280 Garešnica12.05.2022.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji12.05.2022.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Direktor12.05.2022. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti LOKALNA RAZVOJNA AGENCIJA-PODUZETNIČKI CENTAR GAREŠNICA društvo s ograničenom odgovornošću za lokalni razvoj i poslovne usluge, Garešnica12.05.2022.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 43280 Garešnica12.05.2022. Ulica Trg hrvatskih branitelja12.05.2022. Kućni broj 1012.05.2022.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +38504321441612.05.2022.
Datum početka mandata 25/12/202112.05.2022. Predviđeni datum kraja mandata 17/06/202512.05.2022.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno12.05.2022. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji12.05.2022.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji12.05.2022.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Postoji12.05.2022.

Drugi posao tijekom obnašanja mandata

Radno mjesto Voditelj odjela za ruralni razvoj12.05.2022. Naziv pravne osobe Lokalna razvojna agencija-Poduzetnički centar Garešnica12.05.2022. OIB pravne osobe 8624329863312.05.2022.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 43280 Garešnica12.05.2022. Ulica Trg hrvatskih branitelja 12.05.2022. Kućni broj 1012.05.2022.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 18/06/202112.05.2022. Datum prestanka radnog odnosa 12.05.2022.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Ne postoji12.05.2022.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (HRK) 12800,0012.05.2022. Neto iznos (HRK) 9106,8212.05.2022.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji12.05.2022.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji12.05.2022.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji12.05.2022.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Dom zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije12.05.2022. OIB poslodavca 0177319148312.05.2022.
Bruto iznos (HRK) 8484,0012.05.2022. Neto iznos (HRK) 6559,0212.05.2022.
Datum stupanja u radni odnos 01/04/201912.05.2022. Datum prestanka radnog odnosa 12.05.2022.
Napomena 12.05.2022.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Postoji12.05.2022.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (HRK) 12000,0012.05.2022. Pravna osnova Od sportske djelatnosti12.05.2022.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini12.05.2022.
Napomena 12.05.2022.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji12.05.2022.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji12.05.2022.

Obveza

Vrsta obveze Kredit12.05.2022. Nositelj obveze Osobno12.05.2022.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Erste banka12.05.2022. Iznos duga (početni iznos glavnice) 220000,0012.05.2022.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna12.05.2022. Godina zaduženja 201712.05.2022.
Rok vraćanja u mjesecima 12012.05.2022. Iznos mjesečnog anuiteta 2450,0012.05.2022. Ugovorena kamatna stopa 6,0612.05.2022.
Napomena 12.05.2022.

Obveza

Vrsta obveze Kredit12.05.2022. Nositelj obveze Bračni drug12.05.2022.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Privredna banka Zagreb12.05.2022. Iznos duga (početni iznos glavnice) 120000,0012.05.2022.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna12.05.2022. Godina zaduženja 201812.05.2022.
Rok vraćanja u mjesecima 12012.05.2022. Iznos mjesečnog anuiteta 1410,6812.05.2022. Ugovorena kamatna stopa 7,2812.05.2022.
Napomena 12.05.2022.

Obveza

Vrsta obveze Kredit12.05.2022. Nositelj obveze Bračni drug12.05.2022.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Sber bank12.05.2022. Iznos duga (početni iznos glavnice) 15500,0012.05.2022.
Valuta duga EUR - Euro12.05.2022. Godina zaduženja 202212.05.2022.
Rok vraćanja u mjesecima 12012.05.2022. Iznos mjesečnog anuiteta 169,7612.05.2022. Ugovorena kamatna stopa 6,3012.05.2022.
Napomena 12.05.2022.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji12.05.2022.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji12.05.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan12.05.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska12.05.2022.
Mjesto Garešnica12.05.2022. Poštanski broj 4328012.05.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni12.05.2022. Površina 56,0012.05.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 336000,0012.05.2022.
Katastarska općina Garešnica12.05.2022. Vrsta vlasništva Knjižno12.05.2022.
Oblik vlasništva Bračni drug12.05.2022. Način stjecanja Darovnim ugovorom12.05.2022.
Napomena 12.05.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Garaža12.05.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska12.05.2022.
Mjesto Garešnica12.05.2022. Poštanski broj 4328012.05.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni12.05.2022. Površina 18,0012.05.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 30000,0012.05.2022.
Katastarska općina Garešnica12.05.2022. Vrsta vlasništva Knjižno12.05.2022.
Oblik vlasništva Bračni drug12.05.2022. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)12.05.2022.
Napomena 12.05.2022.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji12.05.2022.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil12.05.2022. Marka/tip Nissan qashqai12.05.2022.
Godina proizvodnje 201412.05.2022. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 100000,0012.05.2022.
Oblik vlasništva Osobno12.05.2022. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)12.05.2022.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji12.05.2022.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji12.05.2022.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji12.05.2022.

Podatci o štednji

Iznos 22066,5412.05.2022. Valuta HRK - Hrvatska Kuna12.05.2022.
Oblik vlasništva Dijete12.05.2022. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada12.05.2022.
Napomena 12.05.2022.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Postoji12.05.2022.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Dobrovoljno vatrogasno društvo Zdenčac12.05.2022. Sjedište pravne osobe Veliki Zdenčac 42, Zdenčac, Garešnica 4328012.05.2022.
OIB pravne osobe 4075449105712.05.2022.
Datum učlanjenja 01/05/199812.05.2022. Datum kraja članstva 12.05.2022.
Funkcije 12.05.2022.
Napomena 12.05.2022.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Udruga SFERIA Garešnica12.05.2022. Sjedište pravne osobe Vukovarska 4, Garešnica 4328012.05.2022.
OIB pravne osobe 4815664802512.05.2022.
Datum učlanjenja 01/12/202112.05.2022. Datum kraja članstva 12.05.2022.
Funkcije 12.05.2022.
Napomena 12.05.2022.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe OGRANAK MATICE HRVATSKE U GAREŠNICI12.05.2022. Sjedište pravne osobe Vladimira Nazora 27, Garešnica12.05.2022.
OIB pravne osobe 8144795366512.05.2022.
Datum učlanjenja 03/01/202212.05.2022. Datum kraja članstva 12.05.2022.
Funkcije 12.05.2022.
Napomena 12.05.2022.
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u PDF formatu: